Nova postavitev

NOVA POSTAVITEV

Nova postavitev pomeni začeti na novo. Holističen proces preobrazbe obravnavamo kot celovit in poglobljen pristop, ki temelji na notranji in zunanji resničnosti. Ti dve sta vedno medsebojno povezani. Glavni izziv je postati ustvarjalec svoje zgodbe, samega sebe in odnosov iz vira sprememb. Tako se odklapljamo od motenj negativnih odvisnosti zunanjega okolja in postajamo prispevek za preobrazbo do svojih temeljnih potreb: biti dejansko živ in motiviran.

POSVEČANJE NOVEMU

Vstopanje v povabila življenja se izvaja preventivno in kurativno. Govorimo takrat ko se oglaša potreba po zdravljenju duše. Da vstopamo ponovno vase in resničnost, ven iz iluzij, slepil in fantazij. Tudi prostor potem občutimo v realnosti svoje veličine, ki nas obkroža in daje ogledalo: kako se v preobrazbi posvetit novemu.

NOVA REALNOST

Dovolimo si pogledat v novo resničnost. Predvsem ker je proces preobrazbe Zemlje v nas prevladujoča značilnost obdobja, zaznamovanega z izrazitimi transfomacijami časa in prostora civilizacije. Bodimo strpni in potrpežljivi do dolgotrajnih procesov, ki se prelivajo med nami v okolju. Enako šteje edino izvajanje sprememb praktično na lastnem pragu v dnevnih izzivih.

UKREPANJE

Ko je več ovir kot priložnosti, se poti zapirajo. Ukrepanje je na mestu, da se odpremo na tak način, ki omogoča aktiviranje procesa sprememb. Vkolikor tega ne naredimo, sledijo opozorila. Najbolj značilna situacija vrelišča se pojavi, ko nastanejo ovire v telesnem stanju. Takrat je na prvem mestu zdravje.

ŠOLA SEDANJEGA ČASA IN PROSTORA

Šola današnjega časa in prostora je spoznavanje preobrazbe v zunanjih in notranjih okoliščinah. Preobrazba je neizbežna. Na nas je kako si dopustimo biti del nje in kako sodelujemo s procesi nastajanja nove realnosti. To gre z roko v roki z opuščanjem preživetih pristopov in razvijanjem preživetvene strategije. Ne temelji na strahu, temveč na aktivnem vključevanju srčne vloge.

IZPITI ŽIVLJENJA

Danes se srečujemo z izpiti notranje vrednosti. Prihajajo kot domače naloge, ki nas učijo spretnosti spreminjanja. Najbolj bode v oči padanje na izpitu pri nezaupanju: da smo tam, kjer nam pripada. V tej nalogi je največ popravnih izpitov. Če analiziramo iz prakse dela z ljudmi. Tisti ki se trudimo pomagat pri boleznih duše. In vsi ki v tej izkušnji smo neposredno v lastni osebni zgodbi, ustvarjalnosti ali prežetosti z vplivi okolja.  

UČINKOVIT PRISTOP

Od sto povprečnih možnosti raje izberi eno presežno in na njej razvijaj sebe. Predvsem tam, kjer se najdeš, da si v stiku s sabo in svojo ustvarjalno silo. Vse ostalo je balast, oziroma zadeve brez dolgoročnega učinka. Vsi smo pred izzivi preseganja plitkih pristopov, ki prihajajo kot preizkus do naših odločitev: kako biti boljši do svoje vesti.

HOLISTIČNO UČENJE

Proces preobrazbe ima svoje zakonitosti. Šola geomantije se posveča aktualnemu procesu preobrazbe holistično. Za učinkovito vstopanje v novo obdobje, izvajamo nov pristop, ki odgovarja novim razmeram in odpušča stare. Nova postavitev pomeni kreirati sebe v času in prostoru.

PRILAGODITEV NA NOVE RAZMERE
Smo pred novimi izzivi. Premiki naprej v učinkovite spremembe- so vprašanja na dnevnem redu vsakega iskalca odgovorne preobrazbe. Da dosežemo uresničevanje svojih ciljev, za zdravje, delovno in osebno napredovanje, je potrebna prilagoditev na nove razmere. To pomeni pridobiti spretnosti za spremembo, ki zmore zaobjeti zunanje in notranje dejavnike v skupno rešitev. Reševanje svojih izzivov in izpolnjevanje svojih potencialov je proces, praktično delo in trening.

PREBUJANJE

Prebujanje preobrazbe se ne bo ustavilo. Kljub dramatičnim okoliščinam v veliko kriznih žariščih globalno in lokalno, smo del procesa nastajanja nove zavesti. Seveda je pa na tebi, meni, nas, vseh ki si prizadevamo za medsebojno mreženje pri ključnem kriteriju kritične mase. Odločitev je na nas, kam spadamo, ali med pesimiste, utopiste, realiste ali vizionarje. Možne so tudi kombinacije. Toda fokus ima vsak nekje konkretno zasidran v času in prostoru.

VSTOP V PREOBRAZBO

Pozornost do ponovitev negativne kode je veliko delo. Ko odpravimo s ponovitvami negativnega vzorca, ki je nalepljen na kolektivno inercijo, opravimo vstop v preobrazbo. Takrat nas proces postavi v tako zaželjeno opuščanje motenj in generiranje novega.

USTVARJANJE NOVIH OKOLIŠČIN

Posvečanje novemu pomeni razvijanje vizije in kreiranje. Kljub okoliščinam zunanjega dogajanja, temelji tak pristop na notranji zavesti. Iz tega vira se uresničuje sprememba. Učinek je značilen po ustvarjanju novih okoliščin, ki se pričenjajo prepletati v dnevnih dogodkih, odnosih in zdravju.  

PROAKTIVEN PRISTOP

Čakanje na boljše čase je pasiven pristop. Izbira je na voljo za proaktiven pristop. Preobrazbo kreira in sodeluje s svojimi potenciali prebujanja sebe v novo postavitev. Ta je značilna po prizemljitvi nove zavesti za ta čas in prostor. Omogoča sproščanje zdravljenja in razreševanja ugank: biti del medsebojne povezanosti.

POMOČ

Resnično spremembo naredimo, ko odmislimo star program iz svoje glave in pričnemo z novim. Tistim, ki nas podpira v zdravju, zavedanju sebe in svojega počutja. To seveda ni možno doseči, kadar smo ujeti v lastne izgovore, odpore in sprenevedanja. Klobčič začaranega kroga je lahko sila zakompliciran, če postanemo specialisti lastne negacije. Takrat je potrebna strokovna pomoč. Razmisliti velja, kakšne koristi pridobiš na tak način in kako hitreje napreduješ, na poti k sebi.

OSEBNA PREOBRAZBA

Osebna preobrazba v tem času pomeni prevzgoja samega sebe, sodelovanje s procesi skupne zavesti zdravljenja duha in uvajanje nove ustvarjalnosti, v uresničevanju svoje vloge do okolja.

ODLOČITVE

Odločitve so v spremembah iniciacije. Takrat ko se povežemo s svojim virom in nas navdahne, na temelju zavesti preobrazbe Zemlje, je trenutek preobrata. To so odločilni trenutki, ki nam dajejo možnost, da aktiviramo sebe v nov proces. Zgodi se z zavestnim vključevanjem nove postavitve: biti nov soustvarjalec skupne spremembe.

ZAKONITOSTI ZAKONA PRIVLAČNOSTI
V soočanju z zakonitostmi življenja smo pred izzivom kako uporabljat ustvarjanje svoje vizije, razreševanje izzivov, razvijanje dobrega počutja, imunskega sistema in učinkovitosti. Zakonitosti zakona privlačnosti in kreiranja so del naše duše. To poznamo kot globlji del našega čutenja in usmerjanja toka dogodkov. Da postanemo ustvarjalci svoje zgodbe, v skupni postavitvi preobrazbe Zemlje, je potrebna duhovna praksa, ki zmore prizemljiti naše cilje v novo realnost.

SAMOURESNIČENJE

Veliko vprašanj se vrti okrog potenciala uresničenja želje. Kaj narediti, da se uresničiš. Odgovor je v zavednem in nezavednem. Iz nezavednega usmerjamo rešitve v nove navade delovanja zavednega. Pri tem pomaga meditacija, kreiranje vizije z raziskovanjem in sodelovanjem navzočih potencialov preobrazbe.

PODPORA PREOBRAZBE ZEMLJE
Nahajamo se v obdobju z novimi izzivi. Potrebujemo podporo preobrazbe Zemlje, ki si jo ustvarjamo sami s svojimi prepričanji in prakso soustvarjanja. Temelj je učinkovita skrb za svoje zdravje, uresničevanje potreb po dobrem počutju in učinkovitost delovanja v aktualni dinamiki skupnih sprememb.

HOLOGRAM
Preobrazba z Zemljo je danes neizbežna. To pomeni da je del naše skupne zavesti, evolucije in transformacije. Mi smo v neposredni izkušnji apela po koreniti spremembi stanja zavesti. Bolj kot to upoštevamo s spremembo na lastnem pragu, bolj se nam odpirajo priložnosti preobrazbe. Iz tega stališča holograma življenja je pristop preprost, toda odločilen. Vse kar se nam dogaja zunaj, je odraz našega notranjega stanja. Pristop notranje preobrazbe podpirajo zdravilni procesi Zemlje. Z zavestno prakso dela na sebi, povezovanja z naravo in meditacij, se posvečamo samozdravljenju in prebujanju svojih potencialov za aktualno novo obdobje.

ZDRUŽEVANJE NASPROTIJ

Razreševanje konfliktov terja potrpežljivost in pogloblieno razumevanje različnosti. Naša kultura prevladujoče moške super sile, v sprevrženi atribuciji agresivnosti in destruktivnosti, nas postavlja v položaj nesmiselnega bojevanja s sabo in drugimi. Priča smo pokvarjenemu sistemu v odnosih in družbeni mentaliteti, ki potrebuje zdravljenje. Začnimo vsak dan znova, z odpiranjem srca, še posebej tam kjer je potrebno gojiti preobrazbo Borba proti nasprotniku je past patriarhalne paradigme. Da se ne zastrupimo s tem duhovnim onesnaževanjem, velja trenirati preobrazbo v dnevnih okoliščinah. Najbolj na tematiki združevanja nasprotij.

OZAVEŠČANJE

Največ nevednosti je okrog nastajanja bolezni duše. Zato je praksa zdravljenja tako zaželjena in pomembna. Začne se z ozaveščanjem in poglabljanjem vase. Meditacija služi kot zdravilo. Seveda deluje učinkovito, ko jo izvajamo v povezavi z virom. Tega gojimo v sinergiji z zavestjo Zemlje in našimi procesi sprememb.

TERAPIJA

Terapija ne pride na pladnju. Ne sili. Ne šminkira. Ne daje nalepk. Ne sodi. Nima namena moralizirat. Je preprosto pomoč, ko je zrelo. Za to stanje prejemanja pomoči, smo v izzivu spraševanja sebe kaj hočemo. Trud pri konkretizaciji se obrestuje. Enako delujejo izobraževalni programi za zdravje. Učiš se novo in sodeluješ s sabo. Tam kjer se spoznavaš, kako biti morje, reka, sonce, zemlja, veter in eter. Poezija enosti z naravo je vedno bazična rešitev terapije.

ZDRAVLJENJE DUŠE

Nova postavitev pomeni kreiranje nove zavesti preobrazbe. Vključujemo jo enakomerno v delo, odnose, bivanje, skrb zase in pomoč okolju. Uporabljamo meditacijo preobrazbe z Zemljo, za skupno mreženje in učenje v hologramu zdravljenja duše.

NOVA OSEBNA VREDNOST

Ko se prepustiš prevzemanju preobrazbe v srce, ne razmišljaj več samo z glavo. Vstopaš s srcem v neznano in novo. Osrednje vodilo je vizija, ki kreira točno to kar hočeš. Toda dovoli si biti v nastajanju neznanega. To so tiste skrite vsebine, ki si jih v preteklosti odrival stran. Ali pa potisnjene želje. Neznano je nezavedno. Bolj kot napreduješ, bolj postaja del tvoje nove osebne vrednosti.

VADBA SKRBI ZASE

Vadba skrbi zase je krepitev osredinjenosti v svojem viru. V tem stanju smo čuječi, z zavedanjem notranjega in zunanjega okolja, povezani z zavestjo preobrazbe. Ob razvijanju dobrega počutja, širimo medsebojno spoznavanje skupne učilnice nove postavitve. Kaže se v novem zemljevidu sveta, ki ga nosimo v sebi.

NOVO STANJE ZAVESTI MREŽENJA

Sprememba se izvaja učinkovito ko smo v fokusu. Takrat smo v pretoku preobrazbe. Učiti se preobrazbe pomeni spoznavati ovire in jih preraščati. Poleg osnovnih ovir razpršenosti in balasta dvomov, se odpravlja na tej poti tudi ovire preizkušenj kolektivnih senc. Učijo nas opuščati zastarele predstave in razvijati novo stanje zavesti mreženja.

VIR REŠITVE

Velik napredek naredimo, ko pridemo do vira rešitve na lastnem pragu. Sliši se sicer logično na prvi pogled, toda nasloviti zgodbo prav v svojo notranjost in domovanje je pohvalno. Tam se umiri in raziskuj, redno in odprto. Naj se ti ne mudi, bodi na potovanju vase. Odvija se toliko kot si pripravljen videti sebe v ogledalu: kdo si in kdo nisi. Potem prej ali slej se srečaš z univerzalnim ogledalom, naše skupne zgodbe.

DELO NA SEBI

Delo na sebi razvijamo raziskovalno in v kombinaciji z doživetji iz narave. Poglobljen pristop spoznavanja sebe temelji na meditativnem delovanju, za biti v učinkovitem stanju zavesti. Praktične izzive umeščamo v novo postavitev, v stiku z Zemljo.

VZDRŽLJIVOST

Stanje razpršenosti in izgubljanja pozornosti, še posebej ko si odtrgan od Zemlje, povzroča številne kontraučinke v učinkovitosti. Kako priti v pristop prepričljivega delovanja, je izziv št. 1. Meditacija nam pomaga preprosto večati vzdržljivost do delovnih in osebnih izzivov. Skupaj z zavestjo Zemlje sodelujemo v procesu preobrazbe, z različnimi vajami razvijanja notranje stabilnosti in stika z naravo.

POMEN MEDITACIJE

Danes je v ospredju potreba po varnosti in povezanosti s potenciali preobrazbe. Meditacija nam pomaga v skrbi zase za doseganje notranje varnosti, osredinjenosti in sodelovanjem z inteligenco Zemlje. Postaja pomoč zase in za okolje, za zdravljenje in spodbujanje sprememb med nezavednim in zavednim, notranjim in zunanjim delom našega življenja.
Meditacija je danes v vrednosti ki se povečuje s svojim doprinosom za dobro počutje in pomoč okolju. Povečuje se zato ker so potrebe potencirane. Kjer je zanimanje in interes, se odpira večanje aktivnosti za dajanje. Meditacija pomaga zdraviti dušo.

MEDITACIJE PREOBRAZBE

Meditacije preobrazbe temeljijo na zavesti združevanja svetlobe in teme v proces srca. Srčna preobrazba je osnovni fokus našega dela. Zaobjema zastoje, ki so povezani v kompleksni nalogi: biti aktiven v sprejemanju svojih izkušenj in vključevanju sebe v skupno razumevanje aktualnega stanja sveta. Z zavedanjem meditativne prakse, prepoznavamo pomen preobrazbe in se postavljamo v nov tok medsebojne pomoči.

NOVA POSTAVITEV

Meditacije Nova postavitev 2023 – 2024 so posvečene vzpostavljanju nove povezave aksis mundi, ki nastaja s preobrazbo Zemlje in naše skupne zavesti. Uglaševanje na novo resničnost nam daje odprtost do kreiranja potrebnih sprememb. Meditacije so zasnovane v skladu z večdimezionalno preobrazbo, ki poteka potencirano tudi na ravni poslanstva posameznika in civlizacije. To pomeni vzpostavljanje stika s potencialom ustvarjalnosti za svoje delo, poklicno delovanje in razvijanja odnosov medsebojne pomoči.

SINERGIJA

Skrb za učinkovito preobrazbo izvajamo v spremljanju rezultatov, na podlagi redne prakse. Ti so vidni v osebni analizi in skupni. Brez podpornega okolja obstaja tendenca k enosmernemu delovanju, kjer ne vidiš celote. Ko ni dovolj medsebojne izmenjave pomoči, informacij, zrcaljenja in učenja, se dogaja takoimenovan individualen trdi pristop. Vse si naložiš nase in to tako počneš. Pot preobrazbe je mreženje in sinergija. Zato išči sorodne duše, somišljenike in podpornike pri tvoji zgodbi uresničevanja v svet.

SODELOVANJE

Delo v skupini ima svoje prednosti. Učiš se v hologramu skupnega razvojnega vzorca. Ta nosi v sebi vzorec potreben preobrazbe in potencialno rešitev. Darilo takega dela je prejemanje preobrazbe v skupnem krogu zavesti. V osnovi je tak princip potencial, povsod kjer deluješ v skupinah. Kot so podjetja, projektni timi, različne organizacije in gibanja. Enako velja za izobraževalne skupine. Bistveno pri doseganju dejanskega učinka preobrazbe je sodelovanje in sinergija.

PODPORNO ONLINE OKOLJE

Vedno bolj se razvija medsebojna povezanost na daljavo. Ni mišljena v tem primeru umetna inteligenca. Temveč stanje zavesti prebujanja posameznikov, ki so del preobrazbe. Čutimo kako se počutiš na drugi strani, nekje na drugem koncu dežele, pokrajine, planeta. Si pomagamo razvijat mrežo meditacij, informacij, praktičnih pobud za preobrate, ki nas čakajo danes in jutri

PROGRAM SINTEZE

Učenje preobrazbe je danes spretnost, vadba in notranji projekt samega sebe. Šolanje te vrste se učimo skupaj, izmenjujemo si spoznanja, interaktivno odkrivamo ogledalo in ga gledamo kot sporočilo: kako se vključiti v nove priložnosti

Učinkovitost preobrazbe dosegamo s preizkušenim programom, v sodelovanju z zavestjo Zemlje in podpornim okoljem seminarja. Program temelji na duhovni praksi sinteze.

SEMINAR GEOMANTIJA 2024:

* Program za osebno preobrazbo, zdravje in učinkovitost

* Delavnica Park Škocjanske jame

* Holistične vaje, meditacije, interaktivno učenje in coaching

* Znanja geomantije: celostni odnos z naravo in Zemljo

* Jesenski seminar 2 meseca. Število mest omejeno.

* Pričetek online: 22.09. 2024

Preberi več: Seminar Nova postavitev – Geomantija