Mediacija

Holistična mediacija predstavlja spremembo duha na pravnem, medosebnem in okoljskem področju. Konflikte obravnava kot atribucijo raznolikih energij in arhetipov. Za dosego ravnovesja v medsebojnem sporazumevanju. Odnose oživlja. Ljudje dandanes potrebujejo mediacijo takrat ko je komunikacija akutno blokirana.

Dinamika problema je običajno sledeča : kadar se ljudje ne zmorejo pogovoriti o vitalnih vprašanjih obstoja odnosov – da bi razrešili spor, nastane tendenca prevlade usodnega konflikta. Prizadene organizem odnosa. Ogrozi temelje skupne funkcionalnosti sobivanja. Izruva eterične korenine. Kot zid preprečuje pretok dvosmerne energije sporazumevanja. Nasprotja postanejo kontroverzna. V auričnem polju odnosa težijo k usklajevanju.

Osebni spori se posledično sprojecirajo v okolje. Številni projekti imajo medsektorski, medosebni in medokoljski komunikacijski kolaps. Delo dela disfunkcionalno. Potreba po pogovoru se multiplicira v interakciji z vpletenimi ljudmi in prostorom

Mediacijo izvajam največ v medosebnih primerih pri projektih, v družinah in skupnostih. Večkrat se medsebojno prežemajo. Večinoma so jim skupni imenovalec prostorske in okoljske mediacije.

Ko dogodki nekega kraja eskalirajo v simptom intenzivne konfliktnosti, so vedno plod sumacije človekovih in prostorskih vplivov. Ljudje pogosto želijo razrešiti svoje spore in urediti medsebojne odnose, da si olajšajo skupno bivanje, vendar se sami niso sposobni dogovoriti in poiskati ustrezno rešitev. Na podlagi prošnje za pomoč interveniram do ljudi in obremenjene bioenergijske točke v prostoru. Konflikti so interakcija razlilnih želja in interesov, ki potrebujejo medsebojno uskladitev. Holistična medicija pomaga pri uskladitvi različnih energij. Cilj tovrstnih veščin je zmaga v združitvi nasprotij. WIN – WIN. Zmagajo vsi.

Za izvedbo holistične mediacije uporabljam sistem DUHOVNEGA DREVESA. Je matrica mediacije. ( primerljivo z drevesom življenja iz tradicije šole misterijev ). Nudi transpersonalni vpogled v hologramsko razvejanost vključenih ljudi v postavitvi življenjskega okolja.  Utemeljen v koreninah skupne razvojne naloge. V odnosih so prisotna omrežja in veje učinkovanih povezav. Povezana z duhovnim in zemeljskim virom rešitev.

Vemo da je mediacija prostovoljen, zunajsoden proces reševanja spornih vprašanj. Mediator je nepristranski posrednik. Partnerji ki so v sporu – se ob podpori mediatorja sporazumejo, da bodo v poštenem odnosu iskali rešitev spora, ki bo ustrezala interesom vseh udeleženih. Je postopek, v katerem osebe, ki so v sporu, ob pomoči mediatorja ugotovijo, kaj je bistvo njihovega spora, izrazijo svoja mnenja, ideje, želje, potrebe, težave in bojazni ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala obema stranema. ODNOSI SO V OKOLJU OLTAR.  Mediator jih mora tako obravnavati. Najpogostejši učinek mediacije je, da okrepi ali na novo vzpostavi odnos medsebojnega zaupanja. Pri tem velja paziti da se kdo od vključenih sogovornikov ne preveč samosvoje oddalji od skupnega energijskega polja. Pri preobrazbeni in rekonstruktivni mediaciji delujemo ko strani niso usmerjene v ločevanje, temveč v ponovno povezovanje in utrjevanje medsebojnih vezi. Prednosti mediacije so hitrost rešitve, učinovitost in obojestransko zadovoljstvo. Holistično delovanje interdisciplinarno stimulira različne strokovnjake. S celostnim dometom delovanja daje zanesljivost za uspeh tudi pri najbolj zapletenih primerih. Zahtevni pravni primeri so pogosto energijsko na zelo nizki frekvenci. Holistični procesi zagotovljeno omogočajo dvig frekvence zavesti na ustrezno raven preobrazbe in razrešitve.

Izkušnje mediacije nam podajajo priporočilo. Veščine sporazumevanja velja redno trenirati in ponavljati. Za osebno rast. Z ljudmi in okoljem. To je temeljna prvina vzdrževanja vezi z življenjsko energijo.

Pred leti sva s pravnikom Petrom Kepom zasnovala model na področju mediacije – alternativne metode reševanja sporov. Peter iz svoje diplomske naloge ” Sklepanje pogodb z mediatorjem – pogajalcem” pojasnjuje o zahtevah za doseganje WIN – WIN sporazumov na sledeč način :” Z vidika trajnostnega razvoja je nadaljnji odnos vedno pomeben, saj imajo dobri medčloveški odnosi pozitiven vpliv na družbeno okolje, medtem ko slabi odnosi vsaj otežujejo sodelovanje, če že ne spodbujajo konflikte. prav tako so v smislu trajnostnega razvoja interesi strank vedno do neke mere sosodvisni, saj imamo vsi ljudje enake osnovne potrebe in vsi si želimo preživeti, kar nam omogoča predvsem sodelovanje z drugimi. Poleg tega naše okoliščine vedno zahtevajo win – win rešitve, saj nam na dolgi rok edine zagotavljajo napredek in preživetje brez uničenja okolja ( družbenega in naravnega ). vendar sledenje trajnostnemu razvoju zahteva visoko mero racionalnosti, nesebičnosti in zasledovanje dolgoročnih in ne le kratkoročnih koristi oz. rešitev. Zahteve za doseganje win – win sporazumov so zato, da se stranki ne agresivno ruvata za prevlado, temveč da znata asertivno reševati probleme. “

Holistična mediacija odpravlja sistemske omejitve pravnih postopkov, ki žal v praksi prepogosto zatajijo zaradi svoje pravladujoče rigidnosti. Holistična mediacija omogoča celosten pristop ( ” celota celi ” ).  Strankam omogoča večplastno soočanje s problemom : s pravnega , ekonomskega ter pogosto najpomembnejšega in zanemarjenega – človeškega, čustvenega vidika. Upošteva psihologijo in energijo vsake zgodbe. Dosega visoko stopnjo razvojne usmerjenosti. Na inovativen način zasleduje cilje in izkazuje visok strokovni potencial. S pomočjo vodenega usmerjanja mediatorja, ki mora biti precizno energijsko sinhroniziran s situacijo obeh strank, se stranki posvetita globljim vprašanjem reševanja koflikta in ne samo strogim razumskim, pravno utemeljenim argumentom.

Holistični mediator deluje na integralni stopnji zavesti. Zavedanja vzroka zgodbe in vodenja k rešitvi. Vzdržuje višjo stopnjo zavesti. Za stranko večkrat presenetljivo, se lahko skozi holističen proces dvignejo iz podzavesti ( konflikta ) praktične podobe rešitev. Bolečina se zdravi. Holistična mediacija je hkrati terapija.

Mediator opravlja vlogo povezovalca in usklajevalca komunikacije. In poskrbi da se proces odvije skozi vse faze do cilja.