Meditacije Nova postavitev 2023

Meditacije: Srečanja Nova postavitev 2023
6 online srečanj: april, maj, junij > prvi ponedeljek v mesecu ob 20h

NOVA REALNOST

Dovolimo si pogledat v novo resničnost. Ne samo zato ker smo sredi novega koledarskega leta 2023. Predvsem ker je proces preobrazbe Zemlje v nas prevladujoča značilnost obdobja, zaznamovanega z izrazitimi transfomacijami časa in prostora civilizacije. Bodimo strpni in potrpežljivi do dolgotrajnih procesov, ki se prelivajo med nami v okolju. Enako šteje edino izvajanje sprememb praktično na lastnem pragu v dnevnih izzivih.

POMEN MEDITACIJE

Danes je v ospredju potreba po varnosti in povezanosti s potenciali preobrazbe. Meditacija nam pomaga v skrbi zase za doseganje notranje varnosti, osredinjenosti in sodelovanjem z inteligenco Zemlje. Postaja pomoč zase in za okolje, za zdravljenje in spodbujanje sprememb med nezavednim in zavednim, notranjim in zunanjim delom našega življenja.
Meditacija je danes v vrednosti ki se povečuje s svojim doprinosom za dobro počutje in pomoč okolju. Povečuje se zato ker so potrebe potencirane. Kjer je zanimanje in interes, se odpira večanje aktivnosti za dajanje. Meditacija pomaga zdraviti dušo.


PRILAGODITEV NA NOVE RAZMERE
Smo pred novimi izzivi. Premiki naprej v učinkovite spremembe- so vprašanja na dnevnem redu vsakega iskalca odgovorne preobrazbe. Da dosežemo uresničevanje svojih ciljev, za zdravje, delovno in osebno napredovanje, je potrebna prilagoditev na nove razmere. To pomeni pridobiti spretnosti za spremembo, ki zmore zaobjeti zunanje in notranje dejavnike v skupno rešitev. Reševanje svojih izzivov in izpolnjevanje svojih potencialov je proces, praktično delo in trening.


ZAKONITOSTI ZAKONA PRIVLAČNOSTI
V soočanju z zakonitostmi življenja smo pred izzivom kako uporabljat ustvarjanje svoje vizije, razreševanje izzivov, razvijanje dobrega počutja, imunskega sistema in učinkovitosti. Zakonitosti zakona privlačnosti in kreiranja so del naše duše. To poznamo kot globlji del našega čutenja in usmerjanja toka dogodkov. Da postanemo ustvarjalci svoje zgodbe, v skupni postavitvi preobrazbe Zemlje, je potrebna duhovna praksa, ki zmore prizemljiti naše cilje v novo realnost.

SAMOURESNIČENJE

Veliko vprašanj se vrti okrog potenciala uresničenja želje. Kaj narediti, da se uresničiš. Odgovor je v zavednem in nezavednem. Iz nezavednega usmerjamo rešitve v nove navade delovanja zavednega. Pri tem pomaga meditacija, kreiranje vizije z raziskovanjem in sodelovanjem navzočih potencialov preobrazbe.


PODPORA PREOBRAZBE ZEMLJE
Nahajamo se v obdobju z novimi izzivi. Potrebujemo podporo preobrazbe Zemlje, ki si jo ustvarjamo sami s svojimi prepričanji in prakso soustvarjanja. Temelj je učinkovita skrb za svoje zdravje, uresničevanje potreb po dobrem počutju in učinkovitost delovanja v aktualni dinamiki skupnih sprememb.


HOLOGRAM ŽIVLJENJA
Preobrazba z Zemljo je danes neizbežna. To pomeni da je del naše skupne zavesti, evolucije in transformacije. Mi smo v neposredni izkušnji apela po koreniti spremembi stanja zavesti. Bolj kot to upoštevamo s spremembo na lastnem pragu, bolj se nam odpirajo priložnosti preobrazbe. Iz tega stališča holograma življenja je pristop preprost, toda odločilen. Vse kar se nam dogaja zunaj, je odraz našega notranjega stanja. Pristop notranje preobrazbe podpirajo zdravilni procesi Zemlje. Z zavestno prakso dela na sebi, povezovanja z naravo in meditacij, se posvečamo samozdravljenju in prebujanju svojih potencialov za aktualno novo obdobje.

NOVA POSTAVITEV 2023

Meditacije Nova postavitev 2023 so posvečene vzpostavljanju nove povezave aksis mundi, ki nastaja s preobrazbo Zemlje in naše skupne zavesti. Uglaševanje na novo resničnost nam daje odprtost do kreiranja potrebnih sprememb. Meditacije so zasnovane v skladu z večdimezionalno preobrazbo, ki poteka potencirano tudi na ravni poslanstva posameznika in civlizacije. To pomeni vzpostavljanje stika s potencialom ustvarjalnosti za svoje delo, poklicno delovanje in razvijanja odnosov medsebojne pomoči.

Preberi več: Srečanja Nova postavitev 2023 – Geomantija

Preberi več:

Meditacije z Zemljo – Geomantija

Posvetitev 2023 – Geomantija