Ozaveščanje

Simpozij Bivalna kultura 30.11. organiziramo z Zavodom Anima Mundi v sklopu ciklov predavanj za ozaveščanje in mreženje. Online dogodki so se izkazali za uporabne. Seveda cel čas kombiniramo s srečanji v živo. Poletni simpozij v Piranu je spet pokazal kako velja dogodke organizirat čimbolj prepričljivo medsektorsko v lokalni skupnosti. Tokratni simpozij o bivalni kulturi je odgovor na številna vprašanja iz projektov in praktičnih primerov stanovanj, družin, domovanj, naselij, občinskih načrtovanj lokacij za gradnjo, kako doseči zdrav bivalni prostor in kakšne načine izvedbe uporabit od pričetka do zaključka- da pride realno do kakovosti bivanja. Dogodek odpira odgovore na vprašanja o zdravem bivanju in snovanju celovitih rešitev za okolje.

Ozaveščanje o aktualnih razmerah iz širše perspektive, ven iz okvirjev znanih dramatičnih dejstev, je dejavnost z distanco in empatijo. Terja kritično mišljenje, globlje zaznavanje stanja in pogum povedati drugače. Ko se v tem delu združuje vedno več ljudi in aktivnosti, nastaja mreža spodbujanja sprememb. Cilj je biti soustvarjalec, v skupni univerzalni nalogi pomagat.

Smo v času ko padajo iluzije iz fasade ideologij in naših fantazij egocentrizma. To boli. Toda bolečina sporoča: poglej v jedro. Tukaj se srečamo z vzorcem civlizacije, ki ga vsi nosimo v svojem nezavednem. Dokler bomo do Zemlje z lažno masko ignorance, se bomo vrteli v kolesju povratnih učinkov odzemljenosti. Začeti velja temeljito na lastnem pragu: prevrednotiti odnos do doma v sebi.

Reaktivni in proaktivni pristop sta nam na izbiro vsak dan. Lahko se odzivamo v afektu ali efektu kreacije. Najbolje se je definirat zavestno. Sicer zlahka pademo v podzavestno vedenje številni reakcij, ki so jalove v svojem učinku doprinosa preobrazbe. Ko pridobimo kondicijo v svojem ciljnem delovanju, potem stremimo k modelu biti zgled. Kljub provokacijam ki preizkušajo iz kakšnega testa smo.

Priti do resnice o skupnem izzivu ki je pred nami je maratonska pot opazovanja. Toda ključno jo je definirat po dnevnih etapah. Tako se spoznanja dopolnjujejo po ciklih in sestavljajo v mozaik širših ciklov. Ko potem pogledamo za nazaj, se odpre slika tudi za naprej iz boljše perspektive.

Ozaveščanje je alfa in omega v procesu preobrazbe. Spoznavamo koliko se odpira potenciala ki je potreben ozaveščanja, da ne pride do podtalnih vplivov podzavesti. Kolektivna stanja inercije so v splošni podzavesti v vlogi zrcala sence. Ozaveščanje pomeni to senco integrirat v preobrazbo. Ko se soočaš s svojim zemljevidom življenjske zgodbe, opaziš da je skupaj z zemljevidom skupnosti.

Napredovanje na duhovni poti pomeni za nas skupno vprašanje za mu odgovorno dati odgovor. Vprašanje se pojavlja pravzaprav vsak dan. Napredujemo takrat ko razrešujemo enigmo tega časa. Kadar nas dileme zagrabijo za vrat in nismo več v stanju reševanja te križanke-potem zdrsnemo v ponovitve učnih lekcij. Kako najti odgovor na zapletene uganke je izziv ki ima rešitev- ko izvajamo spremembe kot proces v skupnem hologramu mreženja.

Nastaja novo izobraževanje geomantije in geografije. Poglobljen zemljepis. Za spoznavanje, interpretiranje in razvijanje življenjskega prostora, s širšim vpogledom v anatomijo Zemlje, pokrajine in klasičnih zemljevidov geomantijskih kart

Izobraževanje geomantije se posveča polju sprememb iz izhodišč biopolja Zemlje. Na podlagi spremljanja stanja se seminarji vodijo v smeri aktualnih preobrazb, ki veljajo univerzalno za nas vse.. Geomantijsko ozaveščanje in izobraževanje se posveča soočanju z nastalo situacijo v širšem razumevanju planetarnih sprememb in uglaševanju s pozitivnim vidikom preobrazbe. Zaradi tendence negativnih interpretacij splošnega stanja, še posebej če posameznik pade pod take kolektivne vplive, je slika lahko črnobela. Uriti se velja v zaznavanju celotnega spektra dogajanja, na temelju stika z vitalnimi tokovi narave in Zemlje. To je predpogoj za ozemljeno usklajenost z realnostjo.

Izobraževanje iz narave, v raziskovanju sebe v zrcalu Zemlje je čudovita priložnost za življenjski preobrat: v novo paradigmo samospoznavanja, soustvarjanja in sodelovanja. Številni poklici in osebni pristopi delovanja so postali zreli za uvajanje intuitivne kreativnosti, ki dela sintezo

Znanje je relativen pojem vkolikor ga ne uporabljamo koristno za okolje in ljudi. Okrog znanja nastaja znanost, številne discipline, doktrine in dejavnosti intelektualnega razvoja. Občudovanja vredno. Toda ko pogledamo stanje civilizacije, zakaj tako stojimo na mestu pri ključnih vprašanjih ekologije planeta? Zato izhodišče obravnavajmo iz spo-znanja izkušnje. Ta nas uči združevat intelekt s srcem. Uporabno znanje bo tisto ki zaobjema modrost z zdravo kmečko pametjo. Tej paradigmi lahko rečemo izkustveno vedenje.