Planetarne spremembe

Sporočila Zemlje so vidna okrog nas vedno bolj neposredno: kako postaja svet drugačen in kako slediti znamenjem skupne preobrazbe.

Planetarne spremembe prožajo transformacije enako do ekoloških, podnebnih, družbenih, duhovnih in duševnih razsežnosti življenja. Učijo nas razumeti let ptice na nebu, gibanje ribe v oceanu, premikanje volka v gozdu, pogovarjanje dreves, pretakanje energije rek, izražanje misli po zraku tisočih ljudi, čutenje rastlin, govor mineralov in vseobsegajočo ljubezen matere Zemlje, ki kot planet skrbi za spremembe.

Smo v obdobju poplav, potresov, požarov in podnebnih sprememb enako v nezavednem. Ekološke razmere so odraz notranjega stanja človeštva. Kako resoniramo z dogajanjem preobrazbe? Kaj se v nas odvija navznoter in kako se s temi tranformacijami uglašujemo s svojimi mislimi in čustvi? Bolj kot bomo prakticirali notranjo uglašenost s preobrazbo, bolj se bo pot odpirala in odpravljala ovire

Kako ponotranjimo podnebne planetarne spremembe v svojem srcu? Ali to počnemo zavestno ali le ob afektih navalov požarov, poplav, potresov in viharjev kriz? Kaj sploh počnemo ko imamo mir in kaj ko nas prežema nemir, s klicem po preobrazbi?

Podnebne spremembe nam kažejo stanje šoka, ki si ga povzročamo sami. Zanašanje na znanstvene ugotovitve pasivno, nas dela nemočne. Potrebno je ponotranjiti sporočila Zemlje v sebi in pričeti razumeti planetarni internet kot osebno ekologijo. Potem je pot k spremembam realna.

Geomantija danes opravlja vlogo analize biopolja Zemlje. V pomoč pri ozaveščanju kaj vse nas prežema kot priložnost in opozorilo v okolju bivanja. Zakonitosti življenjske energije veljajo enako za človeka, dom, pokrajino in planetarno okolje.

Spoznavamo neposredne interakcije med globalnim in lokalnim prostorom, na ravni zdravja in značaja preobrazbe. Prihaja čas da bomo prav skozi krizo začeli novo poglavje življenja. Toda najprej je treba iz drame stopit v drugo perspektivo razumevanja, videt celo sliko, ne samo razbite koščke in pridobit odgovore zakaj je tako in novo motivacijo prav iz sebe.

Koliko dejansko naredimo za ekološke spremembe. Kaj lahko vsak prispeva. Kaj lahko skupaj. Vprašanja sprašujejo za odgovore. Ko odgovorimo, odgovornost prizemljimo. Vabilo za nove premike imamo vsak dan. Biti pozoren na ta znamenja je pogumno

Podnebne spremembe se bodo stopnjevale. Ekološka opozorila v vseh štirih elementih: ognja, vode, zemlje in zraka trajajo ciklično. Povezana so z astrološkimi cikli. Geomantično se prepoznava duhovno ozadje tega obdobja, značilno po manifestaciji kaosa in transformacije. Menja se frekvenca Zemlje. Pravi pomen preobrazbe je nastajanje novih pogojev bivanja planetarnega doma. Potrebno bo sodelovati z inteligenco narave. Odpira se novo učenje na lastnem pragu.

Aktualne razmere se bodo stopnjevale v opozorilih. Prevladujoč vzorec zanikanja in zatiskanja oči je očiten. Priznati velja da je narava inteligentna. Prav tako sile življenja. Kažejo ogledalo kako smo zašli stran od naravnih zakonitosti. Civlizacija je v očitnih ponovitvah svojih senčnih likov. Pot spremembe pomeni priznati si zablode in korenito spremeniti življenje v stiku z Zemljo.

V primeru bolezni se življenje postavi v drug kontekst. Skupno polje doživljanja bolezni je duševna intenzivnost, ko se pokaže film življenjske zgodbe, katero bolezen prikazuje s svojimi sporočili. Na nas je, ali dovolimo pogledati kaj sporoča in si podelit skupna spoznanja

Na številnih konferencah interdisciplinarno spoznavamo da sedanja globalna okoljsko-socialno-ekonomsko-politična kriza ubija človeštvo. Vsi moramo sprejeti to dejstvo in dejstvo, da si vsi moramo in si zmoremo pomagati rešiti to ključno nevarnost, da bi preživeli kot sedanje in prihajajoče generacije. Noben ukrep za večjo trajnost ni premajhen, vsi so nujni.

Današnji negativni trendi delujejo specializirano kot hipnoza. Vkolikor nisi pazljiv v zavedanju, brišejo bistvene informacije o realnosti in meglijo um. Nam skupna naloga je izuriti se v prepoznavanju teh pritiskov in osvobajanju k novi vrsti kreativnega delovanja

Poleg covida s svojim kaotičnim scenarijem, je v tej verigi ki se sedaj odvija naprej prisoten potencirani kaotični scenarij. Preprečimo ga lahko le z zdravo kmečko pametjo in duhovno zrelostjo. Odločilni so na žalost vodilni v sistemu. Zruši jih lahko kritična masa. Oziroma se bodo sami sebe, ko se bo zlomil sistem. Skrb vzbujajoči nevarni negativni trendi potrebujejo ogledalo od mreže svetovne povezanosti.

Odkloni civilizacije sodobnega načina življenja so privedli do trpne negativne povratne reakcije. Kako se odviti iz začaranega kroga, ki pritiska na zdravstveno stanje kot bolezen- je vprašanje za znanost, medicino, psihologijo, ekologijo in številne stroke, ki se ukvarjajo z zdravjem človeka in okolja. Prvi korak je trezno priznavanje dejstva, da je navzoča bolezen civilizacije zažrta na vseh ravneh in potrebuje reševanje v soodvisnosti z duhovnim vzrokom. Sicer se bo zgodba ponavljala, kar si nihče ne želi

Dokler se bo funkcioniralo s tako hierarhijo vrednot smo kot družba pod kontrolo prevladujoče paradigme. Čeprav se ji rušijo temelji na katerih stoji, je kot kaže kriza tista ki služi pretresom in preobratom do končne točke. Tam je kritična masa ključna.

Kje smo se znašli v tej krizi civilizacije? Pokvarjen sistem povzroča domino efekt. Vrti se v začaranem krogu s samim sabo. Funkcije so v okvari. Končno bo treba razumeti sistem kot živ organizem. Potrebuje vendar zdravljenje. Ta organizem ni mehanski aparat. Je odzivni duhovni in telesni organizem, del Zemlje. Reflektirati stanje sveta vase in krizo prepoznavati kot skupni hologram je izhodišče

Vera v sveto narave je bila po starem značilna z obredi in verovanji v sile pokrajine. Danes je ta vera usmerjena v kapital. Skupno vsemu je potreba po preživetju. Razlika je pa v stanju srca. Kako je odprto.

Kitajska je porušila lasten yin in yang princip, iz duhovne tradicije na lastnih tleh. Z ekonomijo, ki ubija ekologijo. Nauk zgodbe je, da se kršenje naravnih zakonitosti dogaja na ravni civilizacije. Prav tako preobrazba Zemlje. Sedaj je pravi čas za vzeti preobrazbo navznoter pri sebi docela. Pripravljati se velja na povsem nove razmere, o katerih geomantija govori že vrsto let kot planetarne spremembe tam in tukaj.

Glavnino energije skupnih naravnih in človeških virov danes zlorablja ekonomija. Odtegovanje energije stran od skupnega dobrega, za tiste ki vodijo svetovni plan, je strašljivo alarmantno. Toda zavedati se velja da prihaja kontraučinek takoimenovane hitre karme. Planetarne spremembe intenzivirajo rezultate naših dejanj. Negativnih in pozitivnih. Zato je preobrazba tega časa transparentna, vidna in neposredna

V prostoru se zaznava prisotnost širjenja kolektivnega strahu. Voden je po svoji logiki negativnih sil. Nujno je distanciranje od zaznamujočih vplivov negativnosti in se prizemljiti v realnost procesa preobrazbe, skupaj s svetovi Zemlje. Bolezen človeštva se bo zdravila s številnimi ukrepi, edino s sodelovanjem na nov način.

Strah pred lastnim zlomom je prežet s psihozo zunanje drame, ki se sesuva v zlom sistema. Kdo je potem nor? To se sprašuje slehernik ko išče kako dati problem v svoj naslov oziroma ustrezno naslovljeno mesto, ki mu pripada. Ko se razreši s strahom, tudi od kod prihaja, potem je zagotovo to zmagovita pot preobrazbe

Mentalna bolezen današnjega časa je odštekanost od realnosti. Odzemljene populacije so popularne za farmacijo in različne moderne psihosocialne komplikacije. Rešitve so presenetljivo enostavne, ko res hočemo odštekanost odpravit. Balasta je toliko, da bi nastalo tone energijskih smeti. Rabimo se očistit strupov in počasi zagledamo realnost.

Seveda se lahko izognemo covid okužbi. Ni nujno da tudi nas položi na bolniško. Prevladuje pritisk s scenarijem totalne prevlade umetnega modela. Naravne zakonitosti nas učijo da nosi bolezen povezavo z zdravjem. Kako poiskati pot čiščenja motenj, odpravljanja strupov duhovnega onesnaženja in padca zavesti v ranjeno odpornost. Ko se posvečaš svojemu počutju po naravni poti, potem začneš postavljati meje med umetnim in naravnim.

Zaradi zanimanja pri številnih primerih prehladov in navidezno podobnih obolenjih kot covid, je smiselno podati logične ugotovitve kje so splošni vzroki za nastanek padca imunskega sistema. Bolezni pljuč in dihal so psihosomatske in energijske motnje, iz vzrokov vdaje v pesimizem, zadušenost pred negativnostmi okolja in zatrtosti dihanja s tokom življenja- iz svoje prostosti to kar si. Prehlad je značilen za absorbiranje zunanje negativnosti, zaradi lastne notranje ranljivosti. Prekuhat velja bodisi jezo ali žalost oziroma druge vrste lastno negativno stanje in se izvleči ven kar se da optimistično.

Moderne bolezni se delijo na dve kategoriji. Tiste ki so pomešane z okoljskimi motnjami in osebne. Večkrat se gre za kombinacijo obojega. Odstranjevati velja moteče faktorje enega za drugim, da prideš postopoma spet v ozemljitev. Takrat se počutiš da stojiš na svojih nogah in da zunanji pritiski ne dominirajo več nad tabo. Potem bolezen popušča in si lahko mirno rečeš jaz sem v redu.

Ko si želiš dobiti zdravilo ga boš dobil. Pod pogojem da ne manipuliraš z zakoni življenja. Ta past je tudi preizkus na duhovni poti, za vsakogar ki hoče prečistit svoja napačna prepričanja in sodelovat z virom zdravljenja.

Kadar si ne izpolnjujemo več svojih želj ugašamo. Lahko na dolgi rok ali bolj na hitro. Koliko zadovoljstva si kreiramo ni odvisno od politikov, šefov in nadrejenega sistema. To določa naše ovire, ki jih razumemo kot realnost. Toda notranje iskre nam ne more nobeden vzet, razen naša lastna senca.

Številne motnje družbenega prostora se manifestirajo v konfliktne situacije vrenja, kadar ni dovolj vključena preobrazba. Nastaja zmešnjava s protesti in manifestacijami upora. Ti nimajo osnove za spremembe, če ne vključijo spreminjanja lastne agresije. Biti zgled za nov razvojni pristop je osnova.

Okolje je polno energijskih stanj. Dogodki so prežeti z energijskim ozadjem. Negativni trendi so energijsko nabiti s trganjem ozemljitve. Pritiskajo na prizemljitev. Pozitivne preobrazbe po prostoru iščejo primerne vključene akterje. Energijsko nas podpirajo pri prehodih. Učiti se biti kontinualno priključen na pozitivne preobrazbe je vodilo.

Globalni trendi režejo lokalno sidro. Da preprečujemo zlom skupnosti in jedra tradicije, je potrebna volja skupnega delovanja. Kaj imamo skupnega v tem individualizmu. Kaj bomo počeli poleg reševanja zdravstvene krize. Kaj nas povezuje v tem času poleg virtualnih vsebin na ekranu. Smo kot civlizacija prešli v tehnološko komunikacijo. Na vprašanja velja odgovarjat v skupnih razpravah, za kreiranje nove vizije.

Vztrajanje na poti povezovanja z naravo in skupnostjo napram globalnim motnjam potrebuje mreženje. Negativni trendi delujejo nesramno in grdo do čistih naravnih virov okolja, memorije dediščne in točk identitete pokrajine. Z mreženjem sodelovanja se ustvari primerna zaščita in oživljanje aktivnosti za lokalno skupnost

Toliko razpoloženj je na skupnem imenovalcu pri večini. Kot so osnovne potrebe po dobrem počutju, spoznavanju sebe v ogledalu aktualnih razmer in razvijanju odnosov. Tega vendar negativni trendi ne morejo vzeti. Lahko pa dušijo. Zato so preobrazbe tako odločilne, da se sprostijo potenciali.

Kaj lahko spremenimo sami in kaj je treba sprejet da ni v naši moči? Odgovor rabi odgovorno stališče. Vkolikor ni, prepuščamo tok dogodkov v prazno. Nastaja prazen tek. Bolj kot smo odgovorni, večjo stopnjo kreacije prevzemamo v svoje roke.

Za preboje v teh časih so potrebni določeni pogoji. Preboj je mišljen kot sprostitev toka energije iz zavor in blokad aktualnih razmer. Ni za biti naiven da so ti negativni trendi izraziti. Delujejo dominantno kot tiščanje za vrat, s potiskanjem v zatrtost, če se ne osvobodimo teh pritiskov pravočasno. Trening osvobajanja se uresničuje ko izpolnjujemo pogoje po pristnosti stika s sabo in Zemljo ter primerno podporno mrežo

Premoč sistema nad nemočjo posameznika deluje kot nemogoča drama, brez možnih scenarijev ugodnega razpleta. Kontrola nad zatrtostjo je lahko neskončna igra dveh strani. Zgodovina priča kako je to precej ustaljen vzorec. Toda pot osvobajanja presega moč in nemoč. Presega polarizacije in dualnosti. To je duhovna pot sedanjega časa.

Kriza v svetu s številnimi boleznimi in dramatičnimi dogodki je velika priložnost za soočenje z razmerami na ravni planetarnega doma. Večina globalnih anomalij je tudi lokalnih. Preobrati na ravni civillizacije so neposredno povezani z izzivi miljard ljudi po vsem svetu: ali se bodo zgodili ali ne.

Ko izgubimo bližnje, ponovno iščemo duhovno nit skupne življenjske naloge s sorodniki in skupnostjo. Iskanje izročila in sporočila prednikov je hkrati prenos pri tkanju duhovne mreže za zanamce. Med nami se plete subtilna mreža znanja, ko jo raziskujemo iz skupnih izkušenj generacij. Za generirat vrednote razumevanja ranljivosti in vere v dušo sobivanja na Zemlji.

Duhovni razvoj tega časa je odpravljanje zastarelih delovanj dobe rib, značilne po skrajnostih dualizma. Čaka nas nov soustvarjalen izziv združevanja nasprotij, kjer duhovno ozemljujemo z Zemljo, zemeljsko poduhovljamo v Nebo. Rezultat tega bo presenetljivo združevanje glave s srcem. Da pridemo skupaj do nove prakse, velja delati na preobrazbi vzorca civilizacije.

Časi ki prihajajo, preobražajo staro piramidalno strukturo sveta, kjer je na vrhu mentalna razumska dominacija nad naravo in družbenim življenjem. Piramida te vrste je v krizi in popušča. Nastaja nova duhovna os, ki enovito povezuje zemeljske strukture bivanja na energijskih ravneh po planetarnem biopolju. Nevidne ravni duševnosti človeka in Zemlje se osvobajajo iz latentne kletke. Sedaj velja biti pozoren na novo obliko ustvarjalnosti

Zdravje našega počutja je soodvisno z zdravjem okolja kjer živimo. Ko gledamo nase ločeno od Zemlje, si trgamo korenine in povzročamo razdvojenost. Prav to je značilna bolezen sodobne družbe v ločevanju med dušo in telesom, med človekom in naravo, med glavo in srcem. Priložnost imamo vstopiti v preobrazbo, ki se odvija dnevno v planetarnem telesu Zemlje. To pomeni da se odvija tudi v nas. Potrebno je ozavestiti zavore, ki preprečujejo spremembe, Potem se odpre pot zavedanja naših izvornih potreb po povezanosti s sabo in okoljem.

Preobrat na duhovni ravni pomeni prevzeti odgovornost v svojem kontekstu življenjske naloge, zavedati se vzročno posledične interakcije v katero si vključen in ne glede na vse biti ustvarjalen, v istovetenju z rešitvijo in ne problemom. Pot se potem na svoj način odpira. V sozvočju z ostalimi koordinatami časa in prostora.

Ko iščeš rešitev za svoje zdravljenje sledi glasu srca. Ta je neposreden, ne komplicira, odpre občutek o tebi in bližnjih, spaja skupaj bolečino in veselje duše doživljati sebe to kar si. Glas srca se oglasi na različne načine. Med krizo in boleznijo postane bolj glasen. Ima značilnost iskrenosti.

Soočanje s stanjem vsesplošne stiske povzroča lahko notranji konflikt do zunanje protisile. Tehnično razmišljanje tukaj ne pomaga tako kot bi moralo. Deluje bolj kot stranski učinek reakcije, ki potrebuje notranjo moč. Pravzaprav je vedno vse tako kot mora biti. Zakoni vesolja še vedno delujejo po svojih koridorjih prav na vsako točko na Zemlji. Za spremembe velja izstopiti iz stare matrice, katera se pri vsakem velja dekodirati v osebno rešitev

Dokler se bo na naravo in okolje gledalo materialistično, z ignoriranjem duhovnega počela bivanja – dokler se bo torej nadaljeval izključevalen odnos do celovitosti življenja, bo zaprta možnost za bistvene spremembe odločilne za ta čas. To so govorili že tisočletja veliki modreci sveta. Sedaj se potrjuje z različnimi znanstvenimi dognanji. Vsak na svoj način prispeva pri določanju percepcije kdo smo in kam gremo.

Ključ za odpiranje vrat spremembe je na izbiro za ga vzeti v svoje roke. Situacija kaže možnosti izbire. Ta zakonitost je zapisana že v prastarih zapisih svetih knjig o pomenu svobodne volje. Obrniti se velja vase in odkrito se pogledati v ogledalo, da je soočanje z izbiro kako naprej pripravljeno.

Sporočila življenja so indirektna in direktna. Duhovna slepota modernih trendov briše sledi za nazaj in za naprej. Nujno se velja vprašat, če želimo napredovat, kako prepoznavat znamenja zunaj in znotraj, ki nam dajejo vodilo za globalne in osebne spremembe

Univerzalno sporočilo za vse je kako se predati dogajanju v preobrazbo. Priložnosti so na razpolago. Prepoznavanje pravih poti spremembe in stranpoti je osnova. Potem pa delovanje posvetiš v dobro celoti

Skrite želje so velik motivator za spremembe. Borba s problemi je lahko zavajujoča, vkolikor se tema ne kombinira s svetlobo. Najbolj preprost recept za večanje motivacije je spodbujanje svoje globlje radosti in stanja naravnosti. Skupaj z naravo, ki nas povratno spodbuja nazaj k viru.

Podnebne spremembe imajo svoje duhovno ozadje. Prežemajo prostor v 4 elementih vode, zemlje, ognja in zraka v geološki in energijski razsežnosti preoblikovanja planetarne strukture sveta. Podnebne planetarne spremembe v vseh štirih elementih obračajo staro matrico sveta na glavo.

Padanje v podzavest kolektivne sence je osebni problem, pomešan z zunanjimi motnjami. Učiti se velja redno prakso reševanja sebe. Potem pridobivaš na kondiciji. Z znanjem in veščino zmoreš. Zemlja sporoča kako je ključno razvijati duhovno pot sonaravno prizemljeno.

Pregledi bivalnih hiš in naselij potrjujejo geomantijska zapažanja o pomenu planetarnih sprememb. Prisotna so v vsakem prostoru. Na nas je kako energijske transformacije Zemlje vključimo v svoje življenje. Velik potencial za spremembe in aktiviranje novega, je za uporabljati kreativno

Preizkušnje za preživetje projektov tega časa so predočene kot trening budnosti, čuječnosti in prodornosti preobrazbe. Veliko zastavljenih shem ne deluje več. Opazovanje kaj je zastarelo in kaj nujno potrebno prilagoditve na novo dinamiko, je vadba logičnega mišljenja, skupaj z zaznavanjem finih subtilnih vsebin skupne spremembe. To so odločilni preobrati v naši zavesti.

Izobraževanje geomantije razrešuje obremenitve sodobnega načina življenja. Za odpravljanje posledic stresnega življenja, v odtujenosti od narave in tujosti na ravni odnosov, ki lahko z leti privedejo do drastične okvare veččutnega zaznavanja. Moderni človek potrebuje korenito preobrazbo, kadar osebna kriza trči s kolektivno. Šolanje za udeleženca mentorsko uvaja holistično ustvarjalnost, za plasiranje v dobrobit domovanja, skupnosti in narave. Izobraževanje geomantije ozavešča da ekološke podnebne težave okolja človek ne bo mogel rešiti brez blagoslova Zemlje. Temu ustrezno se učimo prikloniti svoje spremembe.

Možnosti za uspešno izvajanje sprememb so na voljo. Z znanjem, vajami in osveščanjem sebe v ogledalu iz aktualnih razmer. Potrebno se je učiti nove šole življenja. Mati Zemlja nam daje napotke in navodila. Geomantijska šola izhaja iz te vrste usmeritev.

5 pristopov za aktivni pristop preobrazbe:
1.Preventivna skrb za svoje zdravje. Z gibanjem, zdravo hrano, načinom življenja, domom in duševnim razpoloženjem. 2.Odpravljanje stresa. Tako osebno, kot prostorskega geopatskega stresa. 3.Vzdrževati notranjo stabilnost in prilagajanje na spremembe. Redno delo na sebi in vzdrževanje urejenosti svojega doma.4.Odpravljati notranje stiske, predvsem tiste ki so kronične. To so notranji mehanizmi blokad, ki vlečejo nase zunanje motnje. Z njimi se je potrebno spopadati na ravni miselnih prepričanj in čustvenih prizadetosti. Potrebno se je uriti v zdravljenju duha. Zdraviti se z Zemljo. 5. Prepustiti se novim oblikam ustvarjalnosti. Iskati večji stik s samim sabo in svojim poslanstvom, za nove razmere duha časa in prostora. Tako postajamo bolj zadovoljni in odporni.

Sporočila Zemlje so v tem času tako razburljiva kot aktualno dogajanje. Le da nosijo v sebi zdravilo. Tega se ne da kupit v supermarketu. Dobi se ga v lekarni narave, na svetih krajih in v sebi globlje v srcu.

Meditacije nam danes pomagajo priti v stik z virom zdravljenja zavestno. Meditacije z zavestjo Zemlje služijo za cel spekter sodelovanja z nosilnimi kvalitetami preobrazbe tega časa. Izvajamo jih individualno in enako zavzeto v skupni mreži sodelovanja. Vodilo so tudi skupni meditativni dogodki na svetih krajih

Robi Lavin

Molitev Zemlji:

prosimo Zemlja za milost pri preobrazbi človeštva, da se soočimo z lastno senco in stopimo na pot zdravljenja od srca do srca. Naj se razodene zdravljenje v našem življenjskem prostoru na vseh ravneh. Naj se odpre ogledalo naši stvarnosti in nove oblike sprememb. Naj se pokaže senca človeštva na oltarju preobrazbe. Hvala za blagoslov v naša srca.