Nova evropska renesansa

Image title

31. januarja 2017 je v Ljubljani potekala mednarodna Konferenca o Integralni zeleni Sloveniji, Evropi in svetu, na kateri postavljamo trajnostni razvoj kot osnovo za novo evropsko renesanso. Organizirala jo je Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo ( IZS ) in Center za integralni razvoj Trans4m v sodelovanju z več kot 20 institucijami in organizacijami.

Geomantija je soustvarjalec Integralne zelene Slovenije. Generator idej iz Zemlje. Geomantija zrcali in reflektira stanje okolja. Prvenstveno služi v vlogi ogledala. Na tej osnovi išče odgovore in inspiracije. V modelu IZS je nosilec programa v stebru duhovnosti in kulture, s sintezo skupnostnega odnosa z naravo, v varovanju, upravljanju in razvoju naravnih virov naravne in kulturne dediščine. Obenem geomantija zaobjema Integralno zeleno Slovenijo inovativno s celovitimi pobudami.

Konferenco sem doživel kot plaz kreativnih potencialov. V iskanju novih skupnih poti za nadaljevanje. Marsikdo se je počutil prežet z navdihi duha celotne skupine. Pokukal je kolektivni duh in nas nagovoril v nezavednem polju duševnosti, z razmisleki kako naprej.

3. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je bila namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in iz različnih sektorjev, vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Zasnovana na lani izdani knjigi Integral green Slovenia, v kateri z geomantijo generiramo poglobljene pobude iz sporočil Zemlje. Snovanje geomantijskih razvojnih smernic izhaja iz zaznave zatečenega stanja ekosistema okolja in družbe ter zapisov arhetipskih vedenj iz prostora. Po obravnavi analize, razvojna izhodišča izhajajo iz izvirov identitete prostora, tako lokalno, kot globalno. V sintetiziranju medsektoskega sodelovanja. Karin Lavin je v vlogi Inštituta Anima Mundi predstavila primere dobre prakse, mitološka izročila naših prednikov, nauk naravne in kulturne dediščine in celovit geomantijski model razvoja :

Image title

Geomantijske metodologije so za Integralno zeleno Slovenijo merodajna utemeljitev z Zemljo in docela ozemljeno celostno ustvarjalnostjo. Izhajajoč iz intuicije in sodelovalnosti z inteligenco narave.

Akterji gibanja Integralna zelena Slovenija smo obravnavali potencialne nadgradnje za nadaljevanje. Med nami se je ustvaril zaupljiv notranji krog prepoznavnosti, s svojo kredibilnostjo. Izhaja prvenstveno iz bogatih delovnih izkušenj.

Konferenca je s povezovanjem znanstvenih, strokovnih in civilnodružbenih prispevkov podala odgovore na vprašanje, kaj lahko pristop integralne zelene ekonomije in družbe, s Slovenijo kot pilotno deželo, prispeva k novi evropski renesansi v kontekstu Agende za trajnostni razvoj. Po uvodnem plenarnem delu je delo potekalo v treh tematskih sklopih; Kulturna in naravna dediščina v povezavi s skupnostjo za integralno prenovo Slovenije in Evrope, Socialno na znanju temelječe gospodarstvo: prednosti in priložnosti v Sloveniji in Evropi; perspektivna pot k ciljem trajnostnega razvoja ,Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in za integralno dobo. Dogodek se je proaktivno transformativno postavil na glavno os pereče evropske in globalne situacije. Veliko dela nas še čaka v spremembah sistema. V doglednem času se utegne porajati marsikaj razpoznavno novega. To so takoimenovane sistemske spremembe, ki dejansko niso le teorija.

IZS diha s polnimi pljuči akademsko. Z vrhunsko sintetiziranim znanjem številnih avtorjev. Bržkone lahko IZS sleherniku vzbuja vtis opredeljenega renomeja nadrejene zaščitenosti, pred vnetji zlorab posplošene profanosti. Tako je tudi prav.

Konferenca je bila vertikalno koncizno usmerjena, od vizije do različnih sektorjev udejstvovanja. Posebna pohvala Darji Piciga. Integrirala je življenjsko delo številnih avtorjev. Za odmeven dosežek integralne zelene zgodbe Slovenije na evropskem prizorišču, v ospredju odzvanja prav njena zasluga. Integralna zelena Slovenija iz konference v konferenco dokazuje, da je transformacija možna.