Znamenja spremembe

APEL SPREMEMBE

Reševanje skupne zgodbe je izziv umetnosti preobrazbe. Potrebujemo duhovno prakso za vzdrževanje notranjega miru in povezanosti s podpornimi silami Zemlje. Bolj kot bomo širili skupno zavest zdravljenja, bolj se bodo razreševale nam nastavljene neznanke.


ZNAMENJA

Ko iščemo nove poti jih tudi najdemo. Za to se velja potrudit in prepustit znamenjem, ki pokažejo kako, kje, zakaj in kar je ključno: kaj je to. Nova pot ukvarjanja s sabo je zrcalna plat nove poti ukvarjanja s skupno rešitvijo. Da ne trčimo v zid v aktualnih razmerah, ki nosijo v sebi senčno plat kaosa in zmede, je potrebno sledit svojemu občutku srčnega senzorja ali kot se reče šestemu čutu.

PREPOZNATI REALNOST IN PREIZKUŠNJE

Čutila so lahko zamašena, če smo hipnotizirani od negativnih novic medijev ali če smo izgubljeni v obrambi pred svetom tak kot je. Čutiti je potrebno tudi naše neposredne interakcije ki so zoprne, zahtevne in preizkuševalne. Prav na preizkušnjah lahko pademo ali pa rastemo duhovno. Ko pademo nič narobe. Bistveno je se pobrati spet na svoje noge in nadaljevat naprej.

LJUBEČ ODNOS DO SEBE, OKOLJA IN ZEMLJE

Kar je odločilno, ne smemo iti proti sebi na kakršenkoli način. To sovpada z ljubeznijo do Zemlje. Zakaj? Sodoben tempo življenja, s odtujitvijo od narave, nam kaže naš skupen problem odtujenosti od samega sebe v temeljni pristnosti, preprostosti in posvečenosti svetemu. Ni nobenih pogojev da se bomo rešili iz te takoimenovane krize, vkolikor ne skrbimo za ljubeč odnos do sebe in Zemlje. To se zaokroži v skrb do bližnjih in okolja.

SPREMEMBA NAČINA ŽIVLJENJA

Neprenehna pozornost v negativizem, pesimizem in indoktrinacijo kolektivne drame ubija duha. Vkolikor se ne oddaljimo v zdravo distanco, z ohranjanjem in vzdrževanjem svoje integritete, postanemo sužnji v subtilni obliki. Z ubogljivim izvajanjem navodil, ki prihajajo iz strani sistema. Zato je trening osredinjenosti v lastni povezavi stika z Zemljo in Nebom osnova za duševno zdravje.
Pregorevanju je podvržen vsak četrti Slovenec. Terapevtska praksa ki jo izvajamo potrjuje, da smo v imperativu po spremembi načina življenja

NOVA POSTAVITEV SKUPNE PREOBRAZBE

Temelj je nova postavitev sebe, v novo postavitev Zemlje. Ta se kaže kot nova zavest bivanja, ki je del nas. Ko pričnemo sebe spreminjati v željeni smeri, to pomeni da si izpolnjujemo potrebe duše, je na vrsti ukvarjanje z vsemi ravnmi. To je edini odgovorni način preobrazbe. Vključuje nov odnos do eksistence dobesedno, kot ozemljitev celote vseh ravni. Zelo učinkovito se pokažejo rezultati ko delamo to na drug način, kakšen odnos imamo do sebe, doma, denarja, prehrane, živali,, dela, družine, družbe, narave. Vse se zaokroži v celoto.

NOVO UČENJE: HOLISTIČNI SEMINAR

Obveščamo za nov online program Seminar Nova postavitev – Geomantija Vpis za seminar je odprt na zavod@geomantija.si

Mentor Robi Lavin. Organizator Zavod Anima Mundi