Odstiranje geomantije

Image title

Povzetek predavanja GEOMANTIJA : OD BAJALIčŒARSTVA DO CELOSTNE EKOLOGIJE

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma. Prikazana je bila abeceda temeljnega znanja o življenjskih silah bivanja in izsledki geomantijskih raziskav zatečene geometrije sveta. V perspektivi Evrope in lokalne skupnosti. Moderna civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov, z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma.

Geomantija je naslednik romanja na svete kraje. “Spoznaj samega sebe ” je bilo vodilo preročišča prednikov. Naše delo je spoštljivo in potrpežljivo dešifriranje pozabljenih skrivnih znanj prednikov, po poti pričevanja žive dediščine starih verovanj in sedanjih raziskovanj ekosistema.

Tovrstno poučevanje je razvoj nazaj “k koreninam prapočel narave, ponovnem spoju obdobij prednikov in razvoj naprej v prepoznavanju ogledala planetarne situacije, z medsektorskim združevanjem strok za trajnostni razvoj.

Geomantija je poznana kot bajaličasrtvo, sveta geometrija, bivalna geobiologija, zemljemerstvo, energijska geografija, sakralni zemljepis, celostna ekologija in holistična medicina okolja.

Image title

Geo-zeleni turizem terja določitev verodostojnih meril in kvalificirane strokovnjake za izvedbo. Geomantične točkeso temelj geo-zelenega okoljskega delovanja. Na ta način nas prostor sprejme in mi njega.Matično pomembna so krajinska svetišča. Da seidentificira in zasnuje zaščita njihove funkcije svetega prostora. Brez tega so zeleni programi oropani duhovne dimenzije blagoslova pokrajine.

Geomantijska študija identificira bio/energijski tip pokrajine in sisteme življenjske energije v geografskih strukturah narave. Obravnava energijsko markantne potenciale naravne in kulturne dediščine. In pripadajoča blagodejna in zdravilna območja. Z markiranjem energijskih poti se določi izhodiča za zeleno infrastukturo. Odkrivamo energijske sledi starodavnih kultur.

Podana je bila ocena o splošno površnem pristopu obravnave znanj prednikov. Ker je to področje obsežno z več dimenzijami, jih velja obravnavati vsestransko, v preseganju enostranskosti. Poleg tega je pogosta paradigmatska past. Težava nastane, če se ta znanja interpretira z obstoječo uokvirjeno paradigmo. ( Kot je npr. tolmačenje telepatije, ki je ena od metodologij prednikov in praktikanta geomanta. ) Problemov se ne da rešiti s takimi vzvodi kot so nastali. Z znanji je treba ravnati s srcem

 

Povzetek 9. predavanja v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV– GEOMANTIJA OD BAJALIčŒARSTVA DO CELOSTNE EKOLOGIJE