Postavitev

V arhitekturnem načrtovanju smo na podlagi predhodne geomatijske analize, pozorni na snovanje idejne zasnove. V cilju, da postavitev objekta v zemljišče odraža neprekinjen energijski tok narave. Postavitvi objekta je enako pomembna zunanja in notranja ureditev.

Praviloma se najprej preveri lego in obliko postavitve objekta. Z geomantijsko oceno da se vitalnega toka “chi “ne prekine. čŒe projektna naloga dopušča, v zasnovi vitalni tok hiše dodatno kultiviramo. 

Prekinitev toka je splošna načrtovalska napaka. Objekt v takih situacijah ni prevodnik življenjske energije med zemljiščem, okoljem in bivalnimi prostori. V skrajnem primeru nastane posledica prostorske bolezni. Izurjen strovnjak zato načrtovalalske napake pravočasno opazi, preden se se sproži postopek projektiranja.

Postavitev je vitalnega pomena tudi v notranji ureditvi hiše.

Image title

Elementi prostorske ureditve lahko ob nedomišljeni umestitvi zavirajo pretok vitalne energije Zemlje. To velja tako za zunanjo, kot za notranjo ureditev prostora. Pretok se lahko v določenem območju tudi zaustavi, npr. med različnimi območji vrta,stanovanja, gozda, dvorišča, ulice, doma…. kar reflektira povratno nazaj kot določen zastoj na duševno razpoloženje v ambientu.

Vsak tak detajl je ogledalo specifičnega vzorca, ki ga ljudje v prostoru kreirajo. Lomi pretokov so večinoma vertikalni / horizontalni. Frekvenco bioenergije prostora se v osnovi selektira na agresivno / pasivno ter identificira resonanco povezav z zdravstvenim organom pri človeku.

V določenih primerih površnega opazovanja okolja, se lahko presodi situacijo za navidezno bagatelno. Zanemari se čutenje sebe v okolju. Nemarnost pri obravnavi svojega ambienta lahko v urejanju pusti posledico v poslabšani kvaliteti energijskega polja bivanja, ki prežarja aurično polje stanovalcev. Ni malo hitropoteznih zgodb, ki v nastali kolobociji zmedene ureditve vplivajo neuravnovešeno.

Zgovoren je primer naročnika, ki je pripeljal na svojo domačijo zelo veliko skalo, da bi na vhodu prevzela vlogo zaščitnika. Skala je bila sicer postavljena na smiselnem mestu, toda neprecizno zarotirana. Namesto da bi pozdravno kazala svoj obraz nazven k obiskovalcem, ga je skrivala navznoter, torej obrnjeno za 180 stopinj. Kar rezultira v zarotirano korelacijo odprtosti in zaprtosti. Ob pogovoru z lastnikom, sva skupaj analizirala povezavo z njegovimi osebnimi vzorci in potrebnimi spremembami, zavedajoč se ogledala v obrnjenosti skale. Poleg spodbujanja zdravih prostorskih urejanj ( v tem primeru v fizični korekciji smeri skale ), se razkrijejo paralelne priložnosti za osebno in ustvarjalno rast.