Majolika

Image title

Image title

Geomantijska ureditev ambienta – postavitev kozmograma, oblikovanje logotipa in svetovanje za dejavnost Majolika – CDUO.

Vizija dejavnosti : Ohranjanje rokodelske kulturne dediščine je v globalni družbi pomemben prepoznavni znak vsakega naroda. Ob tem, ohranja inustvarja nova, zelena delavna mesta, ki nastajajo ob izdelavi naravi in človeku prijaznih izdelkov, ki dvigujejo blaginjo ljudi.Ustvariti tržno uspešno socialno podjetje “Rokodelska zadruga”, ki v organizacijski strukturiin lastniških razmerjih, spoštuje demokratično načelo, načelo udeležbe ter socialno pravičnost. ohranjanja naravno in kulturno dediščino, povezuje izdelovalce domače in umetnostne obrti, zagotavlja skupno trženje in promocijo izdelkov, dviguje ekonomsko in socialno varnost ljudi,nudi pomoč pri razvoju novih kvalitetnih izdelkov,bogati turistično ponudbo in daje prepoznavnost lokalnemu in širšemu okolju.

https://www.keramikacenter.com/majolika.shtml