Ostali projekti

Reference

Realizirani projekti:

 • Iskra Semič
 • zeliščni vrt Dvorca Trebnik Slovenske Konjice
 • Kozjanski park
 • podjetje Amba Ljubljana
 • popotresna obnova Bovca
 • park Snežnik
 • podjetje Nepremičninski sklad Piz ljubljana
 • naselje Jesenice
 • Dvorec Sela Ljubljana
 • trgovina Cebi Videm ( Italija )
 • kulturni dom Nova gorica
 • Inštitut za delničarstvo Ljubljana
 • geodetski zavod Kočevje
 • trg Celjskih Knezov Celje
 • podjetje Bori Sežana
 • trgovina Lido vrhnika
 • sodišče Nova Gorica
 • eko turistični center Oraj ( Hrvaška )
 • Vila Muzika Savudrija
 • podjetje Endovital Kočevje
 • osnovna šola Čepovan
 • naselje Dornberk
 • poslovna hiša draga Ljubljana
 • občina Domžale
 • ekološka trgovina NaturaSi Trst
 • podjetje Cpk Hrpelje
 • radijska hiaša Seeboden ( Avstrija )
 • podjetje in trgovina Pipa Zagreb
 • podjetje Ajurveda Zagreb
 • naselje Karlovac ( Hrvaška )
 • podjetje Flaška
 • projekt 8 soseska Domžale
 • park in naselje Insbruck ( Avstrija )
 • zeliščni vrt Grgarske ravne