Poslovno okolje

ZA ZDRAVO POSLOVNO OKOLJE

Za geomantijsko svetovanje je temeljna holistična obravnava poslovnega prostora in zaposlenih. Delovna paradigma in praksa geomantije je – podjetje je živ organizem.

PREBERI VEčŒ :  Geomantija podjetja

Z geomantijskim poslovnim svetovanjem, ureditvijo obstoječega poslovnega prostora ali s pravilnim načrtovanjem v primeru novogradenj. so podjetju zagotovljene optimalne smernice za nadaljnji razvoj, zaposlenim pa zdravo delovno okolje, ki vzpodbuja potencial posameznika.

Z geomantijsko analizo podjetja, znotraj katere poleg splošno zaznavnih poslovnih komponent, dodatno razberemo  duhovno-energijske razsežnosti podjetja, dobimo  uvid v značilnost njegovih obstoječih vzorcev,kakor tudi izhodišča za najprimernejši razvoj. Razberemo vse ključne plasti prostora podjetja â€“ materialne, energetske in duhovne. Zbrane podatke v nadaljevanju usmerimo v oblikovanje najprimernejših rešitev, ki bodo omogočile optimalno spremembo delovnega okolja, ki se bo odražala na vseh plasteh poslovanja, od počutja zaposlenih do uspešnosti poslovanja.

Analiza poslovnih prostorov

Analiza poslovnih prostorov omogoča natančen vpogled v trenutno stanje in nam zagotovi dragocene informacije o tem, kje in zakaj prihaja do energijskih zastojev ter posledično do poslovnih izgub oziroma drugih poslovnih težav. Namen analize in nadaljnjega pristopa k zdravljenju prostorov je poiskati načine, kako obstoječe stanje izboljšati.

Kadar je poslovno okolje harmonično, na eni strani pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja in posledično na poslovne rezultate, po drugi strani pa pripomore tudi k boljšemu počutju zaposlenih ter k njihovemu uspešnemu udejstvovanju in spopadanju z vsakdanjimi izzivi.

Analiza trenutnega stanja obsega

  • ocenitev možnosti za preboj in uspešnosti poslovanja,

  • opredelitev morebitnih blokad v prostoru,

  • analizo pozitivnih in negativnih dejavnikov lokacije,

  • dekodiranje celostnih karakteristik in arhetipov prostora,

  • predloge za celostno arhitekturno rešitev,

  • izdelavo zdravilnega načrta,

  • predloge za celostno izboljšanje stanja.

Poslovno svetovanje

Geomantijski pristop temelji na poglobljeni analizi prostora in osebnih značilnosti naročnika. Pri tem je izrednega pomena ustvarjalno sodelovanje med naročnikom in geomantom, zato posebno pozornost usmerjamo v upoštevanje potreb in specifične situacije naročnika. Vse rešitve so plod poglobljenih raziskav in medsebojnega sodelovanja, saj vam lahko na ta način zagotovimo popolnoma personalizirane rešitve, skladne z vašimi potrebami in pričakovanji.

Tovrsten inovativen pristop v svetovanju zagotavlja nove konstruktivne pogoje za napredovanje, in sicer:

  • z uporabo integralnih vedenj, ki se odražajo v sinergičnem povezovanju strok,

  • s kreativnim dojemanjem dinamike procesov ter

  • z učinkovitim združevanjem različnih plasti, ki vplivajo na učinkovitost končnih rezultatov.

Bistvenega pomena je dosega individualno zastavljenega cilja projekta v obliki trajnostne rešitve, ki generira primerne učinke v prostoru in optimalne rezultate.

Povezujoče dejstvo številnih strokovnih ugotovitev, geomantije, znanosti, kinestezije in transpersonalne psihologije je, da kvaliteta prostora vpliva na zaposlene in razvoj podjetja. Vsi delovni procesi organizma podjetja so v soodvisnosti, ambient in ljudje.