Litopunktura

Image title

ZA ZDRAVJE PROSTORA  :  BIOENERGIJA BIVANJA 

Akupunktura prostora – litopunktura

Litopunktura je metoda zdravljenja prostora,  poznana  kot akupunktura prostoraJe sodobno holistično sredstvo za vzpostavitev bio/energijskega zdravja prostora. Vzpostavi trajnostno zdravja prostora. Deluje s pomočjo umestitve ustreznega kozmograma (kamen z vklesanim energetskim emblemom). Vsak kozmogram je s svojim unikatnim kodiranim geometrijskim znamenjem izdelan individualno za vsak prostor posebej. Izdelan je na podlagi predhodne analize prostora, ki poda oceno zdravja in zdravilni načt ozdravitve. 

Primeri : https://www.geomantija.si/reference/litopunktura-.html  

Na prvi pogled je kozmogram podoben geometrijski risbi sestavljeni iz različnih črt in oblik, vendar njegova funkcija ni zgolj estetska, temveč ima vkodirano ustrezno kodo zdravljenja, ki prepoji celoten prostor in vzpodbudi proces harmonizacije.

Litopunktura deluje na principu  geofizikalne indukcije in resonance, ki z umeščanjem kozmograma na ustrezno energijsko vozlišče pomagata vzpostaviti ravnovesje in harmonijo energij v celotnem prostoru. Litopunktura spoštuje in večdimenzionalno upošteva identiteto prostora in pomaga vzpostavljati trajnostno naravno skladnost življenjskih energij prostora. Zdravilni učinek kozmogramov je dokazan z moderno znanostjo spektrogramske analize molekul vode v danem prostoru.

Trajnostna metoda  LITOPUNKTURA :

 • Holistična medicina okolja

 • Tradicionalna medicina krajine kitajski feng shui

 • Znanstveno dokazano

 • -s sprektogramsko analizo molekul vode

 • -kirlinanovim merjenjem

 • -fotografiranjem kristalov vode

 • Zdravstvena ekologija

 • Inovacija Robi Lavin sinergije prostor & podjetje

 • Litopunktura  = AKUPUNKTURA AMBIENTA,

 •  Avtentična umestitev kamna z vklesanim unikatnim zdravilnim znamenjem ( kozmogram ).

 • Individualen trajnostni učinek

REZULTATI LITOPUNKTURE :

Vzpostavitev  prostorskega zdravja 

Vzpostavitev zdravilne dodane vrednosti prostora

Raba bioenergije naravnega izvora lokacije za blagodejno razpoloženje ljudi

Zagovitev zdravilnega življ. okolja term

Bioenergijska prenova in revitalizacija okoljske dimenzije trajnostnega razvoja 

Ozdravitev arhitekturno- ekološkega odtisa 

Poživitev kohezivnosti ekosistema lokacije s širšo pokrajino

Sinteza  eološko energijske, duševno individualne, poslovno identitetne in arhetipsko zdravilne strukture prostora

Sinergija prostorskih in človekovih potencialov razvoja

PREBERI VEčŒ :   Litopunktura za poslovno okolje               

Kako poteka zdravljenje prostora

Po osnovnem pregledu prostora s pomočjo različnih tehnik, metod in pripomočkov se izdela detajlna analiza trenutnega stanja. Po osnovni diagnostiki opredelimo načine zdravljenja in vzpostavimo primerna izhodišča za litopunkturo.

I. Geomantijska analiza

Po osnovnem pregledu prostora s pomočjo različnih tehnik, metod in pripomočkov se izdela detajlna analiza trenutnega stanja. Po osnovni diagnostiki opredelimo načine zdravljenja in vzpostavimo primerna izhodišča za litopunkturo. 

II. Duhovno-ustvarjalna izdelava kozmograma

Glede na specifiko in potrebe prostora izdelamo unikatno geometrijsko znamenje, v katerega je vkodiran ustrezen arhetip identitete in zdravja prostora. Kozmogram prične v prostoru delovati zdravilno in vzpostavljati harmonijo energij.

III. Litopunkturna postavitev v prostoru

Kozmogram je potrebno ustrezno umestiti v prostor (na primerne akupunkturne točke prostora) in poskrbeti za optimalno vzpostavitev procesa zdravljenja. Litopunktura deluje na osnovi geofizikalnih zakonitostih indukcije in resonance, ki pomagata pri vzpostavljanju nemotenega pretoka vitalnih energijskih tokov in polj. Tovrstno zdravljenje ponovno vzpostavi ravnovesje v prostoru in vzpodbudi procese zdravilnih sprememb.