Piran: Simpozij Preobrazba Zemlje in človeka

Z Zavodom Anima Mundi organiziramo poletni simpozij geomantija Preobrazba Zemlje in človeka v Piranu, 23.07. Po številnih online konferencah končno izvajamo srečanje spet v živo. Dogodek je posvečen ozaveščanju o skupni preobrazbi tega časa, mreženju, delitvi znanja in podpori za nova soustvarjanja.

Ključni razlogi za nadaljevanje naših aktivnosti ozaveščanja so značilna stanja v družbi in okolju. Najbolj jih lahko primerjamo s podvrženostjo ustvarjalni impotenci družbenega organizma. Ta se odraža z zavrtostjo in zaprtostjo pred soočanjem z resnico in nezmožnostjo se postaviti na realna tla. Za te premike je vedno potrebna kritična masa. Premiki imajo značilne faze, ki se jih ne da prehitevati. Ritem ki požene v tok nove ideje, vizije in inspiracije je bil vedno v zgodovini znan kot kreativna sila preobrazbe.

Povsod po planetu se menjuje frekvenca. To pomeni da se spreminja stanje zavesti okolja. K temu je pripomoglo vsesplošno premikanje preobrazbe na različnih ravneh prostora. Ko resnično pogledamo zunaj in znotraj kaj se dogaja, opazimo da se stara matrica sesuva. To nam kažejo številni dogodki dnevno po svetu. Za nastajanje nove resničnosti smo mi odgovorni. Prevzemanje okoljske odgovornosti gre z roko v roki z osebno ekologijo samega sebe.

Ko se zbere pravšnja druščina nastopajočih s publiko, v krepitvi druženja drugače kot običajno, na način širjenja obzorja duha, potem se odpirajo nove možnosti za aktiviranje novih zgodb. Posebej dragocena je atmosfera, ki jo vsi ustvarimo z zanimanjem po preobrazbi.

Vabimo vas na simpozij geomantija Preobrazba Zemlje in človeka v Piran, Dvorana Apolonijeve palače 23.07. ob 19h. Skupaj bomo spoznavali celovit vpogled na sedanjo preobrazbo, prepoznavali posebnosti sporočil Zemlje in krajev Slovenije ter si izmenjali izkušnje. Z glasbenim doživetjem bomo otvorili dodatne možnosti za sprostitev in druženje.

Simpozij geomantija Preobrazba Zemlje in človeka Piran, Dvorana Apolonijeve palače 23.07. ob 19h:

Program:
1.Predavanja
2.Okrogla miza: odgovori na vprašanja, skupni razgovor s publiko
3. Glasba

Nastopajoči:

Robi Lavin: Sporočila Zemlje in Pirana o preobrazbi tega časa

Aleksander Batič: Individualno – skupnostno delovanje

Mihaela Rupnik Cek: Ob morju se gibamo in panorame odkrivamo

Uroš Križanič: Šola za učenje veščin, ki jih bodo otroci potrebovali v prihodnosti

Maja Kresnik: Samooskrba za nacionalno prehransko varnost in suverenost

Katja Ušaj: Preko kreativnosti do notranjega ravnovesja

Aleksandra Krumpak: Socialno podjetništvo, socialna ekonomija, socialno inoviranje kot gonilna sila družbenih sprememb

Karin Lavin: Umetnost, narava in izobraževanje

Lipicer Tomaž, zvočna kopel

Toni Aloar Ivanšek, glasbeno doživetje

Naslov lokacije: Palača Apollonio, Župančičeva 7, Piran

https://www.google.com/maps/place/Apolonijeva+pala%C4%8Da+galerija/@45.5271905,13.56676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b7ac3ecb061c9:0x14461d1d914783dd!8m2!3d45.5271861!4d13.5689315


Organizator Zavod Anima Mundi in KS Piran.
Vstop prost. Prostovoljni prispevki.
Prijave: zavod@geomantija.si