Obnova

Prisostvovali smo pri obnovi kraškega suhega zidu ob osnovni šoli Dutovlje pod vodstvom mojstrov kraške suhozidne gradnje Borisa čŒoka in Ivana Pavlina. Učenci, ki so se udeležili obnove in učenja spretnosti kraške suhozidne gradnje, so prejeli posvojitveni list varuha zidu.

Image title

Image title

S tem dogodkom se je na pobudo žene Karin zaključil ciklus izobraževanj, ki jih je vodila za učitelje kraških šol in vrtcev na obeh straneh meje. Potekal je jeseni 2015 in spomladi 2016 s sodelovajem drugih strokovnjakov. Osnovna šola Dutovlje je prva šola na Krasu, ki je posvojila kraški suhi zid. Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje, ki je dogodek organiziralo, bo s podobnimi akcijami nadajevalo jeseni 2016. /  Poslanstvo partnerstva je zaščita in ohranjanje veščin suhozidne gradnje značilne za matični Kras, izmenjava izkušenj, znanj in strokovnih informacij ter ozaveščanje širše javnosti.

Image title

Medgeneracijski prenos znanja. Stari in mladi. Dediščina in sodobni mladi upi. Zelo pomemben dogodek v sporočilu naj se tok učenja iz preteklosti v prihodnost ne pretrga.

Zid je relativno hitro dobil že svojo značilno podobo. Skupno delanje takega zidu je kot složno petje himne za skupnost. Neke vrste mantra : kamen na kamen. Stabilnost kraškega suhega zidu zagotavlja skrben izbor kamenja in njegova pravilna postavitev v konstrukcijo. Suhi zid je na Krasu osnovna gradbena konstrukcija

Pri gradnji kraškega suhega zidu je osnovno pravilo uporaba kamenja, ki ga naberemo v bližnji okolici. Kamenje zlagamo na suho, brez uporabe veziva, malte. Osnovni gradbeni material Kraševca je bil kamen, ki ga je pobral na zemlji in ga neobdelanega zložil v razne suhozidne konstrukcije. ali pa samo odvrgel na grižo. Pri tem je bilo treba precej spretnosti in izkušenj, da so grajene strukture obstale.

Image title

Dogodek sem doživel kot opomnik antropološkemu antagonizmu družbe. Kateri v vsesplošni družbeni anomiji v številnih sektorjih deviantno preprečuje izzive po združevanju nominalno nasprotnih polov življenja. Kot je preteklost YIN in prihodnost YANG, na podedovanih danostih usode naroda v okolju. Taki zidovi funkcionalno ubrano in uglašeno objemajo pokrajino, z ograjevanjem kmetijskih površin. S svojo naravnost stanovitno lepoto stabilizirajo dinamike v prostoru.

Image title

Zato v geomantiji venomer učimo enako razvoj nazaj in razvoj naprej. Nazaj v korenito spoznavanje starodavnih modrosti dediščine in naprej v skladu z evolucijo nastajajoče nove ere. Za zdravljenje temnih plati aktualne akutne dekadence ( v dezorientiranosti z izgubo tal pod nogami ) velja vključevati programe rekonstruktivne duhovne psihologije civilizacije.

Spoštovanje ljudskega izročila kraške suhozidne gradnje ni nekaj samoumevnega. Živa dediščina predvsem pravih in zverziranih ljudi omogoča da se bo to poslanstvo prenašalo iz roda v rod.