Energijska zaščita bivanja

Na bioenergijsko polje hiše vpliva poleg stavbe in zemljišča psihološko stanje stanovalcev. Karakter vseh stanovalcev se sešteje v skupni karakter hiše – na temelju karakterja kraja in lokacije hiše. Postavitev prostora hiše, z značilno ureditvijo, je vedno interakcija in indikacija značaja ljudi, ki tam živijo. Vplivi iz okolja so zunanji dejavnik. Poleg vplivov bližnjega okolja, so v vsakem prostoru tudi planetarni vplivi zemeljskih sprememb, prežeti z družbenimi silnicami. Zavest Zemlje se spreminja. Prisotna je na vsakem kotičku planeta in v slehernem bivalnem prostroru. Geomantijska analiza opredeli vzorce hiše in oceno zdravja.

Kadar so stanovalci usmerjeni v spremembe in osebni razvoj, HOLOGRAMSKO pride do dinamične navzočnosti iz globljih ravni Zemljine evolucije. Kvalitetna pozitivna postavitev in ureditev ambienta prizemljuje duševnost hiše. Arhitektura ambienta je fizično telo duhovnemu.

V primerih, ko so v hiši akutne težave z načinom življenja in bivanja, bodisi v odnosih ali iskanju smisla življenja, so tendence poslabšanja prisotne tudi v energijskem in fiziološkem stanju hiše.  Splošni vzroki so v zanemarjenosti skrbi zase, odtegovanju odnosa do doma, neravnovesju med sabo in družbo, neprožnem reševanju nujnih življenjskih sprememb, nesprejemanja situacij, nasprotovanju prilagajanja preobrazbam, nakopičeno tesnobno rutino, razdraženostjo, preobčutljivo akcijo in reakcijo ranljivosti do interakcij okolja. Ko so tovrstni simptomi stanovalcev v stanju blokade, prežeti z anomalijio negativne postavitve prostora, se hiša navzame energijskih motenj.

Energijska zaščita je danes potrebna v vseh primerih kjer je porušena notranja stabilnost, ozemljenost in odpornost. Predvsem takrat ko se pomeša notranja ranljivost z zunanjimi motnjami okolja. Imunski sistem bivanja se doseže na več ravneh.

Image title

 

Temu področju se geomantija posveča v kontekstu transpersonalne socialne psihologije in energijske ekologije. S statusom holistične medicine okolja, poda geoantropološko razumevanje neločljive povezanosti med okoljem zunaj in družinskim počutjem znotraj hiše. Geomantijska diagnoza prikaže hologram hiše z okoljem. 

Protisile so v šoli misterijev poznane kot nasprotniki napredovanja in preobrazbe. Duhovna znanost govori o takoimenovanem nižjem astralu, ki požira vase kolektivno inercijo. Geomantično so protisile prepoznavne po značilnih vdorih v energijski sistem organizma okolja. Potrebno je prepoznati notranje ranljvosti, jih odpraviti, okrepiti imunski sistem zaščite, kar pomeni ponovno delovati s samozavestjo svoje vloge.

Image title

 

Okoljske energijske motnje so vsesplošno prisotne v kolektivni auri družbe. Prenašajo se po principu enako privlači enako. Najprej na ravni miselnih prepričanj, potem emocionalno in energijsko biološko.                                        

Hiša je lahko odporna ali ne. Geomantijsko se pri pregledu zdravja bivanja, odkrije tudi duhovno zaščito in imunski sistem hiše ter odpornost pred zunanjimi negativnimi motnjami družbenih vplivov. Te motnje so globalnega značaja.

Image title

Zaščita prostora je koža hiše. Energijsko je široka okrog 1 meter, v primeru zdravega bivalnega prostora. Praviloma je koža hiše eden največjih organov stavbe. Po celotni površini obrobja hiše zaobjema in varuje vse druge organe v organizmu hiše, z elastičnim energijskim ščitom v obliki krožnice. Služi za energijsko razmejitev hiše pred motečimi vplivi od okolice. V funkciji membrane je hkrati sredstvo sporazumevanja, v izmenjavi pretokov z okoljem. Kadar je hiša ranljiva, se koža poškoduje. Takrat absorbira negativne viruse in okuži energijsko polje stanovanja. Nastanejo motnje imunskega sistema stanovanja.

Geomantijska zaščita prepreči sindrome negativnih vdorov. Odpravi povzročitelje prostorskih obolenj hiše. Stanovalcem omogoči stabilno in odporno bivalno okolje. Enakovredno je pomembna sprememba načina življenja stanovalcev. S svetovanjem se celostno diagnosticira vzroke in posledice. V skupni matrici družine se zastavi primeren zdravilni načrt izboljšanja bivanja in življenjskega sloga. Vse skupaj tvori zaključen sistem.