Litopunktura za poslovno okolje

Image title

Poslovno okolje sestavljajo poslovni prostori, v navezi z ožjim delovnim ambientom zaposlenih in širšim okoljem trga. Vsak poslovni prostor ima svoj matični energijski kapital. Karakterizira ga kakovost in količina življenjske energije. Predstavlja geobiološki temelj za počutje in poslovanje.  Odločilnega pomena je zdravo delovno okolje zaposlenih, na temeljih postavitve stavbe podjetja. Vkolikor ima prostor podjetja nezadostne energijske pogoje, s potrošnjo energije, se potrošnja venomer zrcali v poslabšanem razpoloženju ljudi in odstopanjih poslovanja.

Najpogostejši problemi so problematičnost ozemljitve, kar otežuje pri realizaciji poslovnih procesov, stabilnosti in varnosti. Izkoristek zaposlenih se zato zmanjša, koliko so lahko koristni za podjetje. Verižna reakcija prostor- zaposleni -posel je obremenjena. Energija prostora je kot hrana.

Image title

Za energijsko podporo delovnemu prostoru pomaga litopunktura. Izboljša bioenergijsko polje delovnim prostorom in vzpostavi razpoložljiv obseg odprtosti povezovalnih pretokov mreženja na danem prostoru trga. Litopunktura je izdelana unikatno za karakter lokacije, podjetja in kraja. Litopunktura je del geomantijske pomoči podjetjem bazirana v prostoru, enakovredno se pomaga zaposlenim s svetovanjem. Holistična medicina okolja vključuje podporo prostoru in ljudem. Preberi več : Geomantija podjetja

Poleg bazične bio/energijske podpore prostoru zaposlenim, litopunktura medsebojno uskladi notranje in zunanje biopolje stavbe podjetja. Saj nobeno podjetje ni izoliran sistem, ampak je del širšega družbenega prostora. Podjetje ne posluje samo zase, marveč deluje z uporabniki v določenem okolju, v izmenjavi dajanja in prejemanja. Podjetje je živ organizem.