Moč preobrazbe

OPOLNOMOČENJE

Opolnomočenje je naša skupna potreba. Doseže se z močjo preobrazbe. Ta pot je danes tako iskana zato, ker se srečujemo s kazalniki intenzivne transformacije zavesti po celem planetarnem prostoru in znotraj v nas. Moč dobiš z delovanjem vseh bistvenih funkcij za reševanje problemov in kreiranje novega življenja. Pod pogojem odpuščanja preživete osebne in kolektivne matrice.

PREOBRAZBA ZEMLJE

Spoznajte veliko moč preobrazbe, nam govori planet Zemlja. Ko le prisluhnemo neposredni izkušnji bolečine, radosti, razumevanja, sodelovanja in zdravljenja. Koliko v teh izkušnjah doživljamo resnično hvaležnost za naš položaj, v katerem se nahajamo. Naj nam bo to merilo, kako smo sposobni prejemat priložnosti napredovanja.

NAPOVEDI SE URESNIČUJEJO

Napovedi za globalno preobrazbo Zemlje, ki so jo podala že starodavna ljudstva, se uresničujejo. Človek je soočen z vedno bolj neposrednimi učinki svojih ravnanj do narave. Prihajajo nazaj kot direktno učenje na področju zdravja in eksistence kako lahko preživimo. Digitalna doba je pospešila ta proces, povsod tam kjer se trgajo sistemi delovanja nad naravnimi zakonitostmi. Brez duhovnega razvoja bo tak model civilizacijske eksplozije trčil v kontraučinke ekstremov, ven iz naravnega ravnovesja. Skupaj odkrivamo navzoče stranpoti in primerno pot preobrazbe tega časa.

STANJE CIVILIZACIJE

Civilizacija je v fazi kulminacije absurdov in abstraktnih vzorcev, ki vedno bolj izgubljajo tla pod nogami. Na njih se lepimo s strahom in lastnimi slepili. Pravzaprav je preobrazba takoj na delu, le vključiti velja odločitev zaživeti drugače prizemljeno z realnostjo in sodelovalno v odnosih svojega holograma planetarnega doma.

POMEN TEGA OBDOBJA

Kako najti pomoč v teh razmerah svetovne krize vrednot, kdo so resnični vzorniki in prinašalci preobrazbe, kaj narediti da prideš do rešitve, ki presega polarizacijo dobe konfliktov. Vprašanja se vrstijo v smeri številnih strok, katera so izpostavljena kolektivnemu omamljanju z begom iz realnosti. Kažejo se kot množična motnja v upadanju motivacije. Vključevalnosti v skupno zgodbo se bodo razvijale z dvigom morale, etike, upanja in zaupanja v pomen tega obdobja. Pomoč prinaša vsak, ki ti pride naproti, z namenom premikati proces naprej odprtih rok.

MOČ SRCA

Moč je zlorabljen pojem. Danes ga nadomeščamo z opolnomočenjem, preobrazbo in vitalnostjo. Ko govorimo o moči, se zadaj pogosto pojavlja temna plat agresivnosti. Razen ko aktiviramo pomoč do okoliščin, ki nas obkrožajo. Potem smo pripravljeni delovat z zdravo močjo srca.

NOVA STRATEGIJA PREŽIVETJA

Potrebujemo modrost prednikov, svoje neizkoriščene potenciale soustvarjanja z naravo in novo strategijo preživetja. Ta temelji na sodelovanju, novemu tokokrogu dajanja in prejemanja. Izogiba se kratkoročni percepciji. Giba se v dolgoročni viziji. S preraščanjem preživete odzivnosti boja ali bega iz obstoječe realnosti. Vključimo se v prisotno priložnost tega časa, kljub njeni intenzivni moči preobrazbe.

EKOLOŠKI, ENERGIJSKI, ETIČNI ODGOVOR

Reševanje skupne zgodbe je ekološko, energijsko in etično vprašanje. Odgovor nosi v presežnem pristopu. Brez duhovne pripravljenosti pomagati, ostajamo v ozki percepciji, kjer preveč vidimo le sebe in premalo skupno. Navezanost na zastarelo ekonomsko računico ne daje primernih rešitev. Končno spoznanje o eksistenci novega obdobja nas bo pripeljalo do preobrazbe.

KREATIVNO RAZMIŠLJANJE

Premik v glavi za preobrazbo je potreben konkreten. Zato ker je težišče preživete paradigme v pretirani zasedenosti z razmišljanjem omejujočih prepričanj. To nas tako zaustavlja v razvoju, kot odpor pred spremembo; ki limitira zmožnosti zaživeti na novo. Zato se novih idej lotevajmo z lastno preobrazbo miselnih in kreativnih procesov, do sebe in okolja.  

OZDRAVITI RANO

Prej kot pogledaš v svojo duhovno rano, prej te bo objela preobrazba. Razen če te rane nimaš. Potem pomagaj deliti to dobro stanje do drugih. Kako prepoznamo prisotnost take vrste rane? Kaže se kot bolečina, ki kliče na pomoč. Zaradi odtujenosti od sebe, bližnjih, narave in Zemlje. Kaže se kot simptom kroničnega nezadovoljstva, z bežanjem v sodobne omame. Najbolj je zarezana v telo. Kot krč med naravnim in umetnim stanjem. Prebudimo svoje sposobnosti zdravljenja in si medsebojno delimo spoznanja o preobrazbi.

ODPUŠČANJE

Odpuščanje preteklosti je proces. Pri tem pomaga pogovor z vključenimi, ki so del zgodbe. Tudi za take vrste spremembe je ovira odsotnost iz odnosov. Pogovori delujejo terapevtsko, ko si dovolimo prejeti povratne informacije od sogovornika, brez mehanizmov čustvenih barier. Enako učinkovito delujejo pogovori v terapevtskih in izobraževalnih programih, ki se posvečajo preobrazbi.

SKUPNI KRITERIJ

Koliko soustvarjamo preobrazbo, se vprašamo po skupnem kriteriju: koliko pripomorem k preobrazbi v prepletu sprememb v sebi, domu, vrtu, kmetiji, kraju bivanja in delovnem okolju. Kadar je v ta hologram vključen še aktiven pristop preobrazbe do vzorca civlizacije, potem smo na pravi poti nastajanja nove zavesti Zemlje.

ZDRAVLJENJE

Zdravljenje je danes tako zaželjeno. Tudi preventivno. Znak našega napredka je spoprijemanje s potenciali preobrazbe že prej, preden pride do kriznih žarišč v našem telesu, odnosih in okolju. Naslednja stopnja je kreacija novega. Zaradi prevladujoče drame stare bolezenske zgodbe, je nujno vzdrževanje ustvarjanja sebe v novo postavitev. Vizija potrebuje prizemljene pristope, z iskanjem načinov vzpostavljanja nove mreže sodelovanja s sabo, somišljeniki in naravo

PROCES

Zdravljenje je proces intenzivnih sprememb. Če tega ni prisotno, potem to ni zdravljenje, ampak začaran krog ponavljanja iste formule. Čimveč vrlin vključimo v ta proces. Od potrpežljivosti, dokler še ni vidno neposredno v boljšem telesnem stanju. Do kreiranja novega življenja.

UTELEŠENJE IDEJE

Velika skrivnost zdravljenja je odkriti v svoji zgodbi: radost v bolečini, užitek v naporu in ozemljeno nalogo do navzočih trenj nezadovoljstva. Začni že danes, nam govori skupni klic k preobrazbi. Tukaj je začimba te skrivnosti. Imenuje se utelešenje ideje

UČENJE SPREMEMBE

Bolečina je ozdravljiva vedno ko hočemo postati drugačni, boljši in predvsem iskreni do sebe. Strah postati iskren, brez pretvarjanja do osebnih in družbenih iger, je glavna šola preobrazbe. Kako ta strah prevzeti v lastno osebno in skupno šolo preobrazbe. Potem prepoznavamo tudi zunanja zastraševanja negativnih sil okolja in kako se do njih odzivati pogumno.

POMOČ

Koliko lahko rešiš problem sam in kdaj potrebuješ strokovno pomoč? Pogosto se postavi tako vprašanje, vsakič ko hočeš priti do dna rešitve. Prava zunanja strokovna pomoč spodbuja prevzemanje odgovornosti, aktiven pristop dela na sebi in sodelovanja z vsemi resursi znotraj človeka. Ko postaneš ponovno siguren do značilnih preprek tvoje naloge, potem je pomoč aktivna v tebi.

HOLOGRAM

Potovanje v skrite vire samozdravljenja je podobno poti v labirintu. Zavojev navznoter je veliko, preden prideš v središče. Opazuj kako se razvija ta pot in kako se odpirajo notranje plasti. Vsaka predstavlja del tebe in univerzalne zakladnice znanja. Zapisano je v subtilnem tkivu holograma, ki ga živiš kamor se odpraviš.

PRVIČ V ŽIVLJENJU

Poskusiti prvič v življenju narediti nekaj novega je odlika preobrazbe. Ko to uresničimo z vsem srcem, predvsem na tak način s srčno željo postati poistoveteni s preobrazbo, potem ustvarjamo nove okoliščine polne presenečenj in priložnosti. Odprejo se nam skriti viri prevzemanja kreacije v svoje roke.

POT V NARAVO

Pot v naravo je odpravljanje plašča obrambno-napadalne drže. Patriarhalni lik nam je sprogramiral vedenje neprenehne ogroženosti, na bazi strahu. Zato nas čaka veliko dela pri poučevanju mladih in vseh zainteresiranih za tovrstno učenje soustvarjanja na miroljuben, netekmovalen in intuitiven način. Pravzaprav je to edini izhod iz krize. Katero lahko uporabimo za ogledalo, kako gojiti preobrazbo. Sodelovanje z naravo je osnova našega preživetja in nove evolucijske faze, sicer zapademo v dekadenco.

POVEZANOST Z MATER GAJO

Začetki povezovanja z Zemljo so za vsakogar osebni. Nekdo rabi prizemljitev, ker je neprenehno za računalnikom. Drugi potrebuje samozdravljenje, ker je v zdravstvenih težavah. Tretji išče duhovno pot, kot romar na svete kraje, kjer ga žene notranja potreba po mistični izkušnji. Vsem nam je pa skupna potreba po povezovanju z mater Gajo. To imamo prirojeno, kot primarno vez izmenjave energije, informacij in pravzorcev preobrazbe.

VIR OBČUTENJA

Za resnični začetek globljega povezovanja z naravo, najprej odstranimo ovire, blokade in predsodke. Podobno kot pri razvijanju ustvarjalne veščine, gibalne spretnosti ali umetnosti. Zavedajmo se svojih sposobnosti, notranjih potreb in primarnega čutenja toka življenja. Ob tem je potrebno ozavestiti ovire ozkih razumskih prepričanj in jih opuščati. Tako dopuščamo novo pot osvobajanja svojega vira občutenja, zaznavanja in kreativnosti z Zemljo.

ENO Z NARAVO

Rezultati povezovanja z naravo so preprosto vidni, takoj ko se posvetimo s celim svojim bitjem. Kalkulacije glave pa pustimo ob strani, dokler se v našo zavest ne umesti globlje doživetje. Podobno kot v ljubezenskem odnosu. Dovoliti si biti eno.

MEDITACIJA

Meditacija je danes potrebna kot hrana. Nahraniti dušo je notranja potreba. Posebej ko je prisotna notranja praznina ali pretres stresnih okoliščin. Duhovna pot je povezovanje z zavestjo Zemlje, ki nas umešča v notranji vir dobrega počutja in stika z vseprisotno inteligenco utelešenega življenja.

TOKOKROG Z NARAVNIMI PROCESI

Ukvarjanje z vitalnimi silami Zemlje je doma na področju samozdravljenja, preobrazbe domovanja, v kmetijstvu za izboljšanje prsti zemljišča in za vadbo skrbi za zdravje. Uvajanje tovrstnega holističnega pristopa je obujanje tradicionalne sonaravne medicine, ko zdravimo sebe, za vzpostavitev ponovnega tokokroga z naravnimi procesi.

INTERNET ZEMLJE

Postavljanje sebe na nove temelje je proces, kjer prevrednotimo prepričanja o svojih ciljih, neizpolnjenih potrebah po samouresničenju, zavedanju o spremenjenih razmerah v okolju in značilnostih nove informacijske dobe. Internet Zemlje je enako pomemben kot v računalniku. Z njim smo povezani z našo zavestjo. Kadar je izklopljen, nimamo kompasa duhovne orientacije. kam pravzaprav gremo s svojim početjem, v skupni kolektivni sili premikanja mej naravnih zakonitosti. Umetna inteligenca z vso moderno tehnologijo nas ne sme zasužnjit. Zato razvijamo lastno in skupno inteligenco, ki soustvarja življenje na Zemlji, v krogotoku med rastlinami, živalmi, naravo in človekom

SKRB ZA SVOJE ZDRAVJE

Za zdravje lahko veliko naredimo. Najlažja pot je redno ukvarjanje s svojim programom skrbi zase. Tega se naučimo s holističnim šolanjem. Daje nam celovit pristop praktičnega samorazvoja, ki temelji na povezanosti z Zemljo. Duhovno zdravje je neločjivo povezano s telesnim zdravjem

ŠOLA ZA ZDRAVJE IN UČINKOVITOST

Seminar geomantija je šolanje za zdravo življenje in ustvarjalnost, na temelju povezovanja z Zemljo. Omogoča odpiranje novih možnosti za odločitve o novem obdobju, ter temu ustrezen proces preobrazbe. Podporno okolje izobraževanja daje zagotovilo za vsestransko učenje, samorefleksijo in interaktivno delo na sebi. Redno skrbimo za poglobljen stik z naravo, s skupnimi vajami in meditacijami. Coaching pomaga celoten proces ozavestiti, primerno osebnim potrebam po učinkovitem doseganju rezultatov. Preberi več: Seminar Nova postavitev – Geomantija

Robi Lavin, marec 2024