Načrt za mesto

Image title

Geomantijska analiza za prostorsko načrtovanje poda smernice za prostorsko zasnovo in časovno dinamiko izvedbe. Obe komponeneti sta enakovredno pomembni. Analiza vključuje študijo obstoječega stanja in trenutne projektne situacije, izmere mestnih energijskih polj območja, razpoložljive karakteristike ter izhodišča za uresničitev potenciala bodočega programa dejavnosti, v perspektivi trajnostnega razvoja prostora in časa. Začetek je duhovna orientacija do lokacije. Daje krovni vpogled do prostora in procesa. Na tej osnovi se v projektantskem timu pripravi strateške akte, izvedbene prostorske akte, prostorske razvojne študije in strokovne podlage.

Kljub velikemu porastu trendovskih pristopov priljubljenih sodobnih modnih variant, je obvezno treba prepoznati prostor na tipičen tradicionalen klasičen način neposredne zaznave v živo na terenu, ga identificirati v identiteti in življenjski energiji zemljišča, se z njim prizemljiti v sporazumevanju in iz njega črpati primerno dinamiko dela, idejne zamisli in časovni ritem. Projekt ima praviloma 4 faze. Ocena obstoječega stanja, interdisciplinarna izhodišča kreativne skupine za nov projekt, skupna soustvarjalna izdelava idejne zasnove in preobrazba starega prostora v novo. 4 ustvarjalne faze primerjamo s štirimi elementi procesov v naravi.

Ko se poraja novi prostor v realizaciji, postopoma ustvarja svoje lastno energijsko polje do omrežja mesta in širšega okolja. Sledi sprejem okolnih energij v svoj sistem ustreznih identitetnih in komunikacijskih točk. Ko se povezava na novo vzpostavi, je v okolju mesta nov člen, ki prispeva do karakterne strukture in razvojnih karakteristik. Zato je prostorsko načrtovanje novih prvin v mestu dejansko generiranje novih energijskih polj. Generično načrtovanje ima svoje principe. So univerzalni. Potrebuje uglašenost z naravnimi viri, razsežnostjo mestnih okvirjev in mej, da se v kompleksni infrastrukturi ustrezno zaokroži in s tem pridobi energijsko kožo. Umesti se v svojem mestu, ki mu pripada in locira na naravnih danostih.