Okoljsko načrtovanje

Geomantija je inovativna ekosistema storitev celostne obravnave prostora. Poznana kot celostna ekologija, geobiologija, zemljemerstvo in holistična medicina okolja. Uporablja se v raziskavah stanja okolja, pregledih zdravja bivanja in izdelavi geomantijskih študij. Te kot strokovne podlage služijo za urbanistično projektiranje, ekološko varovanje okolja in trajnostno načrtovanje. Izhaja iz ljudskega izročila znanj za domovanje skupnosti, v sobivanju z naravo.

Z Zavodom Anima Mundi delujemo 23 leto v interdisciplinarnih projektih z raziskavami, načrtovanji, svetovanjem in projektiranjem. Pomagali smo številnim občinam, v okolju lokalne skupnosti. Smo soustvarjalci državljanske pobude Integralna zelena Slovenija. V tem letu 2023 se ukvarjamo s projektom Evropska partnerstva za inovacije- posveča se podnebnim spremembam. Smo prvi v Sloveniji, ki smo uvedli geomantijski OPPN in ga edini izvajamo. Geomantijske analize so strokovne podlage v načrtovanjih, za razvojne plane in strategije.

Geomantijska analiza:

  • Ocena stanja prostora: predispozicije, ranljivosti in potenciali
  • Ovrednotenje geomantičnih območij: značilnosti makro in mikro lokacij
  • Parametri ekosistema okolja: vitalnost, okoljski odtis, zdravilnost
  • Smernice za načrtovanje
  • Svetovanje za prostorsko zasnovo in ukrepe revitalizacije
  • Strokovna podlaga geomantijske analize
  • Identificiranje identitete krajine in svetih krajev
  • Obravnava naravne in kulturne dediščine ter duhovnih počel pokrajine
  • Biokapacitete blagodejnih danosti zdravilnih naravnih virov
  • Vitalno-energijski zemljevid

Za razliko od konvencionalnih pristopov, z geomantijo prostor obravnavamo celostno, na podlagi vitalno-energijskega stanja. Odkrivamo prostor kot živ organizem, s svojo soodvisnostjo med naravo in posegi v prostor. Te se celostno analizira kot holističen pristop. Naš namen je do podnebjih sprememb in nastalih posledic poplav, pomagat pri analizi globljih vzrokov in smernic uporabnih načrtovalskih rešitev. Edino tako lahko preprečimo da se napake ne ponavljajo in da z večjo stopnjo okoljske odgovornosti ter sodelovalnosti stroke, razvijemo učinkovite rešitve.

Robi Lavin, Zavod Anima Mundi