Poslovno okolje

Poslovno okolje so poslovni prostori, z delovnim ambientom zaposlenih in širšim okoljem trga. Vsak poslovni prostor ima svoj matični energijski kapital. Karakterizira ga kakovost in količina življenjske energije. Predstavlja geobiološki temelj za počutje in poslovanje. Odločilnega pomena je zdravo delovno okolje zaposlenih, na temeljih postavitve stavbe podjetja.

Vkolikor ima prostor podjetja nezadostne energijske pogoje, s potrošnjo energije, se potrošnja odraža v poslabšanem razpoloženju ljudi in odstopanjih poslovanja. Nobeno podjetje ni izoliran sistem, ampak je del širšega družbenega prostora. Podjetje ne posluje samo zase, marveč deluje z uporabniki v okolju, v izmenjavi dajanja in prejemanja. Podjetje je živ organizem.

Podjetja so prežeta s številnimi tokovi. Ekonomskimi iz okolja. Prav tako energijskimi. Okolje je skupek notranjega in zunanjega, v interaktivni dinamiki. Poslovno okolje je funkcionalno ko so tokovi medsebojno usklajeni, v krogotoku, brez prekinitev, potrošnje ali kratkih stikov. Funkcionalnost je rezultat trdega dela in mehkih veščin notranje zrelosti spopadanja s procesi.

Danes se srečujemo s kompleksnimi izzivi v trenju ekonomije, etike, ekologije in energije. Vozlišče dogajanja so finance- temelji postavitve podjetja ali skupnosti v tkivo družbenega organizma. Na izbiro imamo proaktivni pristop ali reaktivni. Večkrat je pa realnost v kombinaciji obojega.

Podjetja se dandanes srečujejo s številnimi ugankami kako razumeti in razreševati izzive v delu, da lahko napredujejo in ne nazadujejo. Kompleksni izzivi sedanjega časa zahtevajo kompetentne celovite pristope in dejavne odločitve. Tovrstne zahteve za napredovanja ali razreševanja so izpostavljene v fazi kritičnih razmer podjetja, ko so izrazite potrebe po hitrih spremembah, v turbolentnih ali kaotičnih okoliščinah prelomnic in časovno omejenih situacijah. Take prehode velja brez izgovorov pragmatično prepoznati v praksi. Geomantijska analiza deluje z intuitivnim zaznavanjem in zajemanjem informacij, ki so sestavni del celostnega odločanja.

Pomoč podjetjem v aktualnem času preobrazbe je posebej pomembna v temeljnih izzivih nove postavitve: kako spremeniti delovanje do nove realnosti.

Poslovno okolje je v posebej izrazitih izzivih nove postavitve. Postaviti velja nov način delovanja na trgu. Potenciali podjetja potrebujejo novo postavitev v opravljanju poslanstva. Da se to doseže, je potrebna enakovredno spremenjena notranja postavitev. Tako se sistem zaokroži v celoto. Temu se danes reče sistemsko mišljenje in spreminjanje

Pomoč podjetju se prične s pregledom delovnega prostora in zaposlenih. Analiza delovnega prostora obravnava karateristike lokacije in organizacije : vitalnosti, ustvarjalnem potencialu, operativnosti, strategiji, kompetencah, motivaciji, prepričanjih, vrednotah, vzorcih obnašanja, poslanstvu in identiteti. Delovni prostori z energijskim minusom, poslabšanih predispozicij, bremenijo zaposlene. Pot preobrazbe podjetju se začne s sestavljanjem vzrokov in posledic, v smiselen načrt.

Zdravstvene in poslovne težave so v prostorskih fenomenih in bolezenskih simptomatikah energij okolja razpoznavne kot kompleksna blokada. Najbolj pogost pojav v organizmu prostora pa je identičen kot pri ljudeh. To je odtekanje energije. Za zdravljenje velja odkriti razpoložljive vire za pridobit ponovno vitalnost.