Logotip Vižmarje

Logotip za projekt nepremičnine Vižmarje Ljubljana.

Pomen: Ravnotežje med Nebom in Zemljo v srčni stabilnosti.

Izdelava logotipa je geomantijsko istovetna ustvarjalni zasnovi kozmograma. Logotip je znak dejavnosti oziroma hologram s kozmogramom, ki pomaga v prostoru.

Lokacija je geomantijsko ovrednotena s svojimi kvalitetami vitalno- energijskih danosti. Opravilo se je harmoniziranje biopolja zemljišča. Projekt se izvaja na osnovi analize parametrov bivalnih potencialov. Podprt je s holistično meditativno posvetitvijo, za sožitje med stanovalci in naravo okolice. Stavba bo z umeščenim kozmogramom vzpostavila usklajenost bivalnih prostorov z virom življenjske energije Zemlje. Dodana vrednost je kultivirana hiša z znanji sodobnega feng shuja za dobro počutje.

Logotip je kozmogram. Geomantijska analiza prostora daje izhodišča za grafično oblikovanje in izdelavo kozmograma. V prostoru so na subtilnih ravneh berljivi potenciali dejavnosti in smernice za razvoj.

Kozmogram je unikatno zdravilno znamenje ambienta Odraža identiteto in vitalnost danega prostora. Zasnovan je na podlagi opravljene geomantijske analize. Iz tradicije svete geometrije poznan kot rozeta ali mandala. Deluje po metodi akupunkture Zemlje, za bioenergijsko izboljšanje bivanja. 

Umeščena kozmograma na dveh vhodih dvojčka stavbe: leva in desna enota.

Kozmogram stavbe: predstavlja dinamično ravnovesje. S spiralami vzpostavlja kvaliteto ozemljenosti med elementi narave in stavbo. Stabilnost daje s skladno postavitvijo spiral, v združevanju polov. Kozmograma sta komplementarna za levo in desno enoto dvojčka.

Kozmograma stavbe odražata kvaliteto stabilnosti, v sožitju med štirimi elementi narave. Kozmograma dajeta komunikacijo odprtosti in varovanja hiše. Zasnovana sta po ključu dobrobiti rozete, ki so jo predniki postavljali na vhod hiše. Blagodejno deluje za ozemljitev. Kozmograma kažeta obraz hiše v postavitvi vhoda.

Robi Lavin za projekt nepremičnine Vižmarje.

Geomantija je ekološka veščina celostne obravnave prostora za zdravje človeka, narave in prostora. Izhaja iz ljudskega izročila znanj za domovanje skupnosti v sobivanju z naravo. Po tradiciji znana kot feng shui. Danes poznana kot geobiologija, celostna ekologija in holistična medicina okolja.
Prostor obravnava kot živ organizem. Življenjsko okolje in prebivalce kot ekosistem. Uporablja se v pregledih zdravja bivanja, raziskavah prostora, izdelavi geomantijskih študij – strokovnih podlag za urbanistično projektiranje, reševanju bivalnih bolezni, ekološkemu varovanju okolja, zelenemu turizmu in trajnostnemu načrtovanju. Zavod Anima Mundi