Odnosi

Odnosi so osnova in srčika vsega dogajanja. S tem indikatorjem odnosov se prepoznamo kakšni smo. To velja tudi v odnosu do narave, popolnoma enako pomembno kot v odnosu z ljudmi. Odnosi so ogledalo našega stanja. Ko bi le bolj upoštevali naše medsebojne interakcije tudi na ravni skupnosti, ki je razširjen odnos. Hologram arhetipa odnosov se neprenehno zrcali med družino in družbo. Prav tako med domom bivanja in širšim sodelovanjem.

Nesodelovanje v odnosih je negacija sprememb. Lahko so razlogi zaradi zadržanosti- kako prispevat k skupni preobrazbi ker ni občutka zrelosti. Toda ko pride do odtujitve odnosov, ko se izgubi stik, nastane klobčič zapletov. Iti po skupni poti pomeni gojiti pripadnost k nepredvidljivim in predvidljivim procesom, tako da si dajaš po-moč eden drugemu.

Odnosi so na vrednostni tabeli vedno bolj izrazit potencial. Potrebuje prevrednotenje. To pričajo naše skupne izkušnje v hologramu družine-družbe-države.

Današnji čas postavlja v ospredje pomen vrednot. Pri tem se odpira vprašanje koliko smo vredni kot posamezniki in skupnost, če smo del kolesja grobega globalnega iztirjenja iz etike zaradi prevlade interesov ekonomije. Tokokrog dajanja in prejemanja ne teče, če zapadamo v to kolesje kot podporni člen, znan kot potrošnik. Da bomo ustvarjali za skupno vrednost, se takoj pokaže izziv kako si medsebojno pomagat. Ena od osnovnih oblik je ozaveščanje.

Vodila za preobrazbo sebe in skupnosti so vedno bolj očitna. Vodijo nas kot glas srca. Ta je čuteč do bolečine in hrepenenja biti v pripadnosti k razumevanju človeških tragedij. Dramatika dogajanja ima svoj scenarij za zaobjeti najbolj kontroverzne protislovnosti. Ko jih sprejmemo z zaznavo skritega ozadja, se srce odpre v svoji širini.

Evropski prostor je postal tarča konfliktnih nasprotujočih si interesov. Veliki vodja bo tisti ki bo traumatični zgodovinski lik diktatorja preobrazil v rešitelja za mir. Toda to ne bo ena oseba na vrhu upravljanja z miljoni ljudi spodaj. To smo mi vsi. Horizontalna moč širjenja razrešitve je odločilna. Odločevalci, organizacije vodilnih struktur in odpor ljudi po številnih državah. Kulminacija krize nas sooča s temeljnimi vprašanji kdo je pravi vodja in kdo ne. Frustracija pred zlorabo moči in množičnim ponižanjem je privedla do odpiranja notranje katarze.

Pomen vodje je bil ključen v vseh obdobjih zgodovine. Od plemen do filma vojna zvezd, ki prikazuje boj med svetlim in temnim voditeljem. Tukaj ni poti naprej in niti nazaj, temveč predor, kateri pelje v zmešnjavo dualizma- dveh strani v konstantnem nasprotju konfliktov. Nove poti razvoja za politiko, gospodarstvo, odnose in skupnost so vendar drugje. Osveščati velja iz strani tistih, ki zmorejo povedati sporočila te vrste.

Projeciranje jeze na svet ne pomaga. Tudi na tiste ki si zaslužijo kritiko velja obračati svojo retoriko drugače. Tako se učimo veščine reguliranja energije. Jeza je potlačena agresija ali eksplozivna konfliktnost. Ima pa še vrsto drugih kombinacij negativnih čustev pripetih na mentalno zmedo do sebe. Ko se naučimo jezo transformirat v akcijo odprtega izražanja brez projekcij, potem lasten problem predelamo. Pomaga tudi petje pesmi, ples ali gibalna sprostitev telesne katarze

Stanje na politični sceni Slovenije je naše zrcalo. Kljub klasični polarizaciji drugega kroga za volitve predsednika Slovenije pa izstopa izziv imeti žensko za predsednico. Še posebej ker ima Nataša dovolj moške energije, trme in širine. Ženska v današnjem času na vodilnem položaju je zaželjena sprememba. Če v sebi nima tekmovalnosti, ki nasede na prevladujoči super lik moške arogance, potem deluje značilno horizontalno drugače.

Živost prostora določajo tudi odnosi. Kako je okolje odprto je odvisno od kakovosti lokacije s postavitvijo stavbe v krajini. Enako važen dejavnik so odnosi s svojo dinamiko vlog v danem prostoru. Kadar se v odnosih zaplete v vzorec ponavljanja med generacijami, potem je prostor v krču. Odnosi pustijo odtis čustvenih zapisov, ki potrebujejo čiščenje. Kot smeti ki jih je treba odstranit, da je ambient urejen.

Odločilni faktor v današnjih časih, je kako gojit odnos z Zemljo in naravo, samim sabo in svojim poslanstvom. Trgajo se iz realnosti zastareli sistemi in prepričanja. Nastajajo nove vrednote in nova resničnost. V primeru pravih odločitev, v skladu z novo resničnostjo, si odpiramo nove priložnosti. V osnovi se te nove poti dosegajo s skrbjo za svoje zdravje, domovanje in sodelovanje v skupnosti.

Vlaganje odnosa povezanosti z Zemljo je postala nosilna potreba v skupnosti. Ko pridobiš znanje za dobro kondicijo delovanja, pomagaš okolju. Služenje za preobrazbo prostora skupnega organizma okolja je nekaj kar deluje kot naravno stanje dajanja in prejemanja.

Osamljenost in odtujenost odnosov je ozdravljiva. Priznati velja da je to bolezen v razrastu in jo čimprej začeti zdraviti. Zaradi značilnih podvrženosti frustracijam in razočaranjem, nastaja lahko umik v zaprte cone osebnosti. Deluje kot navidezna zaščita. Obstajajo pa posamezniki ki samost živijo ponotranjeno zrelo. Uspejo biti sami in v temu se napajajo iz svojega vira.

Soočamo se z naraščanjem duhovne invalidnosti. To povzroča izklapljanje zavedanja kdo smo kot posamezniki, družba in kultura. Posledično je vedenje monotono, rutinirano v avtomatizem, imenovan odsotnost iz odnosov sedanjega tukaj in zdaj. Zato velja opozorila vzeti resno pri sporočilih prebuditi duha za zavedanje biti živ.

Bolana družba ima svoje razloge za to. Ti so povzročeni iz kompleksnih problematik, med katerimi dominira notranja praznina in izgubljenost v množični drami. Zdravljenje bolezni duha je neuporabljeno področje. Zato ker zahteva človekovo odločitev se ukvarjati s svojimi resursi zavedanja, doživetij razpoloženja in prevzemanja prizemljitve v odnose iz sebe.

Delovno funkcionalnost določa iz ozadja osebni in družinski hologram. Povezan je s stanjem odnosov, v postavitvi družinskega holograma domovanja. Temeljni hologram določa navezavo s primarno družino in odprtostjo do osebnih sprememb

Partnerski odnosi znajo biti kot težka fizika, če sta on in ona v igri odvisnosti. V prostoru se to prepleta z astralnimi motnjami ki vežejo odnos v številne vzorce. Brez partnerske izboljšave ni pogojev za duhovni razvoj. Saj se beži v prazen prostor brez sidra.

Še kako se bo potrjevalo kako pomembno je vzdrževati skupno podporno okolje, mreženje in sodelovanje. Nekdo je lahko samotar, drugi komunicira že od malih nog. Toda vsem je skupno da potrebujemo interaktivno učenje in medsebojno krepitev kritične mase na drugo stran.

Priti ven iz izolacije pomeni povečevati stik z naravo in življenjskim okoljem ter kazati zanimanje za ljudi okrog sebe. Učenje skozi situacije v okolju je tako dragoceno kot branje knjige modrosti. Pot v naravo postaja posebna priložnost za duhovno pot sodobnega človeka.

Ko se v prostoru počutimo prijetno nas navdaja navdih in navzočnost prežetosti z ekosistemom narave. To je pojem ki ga uporablja ekologija. Da ga razumemo praktično, je potrebno sebe vključit v ta ekosistem. Paradigma ločenosti je neuporabna za doživetja globlje povezanosti z Zemljo. Zato ob posebnih priložnostih dobrega počutja v zanimivem kraju izkoristimo užitek dialoga

Kako veliko vrednost se daje odnosu z naravo. Ne samo za lepo počutje, ampak tudi za ohranjanje okolja, dediščine in iskanja navdihov za skupnost. Status turističnega vodiča, ki zna obiskovalca popeljat v globlji svet narave, naj bo vrednoten bistveno drugače. Kot pristop vzgajanja publike, s kulturo sobivanja z Zemljo.

Ker smo kot civlizacija zanemarili odnos do Zemlje in zašli stran od narave, se nam vrača nazaj kompleksno stanje stranskih učinkov. Duhovno odtujenost plačujemo z nezadovoljstvom in slabšanjem zavedanja kdo pravzaprav smo kot skupnost, družba in sistem imenovan globalni trg ekonomije. Nastal je začaran krog, katerega vsak doživlja v skladu s svojo življenjsko nalogo. Prvi korak pri preobrazbi je prevrednotenje odnosa do sebe, Zemlje in živega organizma skupnega okolja.

Poživljanje duha in telesa k poglabljanju z arhetipi Gaje nas osvobaja od ujetosti iz kletke kolektivne inercije. Dvig zavesti za učinkovito ustvarjalno delovanje in sodelovanje nove ekologije je nujen korak, ki vodi k prevzemanju vajeti v svoje roke.

Odnosi, odločitve, odločevalci in odgovorne funkcije vplivnih organizacij so pred velikimi izzivi kako se podati na pot pri prilikah sodelovanja za skupnost. Tisti na vrhu lahko spregledajo ali pa ne – temeljno polje bivanja, ki zajema skupaj lokalno skupnost, naravo, prebivalce, kuturno identiteto prostora in skrite ustvarjalne resurse Zemlje. Izzivi časa ki prihaja so sinergije.

Programi povezovanja z Zemljo, za zdravje in učenje v naravi, so za občine in lokalno skupnost velika priložnost kako preusmeriti stanje zavesti prebivalcev iz drame v odklop od negativnosti. Odločevalci imajo tudi v teh časih odgovorno funkcijo. Ali pozitivne pobude podpreti ali ponavljati sistemske motnje. Izziv današnjega časa je preboj tudi na ravni sistema.

Privajanje na novo nosi v sebi velik izziv pravočasnosti. Kako vključit nove vrednote, navade in način delovanja, skladen z novimi razmerami. Zmagamo takrat ko dosežemo rezultat v sebi in skupaj- v novih načinih sodelovanja za skupnost.

Kako si medsebojno pomagat je eno do odločilnih vprašanj. K temu nas nagovarja skupno okolje, ki kaže številna ogledala kje se nahajamo kot civlizacija in skupnost. Globalni fenomeni trčijo v lokalno dogajanje kot kompleksna zmešnjava, če nosijo v sebi senčne verige dekadence duha. Vse vidno pred našimi očmi ima nevidno ozadje

Vztrajanje na poti povezovanja z naravo in skupnostjo napram globalnim motnjam potrebuje mreženje. Negativni trendi delujejo nesramno in grdo do čistih naravnih virov okolja, memorije dediščne in točk identitete pokrajine. Z mreženjem sodelovanja se ustvari primerna zaščita in oživljanje aktivnosti za lokalno skupnost.

Duhovni razvoj tega časa je odpravljanje zastarelih delovanj dobe rib, značilne po skrajnostih dualizma. Čaka nas nov soustvarjalen izziv združevanja nasprotij, kjer duhovno ozemljujemo z Zemljo, zemeljsko poduhovljamo v Nebo. Rezultat tega bo presenetljivo združevanje glave s srcem. Da pridemo skupaj do nove prakse, velja delati na preobrazbi vzorca civilizacije

Razvoj prostora je premikanje energije naprej. Pri tem se srečamo s številnimi dejavniki obstoječe mentalitete, ki potrebuje preobrazbo, svežino in ogledalo. Vedno je najboljša formula za doseganje rezultatov sodelovanje stroke, domačinov in inteligence prostora. Dialog. Se poslušati in jačati tok energije vizije od srca do srca.

V času ko smo postavljeni v izzive izrazitih preobratov, se javlja apel po preobrazbi samega sebe. Klic po prebujanju je znak značilen za zdravljenje duha. To pomeni delati na izvoru za naše potenciale zdravja in sodelovanja z Zemljo. Ko pričnemo skrbeti za proces preobrazbe, vadimo fokus v novo obdobje. Prehod v prizemljitev spremembe je cilj in skupni kompas.