Opazovanja

Ob prehodu v leto 2017 proučujem pomen planetarnih preobrazb. Indici intenzivnih življenjskih preobratov so očitni.

Pri prepoznavanju kaj se pravzaprav dogaja, kakšna očala opazovanja si lahko nadene slehernik ?  :  Ali kažejo aktualne razmere tendence po razkroju družbe za znanilca napovedi globljih planetarnih preobratov ? Je vrelišče erupcije kolektivne podzavesti na kritični meji stare periode časovnice človeštva? Lahko odraža prelomnico geološke dobe planeta? Se na spirali sprememb razvoja planeta Zemlje, ( ki je denimo star okrog 4570 milijonov let ) ponovno nahajamo pred pričetkom nove ere ? Je slutnja osnovana naravno, ali le plod kičaste medijske spektakularnosti, ki s svojimi zmotnimi predstavami omamljajo zdolgočasene in zafrustrirane ljudi ? čŒe želimo uvideti resnični pomen, je treba pogledati globlje od prirodoslovne paleontološko naturalistične percepcije sveta. 

Image title

Zaradi spremenjenega sveta se nam obeta povsem drugačno bivanjsko stanje, celoten položaj obstoja stvarnosti. Pred našimi očmi se sesuva stari sistem. Hipersenzibilni ga občutijo kot notranji potres. Hkrati se odpira nova zavest in nova energija Zemlje. Združuje dimenzije obstoječega bivanja z duhovno.

Značaj preobrazbe se zrcali v številnih ravneh, zgošča pa v toku časa in stanju prostora.  V geomantiji se ukvarjamo z opazovanjem interakcij človeka z okoljem – v ciklih časa in sledeh prostora.  V sintetiziranju duhovnih, duševnih, eterskih in geobioloških razsežnosti  BIOSFERE življenjskega okolja.  Zrelo je, da se temu planetarnemu procesu v vlogi sodobne geomantije posveti posebno poglavje. Da se najprej pokaže ustrezna opažanja.

Pri tem raziskovanju se nikakor ne gre za atraktivno jasnovidno popestritev iz gole radovednosti. Temveč za okoljsko odgovorno duhovno opazovanje ekosistemov Zemlje. Ko pokliče in primerno notranje nagovori. Iz tega vira hotenja želimo razumeti svetovne spremembe na globlji način. Tisti ki se geomantijsko posvečamo razvoju, za delovno vodilo iščemo smernice v opredelitvi vizije, ki je že zapisana v univerzalni zavesti našega planetarnega doma. V skladu s kozmičnim redom se jo spoštljivo prebere.

V preteklosti je geomant razbiral prihodnost iz predvidenih konstelacij Neba in Zemlje. Bil je poznan kot zemeljski astrolog ( geo- zemlja & mantien – razbiranje,predvidevanje, prerokovanje) in specialist za opazovanja antropogeneze časa in prostora. Odpiral je obzorja zavedanja o vplivih okolja, katera svojevrstno determinirajo človekovo bivanje. Geomant, gematrik in geomantik srednjega veka je bil posvečen interpretaciji eshatoloških vprašanj bivanja. Pravimo, da se prisluhne duši Zemlje – ” anima mundi “. Po starem so se priklonili Boginji Zemlji in prosili za pomoč duhove narave. Soodvisnost z naravo in ljudmi nas dela zanesljive. 

Pri geomantijskem opazovanju planetarnih učinkovanj, mi je v dragoceno pomoč dopolnitev sanjskih uvidov. Služijo mi kot podlaga za duhovno raziskovanje. Sanjske vsebine so pomembni ključi nezavednega. Odpirajo vrata pri iskanju novih poti. Na podlagi duševnih izkustev- ki so resonančna s sanjskimi napovedmi, jih po določenem času ilustrativno identificiram v enovito sinopsično vsebino.

Kot da se nam dogaja neke vrste dramatični pogreb obstoječe sheme sveta. Ne smemo obstati v žalosti ! Še posebej v sedanjem svetovnem razpotju potrebujemo jasen notranji kompas, ki naj kaže smer skozi svarila kolektivnih razmer. Za negotovega iskalca lahko delujejo kot perniciozna pavperizacija duhovne poti. Eno od opozoril se glasi :” ne dovoliti utvaram, da se izgubi kompas, kajti izgubljen boš v kolaps sredi oceana. Križanka potem ni več rešljiva. Uganka potemni in izgubi svetlobo. 

Praviloma je princip analize planetarnih energij pravzaprav isti kot pri delu z mikro parcelo hiše, le da v tem primeru v razširjenem zavedanju obravnavamo makro prostor celotnega planeta – hologramsko velja za globalno zavest Zemlje. Ob zaznavanju znamenj, ki jih sporoča Zemlja, opažam indikacije začenjanja propadanja stare civilizacije in pojav porajanja preobrazb v navzočnosti iniciacij, kot novih subtilnih gradnikov eteričnega omrežja planeta. V tlorisu zemlje se jih lahko opazi kot svetle točke, ki se povezujejo v novo SVETLOBNO OMREŽJE. Celestinsko pronica v mnogotere okoljske sfere.

Znaki nastajanja zatona stare civilizacijeso so nam vidni. Svet se ne ruši, temveč skozi dolgo časovno obdobje preoblikuje v novo bivanje. Ko se spomnemo starih obdobij naše genealogije – hiperborejske (pred 31 miljoni let ), lemurijske ( pred 18,5 miljoni let ) in atlantidske civilizacije ( pred 12 miljoni let ),je propad starega obdobja venomer nastajal postopoma. V mnogih verovanjih je konec stare & začetek nove civilizacije dogodek v prihodnosti, ki je prerokovan v svetih spisih, prerokbah in v narodopisju. 

Nosilci proženja impulzov preoblikovanja starega v novo so tudi iniciacije Zemlje. Imajo funkcijo reševanja zapletov pri preobrazbah, v spodbujanju skozi prehode k novim fazam napredovanja. Iniciacije so podarjene kozmične kvalitete, ki nam jih ponuja življenje v podporo, v skladu z vesoljnim pravzorcem razvoja. So precizno artikuliran natalen duh časa, ki v kali vsebuje imanentno ontološko substanco življenjske evolucije. Iniciacije so sakralni dar višjega jaza Zemlje. Spodbuja nas pri procesih preobrazb. Razbira se jih v obliki novih svetlobnih impulzov. V vlogi duhovnih & energijskih katalizatorjev vstopajo na Zemljo-kot tvorec predrugačenja zavesti. Aktualne iniciacije prehoda odpravljajo raznovrstne perfidno indoktrinirane montaže odtujitev, iz obdobja preživetega starega sistema < ki na višjih ravneh postaja vedno bolj irelevanten. To potrjuje realnost globalnih sprememb, ki zrcalijo vsesplošno transformacijo. Iniciacije aktualnega časa imenitno prednjačijo v generiranju apela k simbiotskemu sodelovanju in sobivanju z Zemljo. 

Te konstituvne kanale prejema planet, prav tako tudi posamezniki, ki opravljajo poslanstvo v skrbi za človeštvo. Znano je, da v praksi tako zreli posamezniki postanejo iniciatorji ekoloških in humanih zgodb. Uresničujejo za skupno dobro. Kanali nove zavesti presegajo antagonistično ločevanje. Delujejo združevalno. Na tej stopnji razvoja človeštva si masovno še ne moremo predstavljati potencialne veličine energij in znanja, ki so nam dostopna v subtilnih dimenzijah. Vsak mora na svoj način dozoreti, ko si na novo opredeljuje vrednote in smisel svojega življenja. Zreli posamezniki nove dobe so protagonisti sprememb v skupnosti. So prevodniki kanalov novih planetarnih energij. Brez pridigarskega moraliziranja, učijo z osebnim zgledom. 

Leto 2017 ima značilnost porajanja novih začetkov. Zelo spodbudno za aktiviranje inovacij in izražanje neizrečenega.