Mesto

Image title

Geomantijska raziskava mesta identificira energijsko omrežje, vire življenjske energije, naravne danosti 4 elementov, naravno-kulturno dediščino, tipologijo mestne strukture, značaj urbanega območja, stanje grajenih in zelenih površin, karakter kraja, socialno dinamiko, mentaliteto mesta, interakcije z širšo pokrajino, sevalne obremenitve, ekološko zdravje in markantne točke identitete prostora. Vsako mesto ima svoje specifične karakteristike, na podlagi temeljnih danosti terena, vpliva urbanizma ter arhitekture in načina življenja prebivalcev Pregled vključuje tipične točke krajine v spoju z mestnim središčem, v zaokroženem organizmu hiš, hribov, ulic, naselij, infrastrukture, rek, gozdov, parkov in nevidnih polj prostora na ravni zavesti okolja. Posebej se obravnava simbole mesta in njihovo osrediščenost v prostoru. Simboli določajo prenos med višjimi in nižjimi ravnmi informacijskega polja prostora.

Image title