Os življenjske naloge

Pri pregledu zdravja človeka in projektov uporabljam obravnavo življenjske naloge v vertikalni energijski osi med Nebom in Zemljo. Energijski pregled vertikale razvidno integrira in zaokroži diagnozo auričnega polja ljudi in projekta.

ENERGIJSKA OS ŽIVLJENJSKE NALOGE se povezuje z dvemi napajalnimi poli. Duhovnim in Zemeljskim. V vlogi energijske hrbtenice – v obliki navpične cevi – prevaja in dovaja bazično življenjsko energijo. Pretaka se iz središča Zemlje skozi naše telo v središče Vesolja in obratno. Ta vertikalna energijska linija sintetizira zasidranost v zemeljskem in duhovnem središču bivanja.  Predstavlja geomantijsko normo za človekov in bivanjski stik s samim seboj in svojim poslanstvom. V njej sloni bioenergijska usidranost z virom smisla življenja in praktičnega samouresničevanja.

Enaka zakonitost velja za diagnozo človeka, prostora in projekta. Holistično zaobjeto skupaj daje najboljše rezultate.

Empirično zatrjujem, da pregled osi življenjske naloge predoči centralni uvid stanja. V zgornjem področju vertikale diagnosticiram človekovo povezanost s smotrom svoje življenjske naloge. V spodnjem področju pa kvaliteto ureničevanja življenjske naloge. Stanje te energijske vertikale določa ali je analiziranec v stiku z življenjsko nalogo, kar je PREDPOGOJ ZA ZDRAVJE

Ljudje – hiše z dobro povezano ( zgoraj in spodaj ), postavljeno in poravanano vertikalno linijo so osredotočeni na svoj namen in živijo skladno s svojo življenjsko nalogo. .

Pri projektu se opravi holistična recenzija ali je centriran v svoj smisel in smotrno izvedbo. Kako je intencionalno funkcionalen. Poznani so splošni primeri projektov v odklonu vertikale : zaradi nesrečne prevlade monotonih vedenjskih vzorcev, anemičnega postopanja do poslanstva, lahkomiselnega mehanskega ponavljana -v odsotnosti kreativnosti, v didaskaliji posnemanja drugih, odrezanosti od svojih sposobnosti, odklonilnosti do izvirnosti, malomarnosti pri manifestaciji v prakso, odmaknjenosti od realnosti ali finančnih fantazij. V takih primerih je projektna vertikalna os porušena in z negativnim nabojem.

Zgornji pol je logos zavedanja in vedenja svoje življenjske naloge. Spodnji pol pa eros zadovoljstva v aktivnostih uresničevanja. Vzpostavljena vertikala potrjuje da je projekt praktično pristen, istoveten z avtorji in izvajalci ter priključen v stvarni izvor udejstvovanja. Brez blefiranja. Kadar se blefira, vertikala najprej potemni, potem kasneje se pa zalomi.

Image title

Zgornja je povezava z Nebom. To je stik z duhovnim hrepenenjem, ki nas vodi skozi življenje, da bi uresničili našo življenjsko nalogo, zaradi katere smo prišli na svet. Predstavlja človekovo individualizacijo in integriteto. Skozi ta vir se zavedamo lastne duhovne resničnosti. To je stik s sebstvom in sedežem duše. Določa spoznavanje svojega smisla življenja. Ta pol vertikale določa stik s svojo unikatnostjo individualnosti, orientacijo do okolja iz sebe in avtonomnostjo v krmarjenju svojega življenja-napram zunanjim vplivom. Določa duhovno pot v svoji edinstvenosti, brez posploševanja.

V spodnjem polu je stik z Zemljo. V spoju duševnosti in telesa, v območju moči osebnosti, in tan tienu – področju pod popkom – po kitajski tradicionalni medicini, in pri borilnih veščinah, predstavlja center utelešanja, gibanja, ravnotežja, stabilnosti in akcije. Tan tien predstavlja center volje, je izvor človekove moči, sedež ustvarjalne energije in konkretizacije namena v prakso. Temeljni spodnji del vertikale je ozemljitev. Določa realizacijo.

Sledenje svoji življenjski nalogi zahteva upoštevanje ciklov sprememb. Življenjska naloga je razdeljena na različna časovna obdobja. Sledijo si kot razredi v šoli.

Veliko hiš ima prekinjeno vertikalo. Ker so prebivalci hiše v težavah sami s seboj. V takih primerih pomagam najprej pri določanju vzrokov.

Image title