Omphalos

Popek prostora imenujemo po grški geomantiji OMPHALOS. V organizmu grškega prostora je prisoten v Delfih.

Image title

Center slovitega omphalosa je točno v središču Apolonovega templja.

Image title

Njegov radius zaobsega širše zaokroženo območje okolja Grčije. V izvoru omphalosa izvirajo 3 zmajeve linije. Predstavljajo energijsko omrežje. Prva linija teče navzgor severno, druga in tretja diagonalno jugovzhodno in jugozahodno. 

Ko so se romarji približevali Delfom so najprej zagledali sveto cesto ,ki se je vijugala po strmini energijske linije navzgor do vrha hriba, kjer je stal veličasten Apolonov tempelj.
Po tradiciji je vhod templja usmerjen proti vzhodu.

Image title

Geomantijska raziskava, ki sem jo v Delfih opravil 27.04. 2015 , potrjuje tukajšnjo navzočnost OPMHALOSA, ki je po tradiciji doma v Delfih. V grški klasični dobi je veljalo za središče zemlje, popek sveta ali omphalos. 

Legenda pripoveduje, da je oče Zevs želel ugotoviti, kje je središče sveta. Dvema orloma je dejal, naj poletita vsak s svojega konca kozmosa; srečala sta se v Delfih, zato je bil ta kraj za Grke “popek sveta”. Bajka pravi, da sta se orla spustila na dva skalna vrhova, imenovana Fedriade ali “Svetleča se”. Ob njunem vznožju prihaja na dan izvir Kastalija in prav tukaj naj bi obstajalo svetišče Gaje, matere zemlje, ki ga je ljubosumno čuval zmaj ali kača, imenovana Piton. Apolon, Zevson sin, je Pitona ubil in si zagotovil gospostvo nad ozemljem. Odtlej so boga svetlobe častili kot Apolona Pitijskega..

Preročišče je posvečeno bogu Apolonu.V začetku so si Grki bogove nazorno predstavljali kot elemente v stvarstvu. Bog Apolon je poosebljal čisto moško lepoto in visoko moralo. Bil je bog lokostrelstva, zdravilstva, glasbe in preroštva. V svojem življenju je moral opraviti velike naloge, ena od njih je bila tudi ta, da je zavzel Delfe oz. naselje ob njih, ki so ga imenovali Pito.

Področje templja obvladujejo duhovi podzemlja. Delfi kot najpomembnejše antično preročišče so v direktnem stiku s kolektivno podzavestjo širšega grškega prostora – njegove tradicije, duhovnega izročila in mitologije. Popek Delfov deloje kot prostor stika med podzavestjo in zavestjo. področje pod popkom vsebuje zapise preteklosti kot spomin.

Image title

Ruševine, ki jih vidimo v sedanjem času – temelji, nekaj celih stebrov in več kosov – so ostanki tretjega kamnitega templja na tem mestu; zgrajen je bil leta 330 pred našim štetjem. Prvi tempelj so postavili leta 660 pred našim štetjem in je kasneje pogorel. drugega pa so zgradili leta 510 pred našim štetjem, ta pa se je porušil v potresu. V preddverju razpotegnjenega templja, ki je imel po šest stebrov na ožjih in po petnajst na širših straneh. je antični romar lahko prebral izreke sedmih modrecev. V obdobju največje slave tega svetišča je veljal Apolon za simbol preudarnosti.

V Delfih je prerokovala PITIJA. Sedela je na trinožniku ( stol s tremi nogami ) nad razpoko v tleh, iz katere naj bi se dvigovali posebni plini in jo spravili v stanje transcendence.

Image title

Nad templjom je gledališče iz belega marmorja. V pobočje je vklesanih več kot 5000 sedežev.

Image title

Kulturno središče helenskega sveta so postali, ker je bilo tu najpomembnejše Apolonovo svetišče, ker so bili kakor Olimpija eno izmed prizorišč znamenitih iger

Image title

 in ker so bili tudi sedež po vsem antičnem svetu znanega preročišča: delfski svečeniki so z zapletenimi prerokbami vedno znova posegali v zgodovinsko dogajanje.

Opažam da tudi na tem svetem kraju redko kdo med turisti doživi kolektivno podzavest. Masovni turizem žal deluje plitko, ne zajema globine. prav to je sporočilo Delfov : “SPOZNAJ SAMEGA SEBE ” .

Tudi drugo značilno sporočilo Delfov : “Ne pretiravaj v ničemer ” -moderni turist s svojim skrajno enosmernim pristopom jemanja brez dajanja  -ne upošteva. Po starem so obiskovalci preročišča vedno prinesli darove Božanstvu. Delfi nas učijo naj spoštujemo zakone življenja – zakonitosti Božanskega.

Rek “spoznaj samega sebe ” in  “ničesar preveč ” so se takrat Grki zvesto držali in sta močno vplivala na grško umetnost, filozofijo in kulturo.  /  foto  – iz muzeja Delfi :

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Na srečo so Delfi na svojevrsten način zavarovani pred negativnimi vplivi masovnega turizma. Razveselilo me je, da je ta sveti kraj relativno dobro ohranjen in nepoškodovan od globalnega turističnega onesnaženja.

To priča izjemna dologoživost in odpornost Delfov. Svetišče Delfi je obstajalo več kot 1000 let – od 5 st. pred našim štetjem do konca 4 st. Še zdaj se občuti zapis te tisočletne sakralne uporabe Apolonovih svečenikov.

Kljub temu je potrebno prostor geomantijsko vzdrževati, da se mu obnavljajo plasti svetosti.

V Delfih sem občutil presenetljivo svežino in mladostnost, kar je za tako star kraj paradoks. čŒe želiš ti kraj pozdravi duševne blokade. Ampak prosim za predhodni priklon. Lahko molitev.  Po tradiciji geomantije se namreč s prostorom sporazumevamo ritualno. To je protokol. 

V Delfih so na vsaka 4 leta prirejali tako imenovane pitijske igre. To so bile druge najbolj pomembne športne igre v stari Grčiji, takoj za olimpijskimi. Še danes vidimo dobro ohranjen stadion, gimnazium in vse prostore, ki so jih uporabljali športniki. Zmagovalci so dobili lovorjeve vence. Pitijske igre so prirejali sprva samo vsakih osem let. Od leta 590 pred našim štetjem so spadale v krog vsegrških iger. Na le-teh igrah pa niso tekmovali le v športnih disciplinah, jahalnih turnirjih in dirkami z vozovi, temveč tudi v kulturnih. Tako so poleg velikega stadiona zgradili tudi veliko gledališče, da so lahko prikazovali dramatiko in izvajali glasbene stvaritve. “Pitije so trajale približno teden dni. Sodelovali so udeleženci iz vsega grškega sveta, tako da so bili Delfi v resnici “popek sveta”.   

Delfi so održali geomantijsko vlogo popka kot središča okolja. Bili so središče vsega kar se je dogajalo v Evropi in po obalah Sredozemskega morja.

Konec Delfov je datiran l 390 n.št, ko je preročišče odpravil rimski cesar Teodozij, ko je krščanstvo s svojo  dominanco prevladalo nad poganstvom.

Svetišče Delfov je zaokroženo v svetlo energijsko kroglo z 9 zaščitnimi plastmi, s hrbtom v gori Parnas.

Image title

Gora Parnas je znana kot dom Muz. O muzah iz Parnasa je pisal tudi Prešeren.

Delfi so sveti kraj svetovnega formata. Njegova duhovna zgodovina in geomantijska moč se odraža kot krajevna in planetarna vibracija. Na zemljevidu sveta so Delfi pomembno geomantijsko mesto. V Delfih je dejansko moč občutiti tukajšnje duhovno domovališče zibelke ene najstarejših evropskih civilizacij.

Evropski prostor potrebuje Delfe. Žal je družbena energija evropskega prostora večinoma pretrgana od popka Delfov. Nastalo je veliko pozabljenje.

Kot kaže sodobna prerokba Delfov, tako kot sem začutil v svojem obisku tega preročišča, se obeta velika preobrazba človeštva, ki bo skozi osebne tragedije ponovno prebujala duhovno dimenzijo.