Otok Rab

Geomantijska študija otok Rab – Robi Lavin, specialist geomant

Institut za cijeloviti razvoj Anima Mundi Geomantija:

Bavimo se suvremenom geomantijom. Utemeljena je iz tradicionalnih znanja preca, moderne geoznanosti i cijelovite ekologije Zemlje. Naša razvojna specializacija je inovativni geomantijski zeleni pristup za održivi razvoj i održivi zeleni turizam.

Za projekt geomantija otoka Raba uvodimo ekskluzivnu angažiranost. U 20 godina iskustva na području zelenog turizma, urbanizma, arhitekture, ekologije, geobiologije, baštine, poslovnog okruženja i inovativnih projekata za prostorno zdravlje, smo svoja znanja sinetizirali u integrirani održivi pristup. Taj se temelji na geomantijski studiji. To je prostorna studija sveobuhvatnog tretmana okoliša. Pruža procjenu stanja i ekološkog zdravlja okoline, procjenjuje razvojne i vitalne kapacitete posmatranog područja. To je matrica za autentično održivo planiranje. Znanja se upotrebljavaju u ulogi očuvanja prirode.

Geomantijska analiza sa identifikacijom isceljiteljskih izvora izradi energijski turistički zemljovid te ishodišta za projektno upravljanje. S analizom ekosfere, konfiguracijom terena, postojeće građevinske i zelene strukture izmjerena je struktura ljekovitih potenciala prirode.

Geomantija otoka Raba uvodi moderni aspekt implementacije okruženja svih markantnih potenciala prirode, sa istragom okoliša i prepoznanim vitalno-energijskim potencijalima krajolika Raba uključenim u složeni turistički proizvod. Geomantijski zeleni turizam za otok Rab ima realne mogučnosti za prvi primjer u širi regiji, koji odlične datosti okoline ostvaruje s takvim turizmom, koji isceljuje.

Geomantijska analiza je osnova za geomantijski zeleni turizam. Održivo planira na osnovi platforme projekta iz geomantijske studije. Oživljava vitalne bio/energijske izvore prirodne i kulturne baštine za novoturističku razvijenost okoline otoka Raba.

Prehod prema zelenijem i održivijem neizbježni je dugoročni globalni trend. Geo-zeleni turizam prepoznava i izbjegava negativne utjecaje na okoliš. Posebno je značajno kad se radi o turističkim aktivnostima vezanim uz posebno vrijednu prirodnu baštinu. Aktivno osvješćivanje i turističko vrednovanje prirodne baštine jedna je od najučinkovitijih mjera i u smanjivanju negativnog utjecaja turističkih aktivnosti na okoliš.

Uvodimo geomantijski zeleni turizam u skladu sa planetarnim imperativom i nov standard ekološkog zdravlja i holističkog razvoja uz podršku održivom prosperitetu, visokoj kvaliteti života te zaštiti i razvoju prirodnih resursa. Revitaliziramo okoliš na izmjerenim geomantijskim područjima biosfere projekta. Uključeni aktere educiramo i osposobimo za razvoj programa zelenog turizma.

Na temelju priznate inovacije Gospodarske komore Slovenije 2010, uvodimo holističku metodologiju sinteze prostora i ljudi.

Holistička ko-kreacija između svih sektora čovjeka i okoline bazira na aktualnoj novoj paradigmi su-prirodnog razvoja. Kontemporalni održivi know-how usavršili smo kroz ostvarene projekte znanstveno-geomantijskih istraživanja, prostornog planiranja, energijskog savjetovanja, obrazovanja, holističke ekologije okoliša i geomantijskog zelenog turizma.