Planetarne spremembe, korona obdobje in zdravje sodobnega človeka

Image title

Po 20 letih ukvarjanja z geomantijo na področju raziskovanja, načrtovanja, svetovanja in holističnih programov za zdravje – za naselja, poslovno okolje, turizem in številne projekte, sem v letu 2020 napisal knjigo Planetarne spremembe Zemlje, koronaobdobje in zdravje sodobnega človeka.

Namen je ozaveščanje o aktualnih razmerah iz zornega kota analize geomantije. Več kot očitno smo v zgodovinski prelomnici. Zaenkrat so razmere v zahtevni fazi, ki potrebuje čimveč verodostojnih informacij od stroke. Knjiga analizira vzroke nastale situacije na globalni ravni, z ozaveščanjem za vsakega osebno. Za razumevanje razmer iz perspektive holistične paradigme celotne slike vzroka in posledice. Poskuša predstaviti korona obdobje kot proces planetarnih sprememb Zemlje, ki zajema nas vse k prevzemanju odgovornosti in soodvisne vključenosti v novo delovanje, skladno z novimi razmerami.

Knjiga bo predstavljena tudi na konferencah in seminarjih za različne ciljne skupine. Posvečena kot sporočilo sodelavcem projektov odločevalcem na javnih inštitucijah. Da se informacija deli v korist potencialnim novim priložnostim za spremembe.

Je rezultat strokovnega spremljanja biopolja Zemlje- kot geomantijska analiza za naselje, dom ali občinski projekt. Kljub temu da so parametri tipični v interpretaciji energijske diagnostike in holističnih razlag, je osnovni cilj se približati vsakemu na preprost način. Znanja so delno bila že objavljena in podana na seminarju geomantije. Nekaj je pa svežega prav kot dnevnik, ki se vsak dan izpopolne z novimi dognanji.

Knjiga obravnava aktualno situacijo, ki je del vseh nas. V upanju k širjenju zavedanja in novim inspiracijam za potrebne spremembe tega časa.