Oraj kozmogram

Image title

Litopunktura Oraj je iz dveh kozmogramov. Po geometriji sta zrcalna. Funkcionalno plus in minus. Prvi je postavljen na eko posestvu Oraj nad Lovranom. Drugi v Lovranu na lokaciji Vila Astra pri morju. Medsebojno vzpostavljata energijsko povezavo. Geometrija kozmograma je v obliki zvezde z 8 kraki. V značaju neskončnosti. Trikotniki predstavljajo yang kvaliteto duhovnega izvira lokacije, spirale pa zlivanje v okolje. Vzpostavljena energijska povezava daje krogotok bioenergije pokrajine v energijskem polju širokem več kilometrov.

Image title