Odstiranja znanj prednikov

Image title

V oktobru 2018 smo pričeli z izvajanjem Las projekta Odstiranja znanj prednikov. Z inovativnim razvojnim povezovanjem lokalnih deležnikov, v partnerstvu z Občino Polzela – prijavitelja in nosilca projekta, uresničujemo Strategijo lokalnega razvoja na območju LAS Spodnje Savinjske Doline.

Cilj projekta je na podlagi geomantične analize potencialov vitalno-energijskih danosti in dediščine pokrajine izoblikovati inovativno turistično ponudbo geomantijskega zelenega turizma z vzpostavljanjem novih in nadgradnjo obstoječih dejavnosti. Povezanost akterjev v novi blagovni znamki in skupen nastop na trgu prispeva k prepoznavnosti pokrajine, razvoju novih zaposlitev in trajnostnemu razvoju območja LAS SSD. Odstiranja znanj prednikov bo na podlagi geomantijske študije dobil prostorsko vpetost in možnosti za horizontalni razvoj v lokalni skupnosti.

Interdisciplinarna ekipa »Odstiranja znanj prednikov« organiziramo predavanja, pohode in delavnice, s katerimi preko pozabljenih znanj ( kulturne, tehnične in duhovne dediščine ) razvijamo celostne rešitve v prid človeka in narave ter vzpodbujamo zavedanje o krajevni, lokalni in narodnostni identiteti. S prireditvami, ki se na Polzeli že odvijajo, razvijamo projektni atribut za vzorčen model, ki ga iz lokalne umeščenosti Polzele in Savinjske regije razširjamo v slovenski prostor in širše. Z vključevanjem kulturno kreativnih orodij ozaveščanja, mreženja in trajnostne turistične ponudbe, z uvajanjem sonaravnih storitev za zdravje in dobro počutje, novega zelenega, kulturnega in doživljajskega turizma, izboljšujemo kakovost bivanja ter povečujemo število obiskovalcev v območje, na osnovi novih turističnih programov, ki vključujejo energijske naravne vire ter naravno in kulturno dediščino. Odstiranja znanj prednikov postaja mreža informiranja, ozaveščanja in soustvarjanja med tradicijo in novimi pristopi za zdravje okolja.

Image title