Las Krasa

Image title

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Za Kras in Brkine je značilna pestra in dobro ohranjena narava, ki v povezavi z bogato kulturno dediščino predstavlja tudi dober ekonomski vir. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti se kaže v izjemni pestrosti rastlinstva in živalstva, zato so bile naravne danosti prepoznane kot prednost ter priložnost našega območja. Na območju LAS Krasa in Brkinov imamo veliko naravne dediščine, ki jo je treba varovati in ji nameniti posebno pozornost. Najbolj velja izpostaviti Park Škocjanske jame, Lipico in Štanjel. Škocjanske jame predstavljajo pomembno naravno dediščino, Štanjel kulturno dediščino, Lipica pa naravno in kulturno dediščino. Škocjanske jame veljajo za kraški biser. Od leta 1986 so vpisane na seznam Unescove svetovne dediščine, od leta 1999 v Ramsarska mokrišča in od leta 2003 v MAB območje. Regijski park vključuje izredno značilno in v svetovnem merilu neponovljivo kraško pokrajino. Skupaj s spletom jam, udornih dolin in posameznih naravnih spomenikov tvori regijski park s tipično kraško arhitekturo. Poleg tega gre tukaj tudi za enkratno zastopanost rastlinstva in živalstva, združenega v sožitje na majhnem področju, kar pomeni, da je to območje biotsko zelo raznoliko ter hkrati tudi zelo ranljivo. Iz slednjega izhaja, da zaposleni v parku skupaj z domačini namenjajo svojo pozornost predvsem ohranjanju naravnih ekosistemov in življenju ljudi v pristnem naravnem okolju. V parku redno spremljajo tudi stanje na različnih področjih, kot so kakovost in količina vode v jami, mikroklima v jami, rastlinstvo ter živalstvo na površju, živalstvo v jami, razpoke v jami in stenah udornic ter vpliv prizemnega ozona na površju.

Na podlagi navedenega smo si zastavili več ciljev. S prvim ukrepom želimo ohraniti obstoječe naravne vire in dvigniti ozaveščenost o pomenu varovanja narave ter okolja. S tem bomo spodbujali razvoj inovativnih pristopov in modernih praks za ohranjanje okolja. Podpirali bomo izvajanje aktivnosti osveščanja o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo, kot tudi aktivnosti, ki bodo povečale stopnjo vedenja ter zavedanja o pomenu dobro ohranjenega okolja in spodbujali inovativne pristope oz. rešitve za sobivanje z divjimi živali, kar je trenutno prepoznano predvsem kot nevarnost. Z drugim ukrepom, oblikovanje inovativnih pristopov in modernih praks na področju kmetovanja, samooskrbe in prilagajanja na podnebne spremembe, želimo spodbuditi k inovativnim aktivnostim, ki bodo pokazale, da takšen način dela predstavlja priložnost za izvajanje različnih aktivnosti, ki upoštevajo način varovanja okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti in prilaganja na podnebne spremembe. Med drugim bomo spodbujali aktivnosti, ki bodo prispevale k sonaravnem turizmu in kmetovanju, prenosu inovativnih pristopov ter modernih praks, samooskrbi, prilagajanju na podnebne spremembe, prilagajanju na sobivanje z divjadjo in divjimi zvermi, razvoju novih produktov in podobno.

Opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske unije

INOVACIJE

Inovativen pristop je ključen za uspeh in doseganje številnih ciljev. Temu horizontalnemu cilju sledimo tako rekoč v vseh ukrepih. Zavedamo se, da je ključna sestavina za uspeh in doseganje številnih ciljev ravno spodbujanje inovativnih pristopov ter moderne prakse. Ta horizontalni cilj bo neposredno podprt prek povezovanja različnih deležnikov v operacijah. K ustvarjanju ustreznega okolja za inovacije lahko pomembno prispevata usposobljenost proizvajalcev in pretok najnovejših znanj z ustreznimi izobraževanji ter usposabljanji, s tem pa so ustvarjeni ustrezni predpogoji tudi za razvoj inovacij.

Image title

Priložnosti:

ï‚· obmejna lega;

ï‚· čezmejno povezovanje, prodor na tuje trge;

ï‚· ohranjenost narave in številčnost kulturne dediščine – osveščanje o pomenu naravne, kulturne, etnološke in zeliščarske dediščine;

ï‚· skrb za sonaravni razvoj človeka in narave;

ï‚· razvoj butičnega, zeliščnega, botaničnega, etnološkega, arheološkega in mitskega turizma;

ï‚· številna zavarovana in varovana območja;

ï‚· razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki krepijo turizem (vino, mesnine, osmice, prenočtvene kapacitete, kampi, izposoja koles, dogodki,

    spodbujanje lokalne samooskrbe in krajšnja dobavnih verig;

ï‚· močejš povezanost med turizmom in lokalno pridelano hrano;

ï‚· povezovanje ponudnikov med seboj in skupen nastop na trgu;

ï‚· uvajanje dobrih praks v lokalne reštve;

ï‚· izraba alternativnih virov energije;

ï‚· tržnje tipičih lokalnih pridelkov, tradicionalnih jedi in običjev pod skupno blagovno znamko;

ï‚· tržnje Krasa in Brkinov kot top destinacije evropske biodiverzitete;

ï‚· tržnje aktivnosti v sožtju z naravo;

ï‚· šrjenje ponudbe na kmetijah (konjereja, kolesarjenje, avtokampi, tržnje različih pridelkov

ï‚· pridobivanje držvnih in evropskih spodbud, razvoj novih instrumentov za pomoč–spodbude;

ï‚· spodbujanje in razvoj naravi prijaznega kmetovanja v povezavi s turizmom;

ï‚· podpiranje sistema organiziranih prevozov;

ï‚· podpiranje aktivnosti lokalnih nevladnih organizacij kot gonilne sile razvoja podežlja in urbanih območj;

ï‚· skrb za ranljive skupine kot krepitev lokalnega socialnega kapitala;

ï‚· podpiranje medgeneracijskega prenosa znanja;

ï‚· spodbujanje mladih k prevzemanju pobud.

https://www.laskrasainbrkinov.si/wp-content/uploads/2016/11/SLR-2014-2020.pdf