Logotipi

Image title

Image title

Image title

Image title

Geomantijsko celovito oblikovanje temelji na vključevanju arhetipske podstati dejavnosti in večdimenziponalnosti prostora v unikatno ustvarjalno rešitev,  tradicionalno imenovano genius loci & anima loci.

Geomantijska analiza prostora daje izhodišča za grafično oblikovanje in izdelavo kozmograma. V prostoru so na subtilnih ravneh berljivi potenciali dejavnosti in najučinkovitejše smernice za razvoj.

V holističnem poslovnem svetovanju predstavljena izhodišča pomenijo osnovo za razvoj blagovne znamke. Grafično oblikovana rešitev, strategija razvoja blagovne znamke in geometrija kozmograma so hologramsko povezani.

Oblikovanje logotipa in elementov celostne grafične podobe izhaja iz prepoznavanja notranjih potencialov dejavnosti in analize prostora.

Na ta način logotip odraža v temeljnem segmentu potenciale prostora iz katerega dejavnost izhaja.

Logotip oblikovan po načelih celovitega oblikovanja ni le likovni znak oz. simbol temveč deluje večrazsežnostno, Sinergično deluje v večdimenzionalnih ravneh bivanja. Te ravni so izražene v likovni govorici.

Logotip, ki je hkrati istovetno kozmogram, kot temeljna podoba oz. identitetno znamenje odraža identifikacijo arhetipskega pravzorca naročnika. S svojo večdimenzionalno obliko nagovorja gledalca globlje duhovno in duševno.

Na obravnavan integralen načrtovalski kreativen način je v razvoj in promocijo dejavnosti vključena hologramska obravnava- v prepletanju potencialov dejavnosti, osebnih potencialov in potencialov prostora.