Poletni solsticij: Strunjan

Ob poletnem solsticiju vstopamo v novi ciklus. Izkoristiti ta dar notranjega prehoda je umetnost sodelovanja z živostjo narave, njenimi ritmi, govorico pokrajine in objema neba v našo skupno zavest. Posvečanje praznikom, naravnim ciklom in občudovanje lepote narave je preprosto vtkano v našo notranjo bit. Obudimo to kvaliteto, ko se pokaže priložnost za sodelovanje in čaščenje matere Gaje.

Želja vzpostavit partnerstvo med Nebom In Zemljo v sebi, odnosih in skupnosti je osnovno gonilo človeka za duhovni razvoj, dobro počutje in krepitev smisla.

Praznovanje je enako pomembno kot delo, delovanje in ustvarjanje. Da dosežemo učinek praznovanja, so ključni pogoji. Biti prazni zunanjih aktivnosti in usmerjeni navznoter, z notranjo pozornostjo, slavit svetost življenja, dati v ospredje odnos do duše sobivanja in dovolit da se nas dotakne čudežnost dogodka.

Duhovno izročilo o svetosti prostora Zemlje in človekovi vlogi je berljivo na posebnih lokacijah narave, dediščine in geomantičnih točk krajine. Iskanje duhovne povezave na svetih krajih, molitev za mir in krepitev zaščite ter blagoslova za okolje je velik izziv za današnje razmere. To je potencial za pomoč pri skupni zavesti, ko se soočamo kako smo soodvisni v skupnem prostoru bivanja.

Povezuj se v novo mrežo, kateri pripadaš. Ne ostajaj v vakumu. Tja vdirajo motnje, vkolikor si ne napolneš prostor s svojo vizijo. Tako delujejo sile tega časa.

Pojdi k svojim sanjam. Poglej kaj sporočajo. Usmeri se navznoter k svoji zgodbi, ki ima porajanje novih ciklov. Ceni vrednost notranjih sporočil in jih upoštevaj, ko te nagovorijo za nove odločitve.

Predstave se v naši glavi spreminjajo, ko srečamo priložnosti za ustvarjanje novega. Te vrste priložnosti so dotik neba v našo zavest. Pride neposredno, mehko, prijazno, navznoter in s silovito sporočilnostjo o spremembi, ki je nujna za uvajanje novih zamisli. Poglej ko se srečaš s takim impulzom, kako kaže pomembnost sodelovanja.

Vadba za zdravje z Zemljo je temelj dobrega počutja. Ne glede na različne okoliščine našega dogajanja, vadimo vzdrževati redno skrb zase in stik z naravo. Tudi ko odpravimo bolezenske simptome, postane vadba stil zdravega življenja in komunikacije z Zemljo.

Najboljši recept za zdravje je spoznanje tvoje zgodbe. Tam kjer ima telo zastoje, tam je vozlišče zemljevida osebnih sprememb. Odpravljanje blokade, ki povzroča bolezen, je soočanje z nezdravim življenjskim slogom in vračanje nazaj v naravno stanje,

Kako zdraviti najdemo v navdihih narave in prepoznavanju univerzalnih zakonitosti postavitve preobrazbe v skupni namen. Tista pokrajina, ki te je sposobna voditi skozi bolečino do razsvetljenja tvoje uganke, je tvoja učiteljica

Zdravljenje je sodelovanje s silami preobrazbe Zemlje. To so procesi čiščenja motečih vzorcev in porajanja nove zavesti. Bistvo ozdravitve je proces, v katerem sodeluješ s polno prisotnostjo, toliko kot je potrebno.

Sprostitev duha in telesa je tako zaželjena. Sedanji čas potrebuje tako sprostitev redno, v vseh letnih časih. Poletje ponuja svojevrstno doživetje, kot čas počitnic, odklopa od obveznosti in počitka. Prav je tako. Če le ponujajo okoliščine, je čas zase v tempu ki ga živimo nujen tudi kot dopust ali začasni odmik od neprenehne delovne aktivnosti.

Stik z naravo je možen na tisoč načinov. Vse deluje kot učinek dobrega počutja. Posebnost poglobljenih doživetij je spoznavanje sebe skupaj s sprostitvijo duha in telesa. Učinek globlje sprostite je prva kategorija efekta. Zgodi se ko se zavestno sproščamo, z aktivnim pristopom z vsemi čutili, ozemljeno z živim organizmom narave. Ta nas objame, okrepi in ponuja cel spekter blagodejnih biopolj Zemlje.

Najbolj potrebujemo sprostitev, regeneracijo in spremembo. Ko se resnično povežemo z naravo, opazujemo svoje počutje in se poglabljamo v posebnosti pokrajine, potem se srečamo s samim sabo v jedru. To je stanje osredinjenosti v sebi in okolju hkrati. Spoznavamo kdo smo, ko smo pristno prežeti z zavestjo Zemlje. Sprostitev je takrat večplastna. Obremenitve se opuščajo iz našega energijskega polja, obenem se pa odpira širše zavedanje življenja.

Širša percepcija daje zavedanje o novih priložnostih, kako zaživeti na novo v odnosu do sedanjih izzivov prostora in časa. Da dosežemo poglobitev duha v sebi, je potreben primeren prostor, ki nudi podporo s svojo kvaliteto miru in enosti.

Vstopi v naravni prostor, objemi drevo, poglej sončni zahod, poslušaj tok reke, zasidraj se ob skali, dihaj zrak gozda in se zazri v nebo. Tako se večkrat oglaša kreativna vest, ko iščemo razrešitve lastnih ugank

Ugotovitve kažejo da je veliko naprednih ljudi samotarjev. Hočejo stran od norega sveta podivjanosti. Potem sledi naslednja faza. Iščeš sebi primerne podporne skupine, kjer se lahko učiš to kar si želiš in skrbiš za izmenjavo izkušenj v skupnem programu izobraževanja, doživetij, druženja in soustvarjanja. Stanje vakuma je vmesna cona, ki prej ali slej ni več užitek. Zato razvijajmo mreženja za čase, ki prihajajo z novimi presenečenji in preizkušnjami.

Vodenje po pokrajini je turistično, doživljajsko, terapevtsko, izobraževalno in raziskovalno. Vsakič ko obiščeš sveti kraj ali poseben naravni prostor, se ti odkrije nekaj novega. Treniramo naravnanost, stanje zavesti, odprtost, raziskovalnost, čuječnost in voljo si medsebojno pomagati. V tem času je naravni prostor zatočišče, svetišče in zdravilišče. Zdravljenje je uspešno, ko se postavimo vase z duhovno zavestjo. Takrat se vidimo iz perspektive kreativnega razmišljanja, meditativnega zorenja in integracije svojih potencialov.

Osebna preobrazba v tem času pomeni prevzgoja samega sebe, sodelovanje s procesi skupne zavesti zdravljenja duha in uvajanje nove ustvarjalnosti, v uresničevanju svoje vloge do okolja

Preobrazba z Zemljo je danes temeljno vodilo. Osebno spremembo ne moremo uspešno izpeljati po začrtani shemi, vkolikor se ne povezujemo z naravo, redno prizemljujemo, razvijamo senzibilnost občutenja življenjske energije, prakticiramo samozdravljenje v gozdu in markatnih geomantičnih lokacijah, sodelujemo v pomoči okolju in generiramo medsebojno podporo v skupnosti.

Delo na sebi razvijamo raziskovalno in v kombinaciji z doživetji iz narave. Poglobljen pristop spoznavanja sebe temelji na meditativnem delovanju, za biti v učinkovitem stanju zavesti. Praktične izzive umeščamo v novo postavitev, v stiku z Zemljo.

Programi geomantijskih doživetij v naravi nas napolnejo z biopoljem Zemlje. Tega vsi potrebujemo za dobro počutje in učinkovito zavedanje kdo smo. Vadba povezovanja z naravo tako postaja vedno bolj fokusirana kot ritem delovanja.

Ko se povežemo z naravo poglobljeno, pridobimo globlja spoznanja o okolju in sebi. Ta se zgodijo spontano, toda z zavedanjem in aktivnim doživetjem. Posebnost geomantičnih delavnic je širši zorni kot zavedanja in širše stanje zavesti o hologramu svoje življenjske situacije, v kateri se nahajamo.

Geomantično doživetje je sonaravni selfnes. V naravi odkrivamo sebe in se spreminjamo. Preprosto, prisotno in pristno iščemo izgubljene dele sebe. To iskanje je pot k viru, ki ga imenujemo genius loci. Ko odkriješ svoj potencial, ga prizemljuješ v osebno prakso.

Meditacija je danes mreženje z zavestjo Zemlje. V skupni preobrazbi, ki poteka po planetarnem prostoru, v nas in v univerzalnem viru, imenovan genius loci Gaje.

Pomagati si eden drugemu ne pomeni samo deliti dobro delo. Ko ta standard cenimo, si skupaj pomagamo premikati meje možnega. Za odpiranje novih vrat priložnosti preobrazbe

Doživetje Strunjan bo ob poletnem solsticiju, na polno luno, v soboto 22.06. 2024, v Mesečevem zalivu. Območje je naravna dediščina nepozidane slovenske obale. Strunjan je energijsko markanten kraj slovenske obale, na zaokroženi osi povezovanja z naravo, morjem in okoljem, z zanimivimi geološkimi in geomorfološkimi pojavi kot so spodmoli, mikrotektonski prelomi, nalomljeni skalni bloki ter poševne plasti peščenjaka, ki se iztekajo v morje.

Doživetje Strunjan je namenjeno krepitvi skupne zavesti preobrazbe z Zemljo, posvečanju aktualnemu hologramu sprememb in razvijanju mreženja.

Preberi več: Strunjan – Geomantija

Robi Lavin, junij 2024