Logarska dolina

Image title

Za naročnika Penzion Na razpotju in hotel Plesnik v Logarski dolini je Robi Lavin v oktobru in novembru 2018 opravil geomantijsko raziskavo lokacij v Logarski dolini za pripravo integralnega turističnega produkta ITP. Karin Lavin je sočasno opravila v prostoru raziskavo potencialov in svetovanje za vključevanje senzibilizacije do dreves, zelišč in drugih rastlin v povezavi s pokrajino v programe integralne turistične ponudbe: komunikacija z naravo, glasba rastlin, uporaba notranjih čutil in občutenja za avtentična poglobljena doživetja in selfness v naravi, za pripravo ITP.

Iz raziskave izvedeno svetovanje v decembru 2018, v koordinaciji z Markom Slapnikom zavoda za pristna doživetja- je bilo namenjeno potrebam operacije »Energije pristne narave – Logarska za vas«, za razvoj integralnega turističnega produkta, s programom za vse, ki želijo v naravi najti mir in sprostitev ter se povezati z zdravilnimi energijami narave. Geomantijska platforma ovrednotenja blagodejnih karakteristik krajine in mikro lokacij služi za utemeljitev projekta na osnovi izvirnih značilnosti prostora. Zagotavlja avtentičnost.

S povdarkom na spoštovanju narave in tradicije okolja se želi gostom omogočiti stik z ohranjeno naravo in kulturno identiteto okolja ter s samim seboj. Najboljša spodbuda za pristna doživetja in globlje spoštovanje narave v krajinskem parku Logarska dolina bodo privlačni turistični programi. Aktivnosti integralnega turističnega programa bodo tesno povezane z naravnim okoljem, lokalno pridelano hrano, storitev in izdelkov.

Geomantijska raziskava obravnava danosti blagodejnih naravnih virov območja okrog objektov hotel Plesnik in penzion Na razpotju ter ključnih lokacij krajinskega parka Logarske doline izvira čŒrne in slapa Rinka.

Pri takem delu je potrebno pridobiti preliminarno najprej veliko informacij iz prostora, ljudi in projekta, preden se oblikuje naslednja faza zasnove rešitve. Predlagani pristop geomantije ponuja poleg raziskanih energijskih točk, tudi monitoring spremljanja sprememb izboljšanja stanja skozi faze projekta ITP  in primerno informiranje vključenim v projektu. Program zasnovan od zavoda Anima Mundi je zastavljen tako, da obiskovalcu nudi poglobljena doživetja in revitalizacijo z vključevanjem subtilnih ravni pokrajine ter hkrati ščiti naravo in okolje pred degradacijo. S pravilno naravnanostjo obiskovalca je dobrobit obojestranska, tako za obiskovalca kot tudi za pokrajino. Z notranjim dojemanjem se odnos do prostora spremeni in turistični obisk postane nega pokrajine.

Zaradi zahtev naročnika se trenutno energijski turistični zemljevid zaenkrat uporablja za interne namene. V fazi promocije bomo predstavili posebnosti raziskanih območij.

Image title