Poglobljeno sodelovanje

Image title

Povzetek predavanja :

Razvoj zahodne kulture je od humanizma preko razsvetljenstva privedel do antropocentričnega odnosa do sveta, ki postavlja v središče človeka. čŒlovekove potrebe in koristi so že nekaj stoletij na prvem mestu in narava in okolje služita zadovoljevanju teh potreb. Za dejansko reševanje kompleksnih okoljskih in socialnih problemov s katerimi se sooča sodobna družba ne zadostujejo konstruktivne politične agende.  Potrebno je vzpostaviti odnose, ki temeljijo na enakovrednosti in sodelovanju z naravo in okoljem.

Potrebna je nova paradigma: Prostor je živ organizem. Kar so vedeli že naši predniki. V znanjih starih kultur sveta in tudi izročilu slovenskega prostora naletimo na pričevanja o sili, ki prežema vse bivajoče. Eno od pričevanj, ki jih je Pavel Medvešček zbiral po odročnih krajih Primorske v zadnji polovici prejšnjega stoletja govori o nikrmani (prasili vsega stvarstva).

Slovenski jezik je zelo bogat v svoji sporočilnosti. Za svet in svetost uporabljamo isto besedo: Svet je svet. Geomantične raziskave starih mestnih jeder, ki so nastala v srednjem veku ali še prej, vedno znova razkrivajo natančno poznavanje organizma pokrajine, ki so ga uporabljali stari graditelji. Sodobna geomantija nadgrajuje stare tradicije in vedenja, da je prostor živ.

O Predavateljici

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju globljih potencialov pokrajine in ljudi. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.
V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.
V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe.
Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v lokalnih in nacionalnih pobudah kot je Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo, ki v svetovnem merilu predstavlja model integralne ekonomije in sonaravnega razvoja katerega osnova je etično – moralno jedro.

Vsebina Predavanja

– Svetost pokrajine včasih in danes
– Sodobnemu človeku odtujeno bogastvo Zemlje – vitalno energijska, čustvena in duhovna raven prostora
– Mitološko izročilo v pokrajini – kako razbiramo globlje resnice v simboličnem jeziku mitov, pravljic, legend…
– Odnos do pokrajine – kako gojiti notranji dialog s pokrajino
– Genius loci – zavest prostora
– Potenciali pokrajine in potenciali posameznika – celostna ustvarjalnost in razvoj
– Zeleni geomantični turizem – poglobljeno sodelovanje s pokrajino

Povzetek 8. predavanja v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV– OD ANTROPOCENTRIčŒNEGA ODNOSA DO OKOLJA K POGLOBLJENEMU SODELOVANJU