Mesečev zaliv

Image title

Delavnica geomantija Mesečev zaliv Strunjan je namenjena za vse generacije. Za študente, mlade, odrasle in družine. Poleg poglabljanja z naravo, sproščanja in doživljajskih vaj, se delavnica usmerja medsebojni komunikaciji. Program je zasnovan v dani prostorski predispoziciji iz lokacije Mesečevega zaliva, časovno za 11.08.2018.

Mesečev zaliv sprejema energije morja kot školjka. Je naravna dediščina nepozidane slovenske obale, v območju rezervata, ki je del krajinskega parka Strunjan, s sprehajalno potjo v področju prepadnih sten. Rezervat obsega 4 km dolgo severno obalo Strunjanskega polotoka med Simonovim in Strunjanskim zalivom ter pripadajoči 200 m pas obalnega morja. Za rezervat so značilne prepadne stene klifa, visoke do 80 m, ki so zgrajene iz mehkih flišnih plasti. Dež, veter in morje jih neprestano oblikujejo in spreminjajo njihovo obliko. Je največja znana obmorska flišna stena ob vsej jadranski obali. Ob vznožju klifa se je med strmim pobočjem in morjem izoblikovala prodna terasa, ki je široka do 7 m, na rtičih pa ozka in prehodna le ob oseki – rt Strunjan. Kopni del rezervata je porasel z značilnimi submediteranskimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, na rtu Ronek pa uspevajo sredozemske rastline. Strunjan je energijsko markanten kraj slovenske obale, na zaokroženi osi povezovanja z naravo, morjem in okoljem.

Delavnica se mentorsko izvaja za skupino in individualno. Medgeneracijski program je prilagojen za vse starostne skupine, s prožnim jezikom sporazumevanja, ki nam ga nudi narava, izkušnje prednikov in preizkušene holistične metodologije pomoči ljudem.