Planetarne energije doma

Svet se spreminja. Svetovni val planetarnih preobrazb ni samo vedno bliže našemu domu. Energijsko je že pri nas ! Trka na naša vrata. Osebna in planetarna ekologija.

To dokazujejo delovni primeri iz prakse, ki jih imam iz pregledov bivalnih prostorov. Nič ni ločeno. Planetarna energija preobrazbe je navzoča tudi pri nas. Vse je povezano. Vznikanje procesov je povezujoče planetarno in lokalno. Vsak ima svojo zgodbo transformacije in preporoda. Enako pomembno je razumeti univerzalne zakonitosti, ki so nam skupne v planetarnem sobivanju.

Rad bi predstavil srečanje z novimi pojavi- zaznamujočimi za cel planet, stran od splošnega leporečja o novi dobi. Spoznanje iz  delovnih izušenj je ponudilo novo razumevanje. Priča o pretresljivih ugotovitvah, katera nudijo odkritje in olajšanje. Planetarne energije so energijsko na nov način pri nas doma. Do nedavnega se v geomantiji temu ni dajalo tako odločilen pomen. Na podlagi delovnih primerov-ko se zadnja leta soočam pravzaprav povsod s planetarnimi pojavi, me je na to nagovorilo opozorilo iz duhovne sfere planeta – naj vendar prevzamem okoljsko odgovornost in planetarne energije vključim v svojo delovno prakso. 

Zadnja leta sem take vrste fenomene opazoval le kot raziskovalno novost nezavednih skrivnosti Zemlje. Dokler niso postala stalnica v delovnem sistemu geomantijskih raziskav hiš in okolja. Pri pregledu kakovosti bivanja analiziram prisotnost planetarne energije v interakciji z odzivi ljudi. Ta energija je planetarna in individualna, vezano na stanje zavesti stanovalca.

Image title

V vsakem prostoru se egalitarno prepozna vseprežemajočo univerzalno planetarno energijo. S specifično konstelacijo je inherentno prisotna bilo kje na Zemlji. Ta diagnoza je neke vrste aktualna astrološka analiza EVOLUCIJE ZEMLJE za določeno časovno obdobje.

Ne smemo pozabiti da so tudi te energije lahko rušilne, če je človek v svojem prostoru odtujen od sebe in okolja. ( npr. vemo da v določenih usodnih odklonih ni mogoče nadaljevati brez katastrofe razkroja  / npr. nenehna rast družbene produkcije svetovnega sistema z duhovnim deficitom pelje v propad… ) In obratno. Planetarne energije podpirajo ljudi ki si prizadevajo za razvojne spremembe prenove. Enako privlači enako.

ANATOMIJA AURE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA je postala obširnejša. Ravni so soodvisne med sabo. Tako tudi mi med seboj, z Zemljo in naravo.

Sodobno ekološko ZAVEDANJE Zemlje kot planetarnega doma postaja esencialno aktualno. In obratno : naš dom je del planetarne zavesti in energije. Tok se odvija navznoter in navzven. 

Učinkovanje tovrstnih eksistencialnih energij planeta je oznanilo in opomin antropocentričnemu problemu egoistične ekstravagance moderne civilizacije. Sporoča nam : Stara struktura se odpušča okrog nas. Nastaja novi red.  S pozivom : človek, ne biti v konfortni coni stare sheme napačnih misli in prepričanj. Ne nadejaj si takega lažnega upanja, katero ne obstaja več. Ne delovati s krizo na krizo. ( problemov ni možno rešiti s pozicije zavesti, ki je te probleme sprožila ). Do lastnih zastarelih zastojev definiraj natančno kritiko. Življenje kreiraj iz drugega programa, kateri je odraz realnosti. V PROSTOSTI DUŠE razvijaj VIZIJO. Preden se odločiš, POčŒAKAJ INTUICIJO. In potem pojdi svojo nov pot, brez opotekanja.

Prebuja se zavest nove holistične paradigme. Okolje pojmuje kot hologram. V geomantiji se holistično razumevanje planetarnih preobrazb uporablja sistematično do različnih ravni prostora in človeka. Planetarne energije občutim kako se na povsem svoj način pretakajo skozi moja stopala in telo navzven v biosfero.Te pojave sem najprej opazoval eksperimentalno. S percepcijo do izjemnih osvobajajočih moči planeta. Katere se kot civilizacija bojimo Kot kača-  oziroma zmaj- se večkrat razodevajo iz globine navzven. Nudijo direkten vpogled v planetarno univerzalno informacijsko polje.

S temi pojavi se tačas že ukvarjam kot z dodano vrednostjo prostora in ljudi. Postaja vedno bolj izpostavljen vidik geomantijske analize, svetovanja in tudi zdravljenja. Pri raziskavi ocenim v kakšnem razmerju je svetla in temna plat preobrazbenih energij. Odločilen vidik diagnoze je dejavnik širjenja planetarne spremembe v praktično življenje posameznika / družine / podjetja. To pomeni, da si dovolimo novosti preobrazbe umestiti v restriktivni okvir starega modela, ki se nujno mora sprostiti v uporabne rešitve, ki so že del nove paradigme bivanja in družbenega delovanja ( poklicno / osebno / socialno …).
Planet žari kot ognjena krogla, če se ga opazuje na ravni duhovne preobrazbe finih etrskih polj. Študij planetarnih preobrazb mi je postal nujen del delovne prakse, ki duhovno prepoznava ozadje globalne krize. Tudi v tem primeru velja – enakovredno razumeti temno ( yin ) in svetlo ( yang ) plat.

Planetarne energije v našem domu so geomantijska revolucija. Splošne radiestezijske pristope obračajo na glavo. čŒas je da se vključi novo zavest v praktično življenje.