Vizija in poslanstvo podjetja

Poslanstvo geomantije je družbeno odgovorno prizadevanje za prostorsko zdravje in neločljivo povezano zdravje ljudi. Profesionalno se dejavno ukvarjamo od leta 1999. Skozi izkušnje dela s prostorom, ljudmi in podjetji so se izoblikovali še mnogi drugi cilji, vizije in poslanstva, ki jih s inovativno nadgrajenimi pristopi in preizkušenim delovanjem skozi prakso uspešno uresničujemo.
Tako je cilje mogoče razvrstiti v več področij, ki so hkrati medsebojno prepletena in povezana v eno samo poslanstvo: izboljševanje kvalitete življenja, celostnega bivanja in zdravja prostora in ljudi.
Geomantija kot poklicana oblika zdravstvene ekologije zagotavlja holistično skrb za ljudi , prostor in podjetja v pomenu trajnostnega razvoja ter pomaga uresničevati vizije preživetja in razvoja aktualnega časa v obliki nove paradigme, ki jo podjetje zastopa s svojim delovanjem, filozofijo in neločljivim osebnim načinom življenja. Podjetje sledi vodilu, ki ga samo- uresničuje, to je : podjetje je živ organizem.
Geomantija Robija Lavina je prepoznaven edinstven avtentičen pristop, ki v osnovi bazira na koreninah posodobljene geomantijske tradicije, izjemno pragmatično uporaben za raznolika področja življenja. Holistično uporabno prakso smo si v vseh letih delovanja prizadevali aplicirati individualno za kakršnokoli lokacijo in uporabnika, v za-vesti spoštovanja in razumevanja njene edinstvenosti in posebnosti. V tej humanistični usmerjenosti temeljijo tudi izkušnje pri uspešni pomoči podjetjem in posameznikom, ki jim geomantični pristopi omogočijo zdravljenje doma oziroma poslovnih prostorov ter posledično izboljšajo kvaliteto življenja, počutje in zagotavljajo napredek tako na zasebnem kot na poslovnem področju.

Prizadevno delo je obrodilo sadove in tako dejavno poteka uvajanje prepoznavnega modela geomantije v prostorsko zakonodajo in dokumentacijo s področja urbanizma ter arhitekture.

Znanje neprestano izpopolnjujemo s prilagajanjem planetarnim, družbenim in gospodarskim spremembam , poleg tega pa se pri obravnavi človeka, krajine, okolja, Zemlje in ustvarjalnih novosti poslužujemo avtentičnih duhovnih študij, ki pomagajo pri sistematičnem merjenju rezultatov in učinka metod. Tako se perspektiva podjetja strastno usmerja v razvoj novih duhovnih tehnologij, znanj in delovnih orodij za služenje in pomoč človeku & Zemlji. Vsak uspešno končan projekt, vsa pridobljena nova znanja in dejavno povezovanje različnih pristopov nam pomenijo poglobljeno popotovanje, katerega namen je celovito preobrazbeno vplivanje na planet, družbo in okolje, v skladu z duhom časa, v katerem živimo.