Okrogla miza o razvoju

Image title

V Špitaliču je bila 14.09. predstavljena vizija razvoja Krajevne skupnosti Špitalič, ki sta jo pripravili Občina Slovenske Konjice in Vrtec Slovenske Konjice. Vrtec je s svojim dislociranim oddelkom v krajevni skupnosti pomembno stičišče tradicije in prihodnosti ter s tem pomembni člen razvoja kraja. Na njihovo in pobudo krajevne skupnosti in ob močni vzpodbudi in podpori občine,ki je s tem ciljem imenovala akcijsko skupino, bodo izpeljani vsebinski cilji in dejavnosti, ki bodo v kraj vrnili prebivalstvo in življenje. 

“Število prebivalstva v krajevni skupnosti Špitaliču pada, to se odraža tudi naštevilu otrok v vrtcu in šoli, zato se moramo kot skupnost vprašati, kajstoriti, da ta trend obrnemo. Glavni cilj pri tem pa je, da ohranimoposeljenost podeželja in naše kraje obdržimo v kulturni krajini. Marsikje vtujini so uspešne zgodbe, pri vseh pa je osnova to, da se morajo v razvoj kraja vključiti domači ljudje,” je povedal župan Miran Gorinšek, ki je bil izjemno vesel, da se je na pobudo Vrtca Slovenske Konjice, krajevne skupnosti in OŠ PodGoro pričel projekt oživljanja Doline svetega Janeza.

V razvoj kraja se bo aktivno podal Vrtec. Pripravili so vsebinske predloge zarazvoj Špitaliča, pod naslovom “Spoštujemo tradicijo, razvijamo prihodnost”.»Danes predstavljamo revitalizacijo kraja Špitalič, kjer se nahaja dislociranaenota vrtca. Že več let se srečujemo z zelo negotovim vpisom otrok na to enoto,kar posledično vpliva tudi na OŠ. V kraju se opaža, da ni več prirastka novihdružin, ampak izsiljevanje iz kraja. Naš glavni cilj je povišati vpis otrok inprivabiti ljudi, da se vrnejo ali pa na novo priselijo v Špitalič,« je uvodoma povedal ravnatelj Vrtca Tomaž Popovič‡. 

V vrtcu želijo vzpostaviti proces učenja od ljudi, ki »obvladajo« svoje okolje.Torej ohranjanje narave, učilnice na prostem, zavedanje pomena tradicije,prenašanje znanja iz roda v rod s prepletanjem novodobnih metod. Nameravajoozavestiti o pomembnosti depriviligiranih območij in prispevati krevitalizaciji kraja. Integralni zeleni razvoj med drugim vodi do prehranske samooskrbe, zelenega turizma in celo energetske samooskrbe.

Tudi občina se zaveda tega problema, zato je bila ustanovljena Projektn askupina za razvoj Špitaliča. Odskočna deska za dejavnosti je projekt »Odprto učno okolje Slovenskih Konjic in okolice«, Glavni cilj geomantijskega projekta je osveščanje in izobraževanje domačinov o potencialih v okoljuin priložnostih, vrednotenju naravne in kulturne dediščine ter možnostih zanjen razvoj, pomenu lokalne identitete, zdravem načinu življenja in skrbi zanaravo ter celostnem delovanju in trajnostnem razvoju. V prvi vrsti je pomembnodobro sodelovanje vrtca in šole. Iz tega naslova je v kraj Špitalič postavljenkader, ki sledi tem načelom, saj bodo imele vzgojiteljice in učiteljicenajvečji direktni vpliv na krajane, tako z zgledom kot s posredovanjem novihidej. Za izpeljavo pa je nujno potrebna tudi podpora strokovnjakov, ki s svojim strokovnim znanjem peljejo v pravo smer.
»Pomembna je večja aktivacija ljudi v kraju, začetek podjetništva, povezave z gospodarstveniki in Žičko kartuzijo. Žička je točka v dolini, ki privabi velikogostov, moramo pa poiskati še druge točke, ki jih je treba umestiti nazemljevid. Žički grobelnik, učilnico na prostem, naravno igrišče … Vse to bomo združili v biltenu, ki bo pripravljen v okviru projekta. Verjamemo, da se bo začelo prebivalstvo vračat z vsako možnostjo, ki se bo ponudila,« je povedal Popovič‡.

https://www.slovenskekonjice.si/objava/153003

Image title