Mentoriranje geomantije 2020

Image title

Image title

Mentoriranje geomantije vodi Robi Lavin, po preizkušenem pristopu seminarjev geomantije, holističnega svetovanja mentorskega dela z ljudmi in proučevanja Zemlje, narave in bivalnih prostorov.
Seminar vključuje obravnavo človeka, doma,narave, okolja bivanja, družbenih razmer in planetarnih podnebnih sprememb s svojim duhovnim ozadjem. Ponuja podporo pri spremembah v letu 2020.

Seminar geomantija ponuja podporo pri aktualni situaciji koronavirusa. Posamezniku daje mentorsko svetovanje z znanji za krepitev zdravja v naravi, senzibilizacijo z Zemljo in razvoj intuitivne ustvarjalnosti za izboljšanje načina življenja vdomu. Jačanje pozitivnih potencialov na področju zdravja in vrednot, s preventivnim preizkušenim pristopom seminarjev pomaga, da je udeleženec dobro orientiran do zahtevnih časov in notranje odporen. GEO VAJE Z ZEMLJO – SEMINAR GEOMANTIJA 2020.pdf

Seminar geomantija se odziva z odgovori na vprašanja in potrebe izobraževanj po mentorski podpori. Za osebno rast, vseživljenjsko učenje, razvijanje intuicije in ustvarjalnosti- v stiku znaravo. Dokazano je, da se splošna izobraževanja izjalovijo z učinki za uspeh udeleženca, vkolikor ni ustrezne mentorske pomoči posamezniku. Posledično je učenje bolj dolgotrajno, kadar udeleženec v začetnifazi nima osebne podpore z individualnimi napotki: kako in na kakšen načinzoreti naprej. Seminar geomantija ponuja podporo pri prehodu v letu 2020. https://www.geomantija.si/upload/editor/files/file1577954653.pdf

Učenje geomantije na izobraževanju je spoznavanje znanj tradicije o energijskih zakonitostih zdravja človeka in bivanja & sodobnih znanj psihologije bivanja in energijske medicine. Potrebno je razumevanjev vzrokov in posledic pri obravnavi bolezni in reševanju bivalnih težav. Enako pomembno je razumevanje globalne situacije planetarnih sprememb,ki nas učijo videti sebe v globalnih razmerah. Praktični del seminarja geomantije so geo vaje povezovanja z Zemljo, v pomoč za poskrbeti zase v sodobnem tempu življenja. Skrivnosti geomantijskih znanj tradicije prostorskih fenomenov se dopolnjujejo s podajanjem uvidov v pojave planetarnih sprememb, ki odpirajo eksistencialna vprašanja za spremembe.

https://www.geomantija.si/izobrazevanja/seminar-geomantija-2020.html