Nezavedno

VSTOP V NEZNANO

Smo pred izzivom vstopiti v neznano. Kakorkoli obrnemo percepcijo, bodisi spredaj ali zadaj, se nam kaže povabilo pogledat skrita ozadja naših zapletov. Zapleti so nastavljeni zato, da jih razumemo v svojem izvoru. V njemu se odstrani zamašek, znan kot dvom vase in v svoje naravne sposobnosti spreminjanja.

UČENJE NOVEGA

Učenje novega nas navdaja z radovednostjo. Ko se v tem novem pojavi tudi nenavadno in nerazumljivo razumu, smo pred izzivom razvijanja širine samemu sebi. Dojemljivost za nova doživetja duha je zaželjena. Ta nas vodi k spoznavanju potencialov preobrazbe. Nekatere prepoznamo edino skupaj.

POT PRESENEČENJ

Duhovni napredek je odkrivanje novega, ki mu je treba dati ime. To prihaja k nam toliko, kot prihajamo mi k skupnemu viru preobrazbe. Odkritje novih spoznanj daje nova znanja, kako si pomagat in kako nadaljevat na poti velikih presenečenj. Do njih smo odprti in raziskovalni.

RAZREŠITEV ENIGME

Posebni energijski fenomeni so znak nenavadnih okoliščin, v katerih se znajdemo. Kažejo na to, da se soočamo z določeno enigmo. Ključ za razrešitev uganke odkrijemo z iskrenostjo do sebe in radovednostjo do tega fenomena. Za nas predstavlja vedno priložnost za stopiti v neznano. Tam spoznavamo skrivnosti nevidnega v vidnem.

ZNAČILNOST ČASA IN PROSTORA

Faktor neznank je tačas v izrazitem težišču. Tega razvozlavamo s poglabljanjem v kolektivno nezavedno. V tem polju smo vsi na skupnem imenovalcu na ravni usode in življenjske naloge danega obdobja. Smer poteka dogodkov določamo s svojimi odločitvami in dejanji. Sešteva se s skupno frekvenco.

SENZIBILNOST ZAZNAVANJA

Pot poglabljanja občutenja, ob senzibilnosti do okolja, obvezno terja osebne spremembe in trening zaznavanja vseprisotnosti energijskega polja terena.

ZAVEST OKOLJA

Odpiramo odgovore na vprašanja, ki so na skupnem imenovalcu s stanjem zavesti okolja, nas samih in Zemlje. Svetloba novih uvidov nam je na voljo, ko raziskujemo ozadja znanega v neznano. Tam se skriva skrito sporočilo, ki ga velja ozavestiti.

ASTRALNO OGLEDALO

Kadar se ne opravlja življenjske naloge in sprejema resnico, se dobiva kontra sliko iluzij. Katero vrtijo v filmu podzavesti številna bitja na astralni ravni. Imajo vlogo prikazovanja vzorcev. Za to se plača določeno ceno. Običajno z vložkom določene energije, stran iz primarnih resursov. Ozadje človeških tragedij in srečnih razpletov se venomer skriva v vzročnem duhovnem polju nezavednega.

VZROČNA STANJA

Nezavedno področje je doma v vzročnih stanjih. Tukaj se skrivajo vzroki za utelešene procese, ki so prej ali slej vidni v našem počutju, zdravju, odnosih in stanju živosti prostora. Vzročna polja zavesti so hologramsko povezana z dušo pokrajine, kjer živimo.

UNIVERZALNA MEMORIJA

Neprenehno nas spremlja duhovno ozadje. V njem je zapisano informacijsko polje od rojstva do zadnjega diha in še naprej v prihodnost. Univerzalna memorija pomaga pri uvidih za nazaj in naprej. Sooča nas z večnostjo v sedanjosti. Ko beremo memorijo univerzalne knjižnice dediščine, se odstira akaša zapis. Kot okno v svet.

SEDANJE OBDOBJE

Razvojne naloge so v sedanjem obdobju izrazito izpostavljene na novi ravni. Vkolikor se jih ne upošteva, se rado zgodi da sledi stagnacija ali začasna slepa ulica na poti sprememb. Iskanje sebe in svojega poslanstva je nosilna energija za delovanje.

Obdobje ki je pred nami skriva v sebi skrivnost kako bo naprej. To je dobra plat navzoče preobrazbe. Iz ustaljenih vzorcev razumske odtujenosti, ki je izčrpavala s potrošniškim tempom, se proces preusmerja v iskanje novih resursov.

SKRIVNOSTNO

Odkrivanje skrivnosti pokrajine je potovanje v globine subtilnih razsežnosti Zemlje. Ko se odpre prostor s svojo govorico, se razodene skrivnost temeljnih zakonitosti bivanja.

Iti v nezavedno in skrivnostno terja pripravljenost na presenečenja. Stopiti čez znani okviri in pogledati širše je premik znan kot preobrazba. Večplastnost preobrazbe je značilna po vstopanju v dimenzije subtilnih svetov Zemlje. Iz trodimenzionalnega okvirja vstopimo v večdimenzionalno doživljanje življenja. Postanemo odprti in dovzetni za stik s svetim. Ta je presežni stik, ki je realno dosegljiv v vlogi služenja.

PRIPRAVLJENOST POMAGAT

Ko hočeš prebiti oviro, najprej poglej kaj to je. Velika verjetnost je, da ti ovira kaže ogledalo. Če temu ni tako in je ovira nekaj kar se tebe ne tiče, potem pomagaj. Pripravljenost pomagat je za nas priložnost za osebno rast. Pristopimo k zadevi s sočutjem in najdemo načine da se ta ovira preobrazi v podporni potencial. Pomoč okolju je danes predpogoj za stopiti ven iz cone udobja, v novo stanje sprememb.

PRVINSKE SILE PREOBRAZBE

25.04. 2023 sanjam o posebnem znamenju, v katerem gledamo sporočila o arhetipu čiste vode. V njemu se globlje kažejo skrivnostna sporočila. Kasneje se pokaže popačeno znamenje. Ima porušeno stanje harmonije. Opozarja na sprevržen odnos do čiste moči narave. Sanje opozarjajo na zlorabo človekove egocentrične volje, ki posega v arhetipske moči narave.

Ko nas povabi klic življenja za pomagat, poglejmo kako lahko skupaj vrnemo na svoje naravno mesto, tiste ukradene prvinske sile, da lahko ponovno opravljajo svojo funkcijo preobrazbe. In ne več negativne zmede.

PRAVZORCI NARAVE

V okolju se ekološko zdravje odraža na osnovi stanja energijskih pretokov, kako so živahni in skladni. Vsak element narave ima svojo frekvenco in pravzorec oblikovanosti eterskih sil. Voda prav tako sporoča kako je živa in prosta po prostoru. V njeni strukturi se diagnosticira pravzorce energij in informacij.

VODA JE NEZAVEDNO

Voda nam zrcali naše nezavedno. Je nosilni vir življenjske sile in soočanja s svojimi arhetipi prapočutja naravnosti.

VODNE VILE IN RUSALKE

Vodna inteligenca vodnih virov, rek, jezer in morja je tako obsežna, da jo splošna človeška pamet niti približno ne razume, še posebej če se ukvarja s samim sabo, kako dobiti čimveč zase. Ko se pretrga tokokrog med interesi človekove samovolje in naravnim organizmom voda, nastane osiromašenje podobno depresiji.

BITJA ZDRAVLJENJA ZEMLJE

Ko pride do šoka zaradi nastale bolezni, bodisi pri sebi ali pri bližnjih, udari na plano sila preobrazbe z vabilom za spremembo. Na duhovni ravni so to bitja ki želijo pomagat. Nikar odvračat tega stanja v sebi. Zemlja se odpira do nastale bolečine v številnih razsežnostih skupne in osebne zgodbe.

VOZLIŠČE SPREMEMB

Kadar se spreminjamo nastaja vozlišče. Zaobjema podzavest, kjer je shranjenih veliko vsebin. To vozlišče ustvarja nove možnosti za lasten preboj. Vključevanje odrinjenih stanj je samoumevno, da lahko vidimo sebe v celoti. Prav tisto kar je bilo odrinjeno, išče pot v ospredje. Pokaže se v svoji pravi podobi in dobi spet svojo funkcijo.

POGLABLJANJE ZAVEDANJA

Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti, v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja s subtilnimi svetovi Zemlje.

SODELOVANJE S SORODNIKI NARAVE

Učimo se sodelovanja z našimi sorodniki. To so drevesa, reke, kamni, živali in nevidna bitja Zemlje. Sodelujemo v zavesti zdravljenja skupnega okolja.

METAFIZIČNA IZKUŠNJA

Pot ponovnega prebujanja, sodelovanja s svetovi narave, pomeni zdravljenje kolektivne invalidnosti intuicije. Pri tem so ključna srečanja z metafizično izkušnjo, da pokažejo ponovno kdo pravzaprav smo.

ZDRAVILO ZMAJA

Slediti kači oziroma zmaju Zemlje je geomantijsko vodilo. Po prostoru se premika po geomantijskih poteh, starih romarskih križiščih in svetih krajih. V okolju se jo množica nezavedno boji. Ker lahko piči s strupom. Osvobajanje od splošnih strahov je osnova. Stik z Zemljo nas bo ozdravil.

ZAKONITOSTI NARAVE

Kaos potrebuje red, da se bolezen ozdravi. Na tej poti se srečamo z zakoni narave. In prav tu spoznamo nastali kaos. Ko se je zgodil lom primarnih zakonitosti etike in energije. Red nam daje varnost in spoštovanje do skupne soodvisnosti, sodelovanja ter preobrazbe.

NOVI OBRAZI SO-DELOVANJA

Prebujanje preobrazbe se odvija, ko smo predani toku sprememb, v njemu aktivni in kreativni. Prebujamo zavest skupne zgodbe, ki se lušči starih preživetih vzorcev in poraja nove energije, z novim obrazom sodelovanja.

SKUPNO OPLEMENITENJE VIZIJE

Sodelovanje ima eno značilnost, ki tako krasi skupne odnose. Oplemeniti našo vizijo in opogumi namero narediti preobrazbo. Da se to zgodi docela uspešno, si pomagamo z odkritim dialogom soočanja z predočenimi potenciali; ki nam pridejo naproti v skupnosti in prostoru delovanja.