Ozaveščanje

Ozaveščanje je odpiranje skupnega razumevanja in razmisleka kako naprej. V mozaiku različnih vpogledov, spoznanj in ugotovitev gradimo vizijo. To niso statični gabariti idejne zamisli, temveč neprenehno spremljanje in učenje. Vizija je na voljo vsakemu da jo soustvarja, ko govorimo o univerzalni nalogi sodelovanja.

Z Zavodom Anima Mundi smo 30.11. izvedli Simpozij Bivalna kultura, v sklopu ciklov predavanj za ozaveščanje in mreženje. Online dogodki so se izkazali za uporabne. Seveda cel čas kombiniramo s srečanji v živo. Poletni simpozij v Piranu je spet pokazal kako velja dogodke organizirat čimbolj prepričljivo medsektorsko v lokalni skupnosti. Tokratni simpozij o bivalni kulturi je odgovor na številna vprašanja iz projektov in praktičnih primerov stanovanj, družin, domovanj, naselij, občinskih načrtovanj lokacij za gradnjo, kako doseči zdrav bivalni prostor in kakšne načine izvedbe uporabit od pričetka do zaključka- da pride realno do kakovosti bivanja. Dogodek je odprl odgovore na vprašanja o zdravem bivanju in snovanju celovitih rešitev za okolje.

Hologram simpozija Bivalna kultura nam je pokazal kako velja inovirati združevanje sektorjev za učinek dobrobiti okolja in domovanja. Parcialni pristop oži sliko dojemanja realnosti. Preseganje sistemskih omejitev je lepo vidno prav s primeri dobre prakse. Več kot jih udejanimo, bolj se krepi skupni mozaik preobrazbe.

Spletna konferenca Preobrazba Zemlje in človeka za Zimski solsticij 21.12. ki jo organiziramo z Zavodom Anima Mundi je darilo za skupno ozaveščanje. Ko si priznamo koliko znanja se bo medsebojno prepletlo na tem dogodku, ki je odraz življenjskega dela dolgega raziskovanja, odrekanja, odkrivanja in zorenja, se lahko zahvalimo vsem sodelujočim za pripravljenost podeliti znanje.

Z nastopajočimi smo na skupnem imenovalcu usode, ki jo doživljamo kot klic k prebujanju zavesti preobrazbe. Ob tej priliki velja poudarit pojme, ki so pogosto v ospredju pri takem ustvarjalnem delovanju. Kot naprimer odrekanje. Mišljeno je seveda samodisciplinirano proučevanje globljih arhetipov sobivanja z Zemljo. Odrečeš se navadam cone udobja, lenobi in predvsem odvisnostim od obstoječe paradigme. Ko imaš dovolj poudarjen ne, se pokaže možnost za aktivacijo novih raziskovanj, ko vstopiš čez obstoječi kolektivni okvir. Takrat si zaznamovan kot drugačen, predrzen in nenavaden. Prav to nas krasi pri značilni identiteti soustvarjalcev konference. Hvaležno nadaljujemo z nalogami za jih skupaj opravljati posvečeno aktualni preobrazbi

Ozaveščanje o aktualnih razmerah iz širše perspektive, ven iz okvirjev znanih dramatičnih dejstev, je dejavnost z distanco in empatijo. Terja kritično mišljenje, globlje zaznavanje stanja in pogum povedati drugače. Ko se v tem delu združuje vedno več ljudi in aktivnosti, nastaja mreža spodbujanja sprememb. Cilj je biti soustvarjalec, v skupni univerzalni nalogi pomagat.

Smo v času ko padajo iluzije iz fasade ideologij in naših fantazij egocentrizma. To boli. Toda bolečina sporoča: poglej v jedro. Tukaj se srečamo z vzorcem civlizacije, ki ga vsi nosimo v svojem nezavednem. Dokler bomo do Zemlje z lažno masko ignorance, se bomo vrteli v kolesju povratnih učinkov odzemljenosti. Začeti velja temeljito na lastnem pragu: prevrednotiti odnos do doma v sebi.

Reaktivni in proaktivni pristop sta nam na izbiro vsak dan. Lahko se odzivamo v afektu ali efektu kreacije. Najbolje se je definirat zavestno. Sicer zlahka pademo v podzavestno vedenje številni reakcij, ki so jalove v svojem učinku doprinosa preobrazbe. Ko pridobimo kondicijo v svojem ciljnem delovanju, potem stremimo k modelu biti zgled. Kljub provokacijam ki preizkušajo iz kakšnega testa smo.

Ozaveščanje je alfa in omega v procesu preobrazbe. Spoznavamo koliko se odpira potenciala ki je potreben ozaveščanja, da ne pride do podtalnih vplivov podzavesti. Kolektivna stanja inercije so v splošni podzavesti v vlogi zrcala sence. Ozaveščanje pomeni to senco integrirat v preobrazbo. Ko se soočaš s svojim zemljevidom življenjske zgodbe, opaziš da je skupaj z zemljevidom skupnosti.

Nastaja novo izobraževanje geomantije in geografije. Poglobljen zemljepis. Za spoznavanje, interpretiranje in razvijanje življenjskega prostora, s širšim vpogledom v anatomijo Zemlje, pokrajine in klasičnih zemljevidov geomantijskih kart

Izobraževanje geomantije se posveča polju sprememb iz izhodišč biopolja Zemlje. Na podlagi spremljanja stanja se seminarji vodijo v smeri aktualnih preobrazb, ki veljajo univerzalno za nas vse.. Geomantijsko ozaveščanje in izobraževanje se posveča soočanju z nastalo situacijo v širšem razumevanju planetarnih sprememb in uglaševanju s pozitivnim vidikom preobrazbe. Zaradi tendence negativnih interpretacij splošnega stanja, še posebej če posameznik pade pod take kolektivne vplive, je slika lahko črnobela. Uriti se velja v zaznavanju celotnega spektra dogajanja, na temelju stika z vitalnimi tokovi narave in Zemlje. To je predpogoj za ozemljeno usklajenost z realnostjo.

Izobraževanje iz narave, v raziskovanju sebe v zrcalu Zemlje je čudovita priložnost za življenjski preobrat: v novo paradigmo samospoznavanja, soustvarjanja in sodelovanja. Številni poklici in osebni pristopi delovanja so postali zreli za uvajanje intuitivne kreativnosti, ki dela sintezo

Znanje je relativen pojem vkolikor ga ne uporabljamo koristno za okolje in ljudi. Okrog znanja nastaja znanost, številne discipline, doktrine in dejavnosti intelektualnega razvoja. Občudovanja vredno. Toda ko pogledamo stanje civilizacije, zakaj tako stojimo na mestu pri ključnih vprašanjih ekologije planeta? Zato izhodišče obravnavajmo iz spo-znanja izkušnje. Ta nas uči združevat intelekt s srcem. Uporabno znanje bo tisto ki zaobjema modrost z zdravo kmečko pametjo. Tej paradigmi lahko rečemo izkustveno vedenje.