Pomoč okolju

Postavljeni smo v izzive medsebojne pomoči v okolju bivanja. Podnebne spremembe nas soočajo z izrazitimi ekološkimi šoki ekstremnih pojavov vseh 4 elementov: zemlje, vode, ognja in zraka. Postavlja nas v položaj prilagajanja na nove razmere in ukrepanja. To velja posebej za stroko in odločevalce. Dogajanje na terenu ima svojo logiko. Ukrepa direktno. Zato velja apel podnebnih sprememb razumeti z ozaveščanjem in pravočasnimi aktivnostmi pomoči okolju.

Odkrivamo vzporednice med lanskim požarom na Krasu in aktualnimi podnebnimi spremembami ekoloških ekstremov. Več kot očitno doni sporočilo po celotni pokrajini, vedno bolj izrazito. Ne smemo spregledati dejstva, da smo priča ponovitvam okoljskih pojavov podnebnih sprememb, s stopnjevanjem svoje ritmike dogajanja. Na srečo imamo pogum, ki nas usmerja za nov izzive pomoči okolju

Pomoč okolju postaja prioriteta. Kaže nam ogledalo kje se nahajamo, kako se odziva ekosistem s svojimi umetnimi in naravnimi stanji podnebnih sprememb. Kako pomagat je izziv globalno in lokalno, dobesedno v vseh sektorjih skupnosti. Tudi ko nismo neposredno ogroženi, je pomoč tematika številka 1. Takrat je čas za pripravljanje na nove preizkušnje.

Razmišljamo kaj se nam je zgodilo. Ob šoku in nastalih posledicah, se vedno bolj odpira vprašanje o vzrokih. Vsekakor to soočanje nastaja postopoma. Ko si opomoremo, bo čas za pogledat pomen podnebnih sprememb vremenskih ujm. Ne več tako kot prej, ampak drugače. Zagotovo je boleče. Toda v temu prevzemanju preobrazbe se srečamo z ranljivimi stanji skupnega organizma. Tako je tudi prav. Zaobjeti velja ranljivost z novim odnosom zdravljenja.

Krize rodijo junake. Priložnost je neposredna kako lahko pomagamo vsak na svoj način, tja kamor nas pokliče. Enako šteje za stroko, pomoč na terenu in krepitev zavesti preobrazbe. Tudi stroka ima priložnost postati junak, če se prizemlji do klica iz prizadetega okolja. Prostor potrebuje praktično razumevanje preobrazbe. Kako funkcionirat v spremenjenih razmerah na nov način.

Iskanje nadomestnih lokacij za gradnje, je za občine urgentno vprašanje. Na kakšen način se določi te lokacije, kakšne so primerne in kako se umestiti z novimi naselji v tkivo prostora, je izziv vreden pravega pristopa. To bo pomagalo pokrajini in ljudem, da se napake ne ponavljajo. Prostorsko načrtovanje je del okoljske problematike, ki potrebuje praktične rešitve: kako se boljše prizemljiti v naravno okolje.

Čaka nas obsežno delo. Iz številnih kriz smo se naučili, da prihajajo po svoji logiki. Pripravljenost na nove preizkušnje nas bo veliko nagradila. Z novimi močmi za medsebojno pomoč in bližino do bolečine, ki potrebuje preobrazbo. Ko bo prišel nov val, bodimo še boljši. Vsak po svojih močeh.

Danes je pojem pomoč osredinjen v srcu. Tukaj ima svojo moč. Enako važno je znanje in volja. Vse skupaj povežimo v nove spretnosti prilagajanja na dolgotrajno preobrazbo, kot nov trajnostni razvoj.

Pomoč ki jo tako rabimo v skupni stiski, bo še vnaprej tematika v ospredju. Krize prihajajo v valovih. Iščejo poti za nastajanje nove realnosti. Z Zavodom Anima Mundi pripravljamo nove pobude za sodelovanja v aktivnostih varovanja okolja, pomoči nastalim razmeram po poplavah in poglobljene obravnave prostora. Vkolikor se želite vključiti v mrežo soustvarjanja, nam sporočite, da zmoremo pravočasno pomagati z novimi pristopi do ustreznih inštitucij. Dosegljivi smo na zavod@geomantija.si

Robi Lavin, Zavod Anima Mundi