Polnilnica vode, Costella, Fara

GEOMANTIČNA UREDITEV LOKACIJE

Star opuščen in saniran kamnolom nad vasjo Fara južno od Kočevja je bil namenjen gradnji novega črpališča in polnilnice vode. Zemljišče in načrti objekta so bili geomantično pregledani. Objekt je bil prilagojen ugotovitvam analize prostora. Energijski pregled vode je potrdil njeno zdravilnost na samem izviru. Njena energijska podoba je zaobjeta v kozmogramu.

KOZMOGRAM VODE

Geometrija kozmograma odraža identiteto in energijo izvira vode. Osnovna oblika kozmograma je zvezda z desetimi kraki, ki so prepleteni z valovnicami in spiralami ter zaključeni v krožnico.

Središčna točka zvezde in valovnic s spiralami predstavlja izvir vode. Vse napetosti slike se začenjajo v tej točki izvira in se tudi v njej osredinjajo. Spirale so arhetip vode. Tok valovnic s spiralami predstavlja vzorec toka temeljne energije življenja, ki jo ima voda. Geometrijsko uravnotežena razporejenost linij in črt odraža skladne informacijske in energetske strukture v vodi.

Deseterokraka zvezda z desetimi spiralami se zaključi v krogu, ki odraža homogeno kvaliteto in kvantiteto vode – ki je zaščitena s svojimi krožnimi etričnimi zaščitnimi plastmi.

Sporočilo kodirano v kozmogramu je osnovano na ustvarjanju ravnotežja plus in minus pola življenjske energije vode. V geometriji kozmograma je to razvidno v polarizaciji :

  • levih (minus) in desnih (plus) spiral > v obliki in številu,
  • premočrtnih linij zvezde (plus) in valovnic (minus).

Dokumenti projekta

Geomantična analiza >>
Celovito oblikovanje >>
Oblikovanje plastenke >>

Galerija slik