Living landscape.

Image title

Image title

Uvod : Elaborat o suhem kraškem zidu obravnava nekatere pomembnejše geološke značilnosti, ki so pomembne za razumevanje kraških pojavnih oblik. Na začetku je kratek pregled značilnosti krasa kot pojava v celoti. Ne dotika se samo Krasa, ampak celotnega kraškega področja v Sloveniji. V nadaljevanju se spoznamo z minerali kot osnovnimi gradniki kamnin s posebnim poudarkom na mineralu kalcitu. Sledi poglavje o kamninah, v katerem so najpodrobneje predstavljene za Kras značilne sedimentne kamnine, njihovo preperevanje in nekatere značilnosti, ki jih na terenu dokaj zlahka prepoznajo tudi negeologi. Nato se na kratko sprehodimo skozi geološko zgodovino nastanka Krasa – od nastanka kamnin do izoblikovanja današnje podobe. Posamezni kamninski različki s Krasa so omenjeni v posebnem poglavju. Paleontološka dediščina s fosili in mineraloška dediščina s kristali sta poglavji, ki osvetljujeta naravne vrednote na Krasu. Nekoč je bilo na Krasu veliko kamnolomov – nekateri so bili namenjeni pridobivanju naravnega kamna, drugi pa kamna za gradbeni material. Predzadnje poglavje predstavlja primere dobre in slabe prakse pri gradnji suhih kraških zidov. Poglavje obsega več slikovnega gradiva in nekaj izbranih kamnin, ki so značilne za Kras. V zadnjem poglavju je zbranih nekaj misli o suhem kraškem zidu oziroma zidu na suho.

https://media.wix.com/ugd/966128_a6638f6bcf6d4e8483a16e55a9e45aa9.pdf