Nova ekologija

IZHODIŠČE

Nahajamo se v obdobju okoljskih pojavov podnebnih sprememb. Več kot očitno se dogaja ritem intenziviranja ekstremnih ekoloških pretresov, z značilnimi vremenskimi ujmami. Toda zavadati se velja, da smo v veliko bolj kompleksni dinamiki preobrazbe Zemlje. Kako gledamo na obstoječe dogajanje in kako vidimo sebe v tej zgodbi je izhodišče.

PRIPRAVLJENOST NA NOVE POJAVE

Podnebne spremembe se bodo vnaprej pokazale v različnih kombinacijah. Pripravljeni na nove pojave nismo. Razen redki posamezniki in organizacije, ki strokovno proučujejo nastajanje dolgotrajne dobe preobrazbe. Rešitev je v osnovi enostavna. To je nova ekologija. Temelji na notranji zavesti, ki zaobjema svet iz izhodišča sprejemanja realnosti z aktivno spremembo.

OZAVEŠČANJE EKOLOŠKE KRIZE

Obstoječa ekološka kriza je del kompleksnega stanja okolja. Lahko krizo imenujemo apel po spremembi. Seveda velja potem apel upoštevat. Takrat se prične preobrazba. Sicer je kriza realističen pojem. Razen v primerih umetno ustvarjenih scenarijev neprenehnih šok stanj družbe. Priznati velja, da so ti scenariji pomešani med sabo. Toda ekološka kriza, s pojavi podnebnih sprememb je nekaj posebnega. Odkrivamo vrh ledene gore, ki se topi sama vase. Spoznavamo globlje ozadje aktualnega dogajanja. Potrebujemo zrele strokovne ugotovitve in skupno mreženje ozaveščanja.

PEPCEPCIJA OBSTOJEČE REALNOSTI

Soočanje s podnebnimi spremembami pretresa z vprašanji kako daljnovidno razmišljamo. Oziroma kako kratkovidno percepiramo obstoječo problematiko. Ker nas čakajo nove vremenske ujme, si ni za zatiskati oči kaj nas čaka v prihodnje. Toda paradoks je očiten pri vseh, ki tega pojava ne prepoznajo kot priložnost za skupno preobrazbo. Nekje v nas se nalaga potencial, ki deluje navidezno oddaljen v podnebnih spremembah, toda je pravzaprav tukaj pred našimi očmi.

SOODVISNOSTI V EKOSISTEMU

Kaj vse povzročano okolju, nam kaže ogledalo podnebnih sprememb. Toda še vedno obstaja prevladujoča miselnost, da bo ekološka kriza vendar šla mimo nas. Čeprav smo že konkretno del te zgodbe, prežete med globalnimi in lokalnimi podnebnimi ekstremnimi pojavi. Inicatorji preobrazbe so vsi, ki se zavedajo soodvisnosti v skupnem ekosistemu in so proaktivni v novi ekologiji. Začenši na lastnem pragu.

PRITI NAPROTI PREOBRAZBI ZEMLJE

Vremenske ujme podnebnih sprememb se bodo stopnjevale. Vprašanje za vse nas, ki resnično hočemo priti naproti preobrazbi Zemlje je: kaj lahko prispevamo k takoimenovanemu blaženju podnebnih sprememb? Odgovor je zagotovo zanimiv predmet skupne analize. Tudi ob novih pojavih te vrste, ki nas čakajo v okolju.

ODNOS DO NARAVE

Odnos do narave, našega civilizacijskega nagona množice, je še vedno na popravnem izpitu. Nič se ne naučimo v tej neposredni šoli življenja, če negiramo lastne naravne procese. Kot je tipično za tovrstne nauke grenkih izkušenj, se popravni izpit ponavlja z dodatnimi preizkusi. To so naložena temeljna vprašanja, reševanja samega sebe v preživetju.

DOSTOP DO ODKRIVANJA OKOLJA

Smo pred resnimi ekološkimi izzivi. Zemlja, voda, zrak in ogenj imajo tudi stanje zavesti. Tukaj je ponujen dostop do odkrivanja stanja okolja in potencialov preobrazbe.

PROUČEVANJE PODNEBNIH SPREMEMB

Proučevanje podnebnih sprememb terja vpogled iz distance, izostreno senzibilnost in duhovno poznavanje subtilnih pojavov motenj. Zanimiva spoznanja se kar vrstijo, ko delamo analize iz prejšnjih podobnih kriz in umetno nastavljenih pritiskov v družbeni organizem. Na skupnem imenovalcu so številni dejavniki negativnih stanj vzročno posledične anomalije, na težišču negacije stika z naravo. Nemudoma se velja posvečati zrcalu, ki ga gledamo v svojih neposrednih okoliščinah ranjenih situacij. Zdravljenje duha civilizacije na lastnem pragu je logična poteza odločitve.

RAZISKOVANJE ZEMLJE

Raziskovanje Zemlje je potovanje vase. Vse kar spoznaš v pokrajini, pokaže v tebi tvoj pravzorec. Te kvalitete imamo podedovane. Toda so zaradi modernega načina življenja globoko zatrte in latentno potisnjene v podzavest. Z raziskovanjem Zemlje prebujamo čut za naravne procese in zavedanje globlje realnosti skupne eksistence.

IDENITETA KRAJA

Identiteta kraja, kmetije in hiše, nam pove kdo smo v okolju bivanja. Predniški zapis kraja bivanja je enako pomemben kot vizija. Oboje skupaj da celoto, pri prepoznavanju izhodišč preteklosti in prihodnosti, v sedanjem okviru delovanja.

PREIZKUŠNJE

Nevarnosti niso zaželjene. Prihajajo naproti, ko jih sam prikličeš. Tudi nezavedno. Da spoznamo kako ta mehanizem deluje, pomaga poglabljanje vase in meditacija. Skupaj s strokovno pomočjo, če je potrebno razrešiti akutne duševne stiske. Potem se pot odpre na drugačen način. Nevarnosti se eliminira iz svojega programa. Postanejo del osebne rasti. Kot preizkušnje in nove izkušnje spoznavanja sebe.

OSEBNA EKOLOGIJA

Nova ekologija ki jo potrebujemo je celostna oziroma holistična. Odnos do okolja in sebe je na skupnem imenovalcu. Številna onesnaženja katera nas obremenjujejo, spoznavamo kot del skupnega organizma. Odpravljati nesnago na lastnem pragu je temelj. Tudi negativna čustva in negativna prepričanja so nesnaga. To so energijske smeti. Nekatere so kot strup. Pot preobrazbe pomeni razvijati osebno in skupno ekologijo.

SODELOVANJE

Holistično svetovanje ni samo podajanje napotkov za boljše življenje. Je poglobljeno sodelovanje s sabo, prostorom bivanja in pomočjo, ki ti pride svetovat. Oseba ki svetuje vodi naprej. Proces je značilen po različnih fazah. Od začetnega soočanja s stanjem, uvajanja preobrazbe in razvijanja realizacije k cilju.

VOZLIŠČE KRITIČNIH TOČK

Zdravljenje prostora odpravi odtise negativnih čustvenih stanj, ki so zaznamovali zgodovino lokacije. V tej odtisih je vozlišče kritičnih točk ambienta. Bodisi v okolici domovanja, ureditvi, postavitvi stavbe ali pečatu prisotnih motečih elementov hiše. Zdravljenje to vozlišče preobrazi v normalno funkcijo.

ZDRAVLJENJE DUŠE

Proces zdravljenje duše je čudovita avantura. Omogoča nam osvoboditev samega sebe, iz ujetosti pred kletko številnih zapor obrambnih mehanizmov. Braniti se pred sabo je paradoks. Toda to je ustaljena navada iz obupa. Ko se rešiš zapor, dobiš odnos do sebe ljubeznivo praktičen.

TERAPEVTSKA VREDNOST PROSTORA

Terapevtska vrednost naravnega prostora je izhodišče za razvoj poglobljenih programov samozdravljenja in sproščanja z Zemljo. Ta atribut je v veliko pomoč tudi terapevtom in turističnim vodičem. Da opravljajo svoje delo učinkovito, prizemljeno in v sodelovanju s preobrazbo matere Zemlje.

DIALOG

Ko se v prostoru počutimo prijetno nas navdaja navdih in navzočnost prežetosti z ekosistemom narave. To je pojem ki ga uporablja ekologija. Da ga razumemo praktično, je potrebno sebe vključit v ta ekosistem. Paradigma ločenosti je neuporabna za doživetja globlje povezanosti z Zemljo. Zato ob posebnih priložnostih dobrega počutja v zanimivem kraju izkoristimo užitek dialoga.

VIZIJA

Razvijanje skupnega povezovanja z naravo nas vedno obdari z doživetji, ki krepijo videnje vizije. V sproščenem stanju, stika z naravnimi počutji, skupaj s preprostimi gestami ritualnega odnosa do Zemlje, se odpira duhovni vpogled do preobrazbe.

POT ODKRIVANJA REŠITEV

Iskanje zapletenih odgovorov, na zapletena vprašanja tega časa je prebivanje zidu. Soočamo se z ovirami, ki se kar vrstijo. Toda pot odkritja rešitev nujno potrebuje drugačen pristop. Prebivanje zidu je lahko eden od poskusov. Ne pa edini. Sicer nas izčrpa. Zato je stik z naravo, odmik od obremenitev in spajanje s presežnim vodilo za vse raziskovalce in ustvarjalce skupne preobrazbe