Platforma geo zelenega turizma Polzele

Image title

Image title

CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 338.48:502.131.1 LAVIN, Robi Platforma geo-zelenega turizma Polzele / [avtorja besedil Robi Lavin, Karin Lavrin ; viri fotografij Robi Lavin, Karin Lavin ; ilustracije Karin Lavin]. – Polzela : Občina, 2019 ISBN 978-961-92499-5-6 1. Gl. stv. nasl. 2. Lavin, Karin COBISS.SI-ID 301733888 /  Naklada: 600 /   Polzela, september 2019

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vsebina

Robi Lavin

TEMELJI PROJEKTA ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV ……………………. 3

GEOMANTIJSKA ANALIZA POLZELE IN OCENA STANJA …………………… 8

ORGANIZEM OKOLJA POLZELE ………………………………………………… 16

RANLJIVA OBMOčŒJA ………………………………………………………………. 18

4 ELEMENTI KOT NOSILNI POTENCIALI POLZELE ………………………….. 22

GEOMANTIJSKI ZELENI TURIZEM ………………………………………………. 29

POLZELA PREJ, SEDAJ IN POTEM ……………………………………………… 38

Karin Lavin

PRISTNOST IN LEPOTA POLZELE ………………………………………………. 41

POGLOBLJENA DOŽIVETJA IN OBLIKOVANJE PROGRAMOV ……………… 43

POMEN GRAFIčŒNEGA SIMBOLA KONZORCIJA ODSTIRANJA ZNANJ

PREDNIKOV POLZELA …………………………………………………………….. 51

PLATFORMA GEO ZELENEGA TURIZMA POLZELE