Labirint

Image title

V vrtcu Nova Gorica sva z ženo Karin skupaj oblikovala labirint. V središču ima kozmogram za osredinjanje. Obiskovalca pomirja in kultivira z globljim doživetjem.

Image title

Karin, ki se posebej posveča ustvarjanju zasnove in izdelave labirintov na terenu, pravi : Labirint, oblikovan v mestnem okolju ali parku v risbi, ki ni le umetniško delo land-arta, temveč znamenje, ki na globlji ravni odraža identiteto kraja. Je meditativna sprehajalna pot, ki jo lahko uporabljajo odrasli. Otroci pa v vijugavih poteh labirinta hitro prepoznajo zanimivo igralo.

Labirint kot sprehajališče pomeni identitetno znamenje na kolektivni in osebni ravni. Risba labirinta, ki je izrisana kot energijska risba, izraža globjo identiteto kraja. Domačini in obiskovalci se na tem mestu lažje povežejo s krajem. Na osebni ravni pa je to delovanje labirinta prepoznavno v globjem stiku posameznika z njegovim bistvom.

Image title

Labirint se pojavlja kot pomemben simbol v vseh kulturah sveta od prazgodovine do današnjih dni. Labirint s svojo simbolno močjo predstavlja napor v iskanju prave poti k sebi. Po K.G. Jungu ta pot predstavlja proces individualizacije skozi katerega nas vodi življenje. Mnoge kulture sveta labirint primerjajo z mandalo.

Delovanje labirinta je zelo pomembno s stališča skozi fazo iniciacije, potovanja do središča in povratka v življenje. Labirint nam daje globoko izkušnjo notranjega uvida in nas po izkušnji osredinjenosti v njegovem centru vrača v življenje. Obogateni z notranjo izkušnjo lažje uskladimo naše delovanje v zunanjem svetu

Pri delu z labirinti ugotavljam, da tipske variante ne delujejo tako kot bi morale. Zato se v kreativni zasnovi zvesto džimo standarda, ki je identičen arhitekturni- krajinski zasnovi. Osnovni kriterij je dosega unikatne geometrije labirinta. Oblika in geometrija labirinta tako odraža arhetip lokacije. S tem obiskovalcu labirinta omogočimo stik z iskro notranjega jedra, v svobodi duha lahko izpolnjeno odkriva sebe ( tudi svoj talent ) in rešitve za življenje.

Pravi labirinti imajo več duhovno-energijskih plasti. Sovpadajo z geometrijo poti labirinta. Vsaka plast blagodejno učinkuje na določeno aurično raven človeka. S tem dosežemo učinek v meditativni hoji in doživetju v labirintu. Pot navznoter je ponotranjanje, iskanje odgovora samospoznavanja, iskanje rešitve vedno globlje vse do samega jedra. Praviloma je središče povezano z duhovnim jedrom labirinta. Pot navzven je usmerjanje rešitve navzven v življenje, iz duhovnega odkritja skozi psihične plasti vse do fizične, kjer je izhod iz labirinta.  Labirinti so posebno področje geomantije, ki spada v vedenje svete geometrije.

Labirinti imajo več energijskih plasti, v sosledju s potmi. V središču je duhovni fokus. Notranje samospoznanje.