Postavitev

POSTAVITEV

Postavitev je pojem povezan z znanji strukture naših odnosov, delovanja, bivanja in umeščenosti v vzorec življenja. Obravnavamo ga geomantično, z branjem prostora, prepoznavanjem refleksij v kvaliteti bivanja in stopnji razvoja. V svetu je postavitev prisotna kot geometrijsko izrazito znamenje, ki vibrira na obsežnem geografskem območju kot koda civilizacije. Učimo se spoznavati vplive okolja in naše vzorce, ki jih povzročamo nazaj v okolje s svojim stanjem zavesti.

Postavitev je eden temeljnih arhetipov bivanja. Zakaj smo postavljeni prav v tak kraj, ambient, hišo, delovni prostor, je vprašanje kozmološkega tipa. Po tradiciji znano kot zemeljska astrologija. Ugotovitve kažejo kako je življenje inteligentno, od trenutka našega rojstva na dani lokaciji, vse do nove naloge, ki nas čaka na novi prostorski predispoziciji razvoja.

HOLOGRAM

Kraj kjer živimo in delamo ima svoj značilen hologram. To je energijsko-informacijski zapis o razvoju, preobrazbi in potencialih bivanja. Branje holograma je umetnost geomantične prakse, pri diagnostiki stanja in svetovanju za zdravo domovanje.

Holistična pomoč odkriva hologram. To je karta energijskih korelacij v prostoru med ljudmi in značilnimi arhetipi odnosov, družine, podjetja in širšega okolja. Hologram pomaga razumeti zakaj se nam dogaja tisto, kar nas vznemirja, oziroma tisto ki nas nosi v potencialu preobrazbe.

ZDRAVJE BIVANJA

Zdravje hiše za bivanje določa bioenergijsko stanje. Oblikuje ga oblika stavbe in postavitev na zemljišču, na osnovi temeljnih parametrov energijske danosti lokacije. Vključujoč z značilnostmi zunanje in notranje ureditve ter interakcije stavbe z okoljem, skupaj z življenjskim slogom stanovalcev.

ZEMLJEVID PROSTORA

Geomantijska analiza pokaže značaj bivalnega prostora kot astrološka karta. Po tradiciji je to zemljevid potencialov prostora, s svojo edinstveno konstelacijo geometrijskih razmerij: med izviri energijskih mest, njihovih križišč in znamenj.

POSLOVNO OKOLJE

Poslovno okolje je v posebej izrazitih izzivih nove postavitve. Postaviti velja nov način delovanja na trgu. Potenciali podjetja potrebujejo novo postavitev v opravljanju poslanstva. Da se to doseže, je potrebna enakovredno spremenjena notranja postavitev. Tako se sistem zaokroži v celoto. Temu se danes reče sistemsko mišljenje in spreminjanje

DELOVNO MESTO

Pritiski na delovnem mestu so zunanji in notranji. Ti so lahko prisotni kot izzivi ali obremenitve. Energijski pritisk nastane kot pospeševanje naravnega stanja. Vkolikor je vključen pristop, ki razdvaja pristnost, nastaja razdraženost, napetost in neozemljenost. Zdravljenje prostora pomaga razrešiti umetne pritiske okolja in notranje motnje podjetja. Tako ustvarimo pogoje za napredovanje, pri soočanju z dinamiko delovnih izzivov

PODPORA AMBIENTU

Kdaj se bivalni in delovni prostor energijsko polne? Praksa potrjuje pomen izpolnitve potreb. Več kot jih izpolnjujemo, bolj kakovostno se ambient energijsko krepi. Taki dogodki so kreativno sodelovalni sestanki, skupna družabna srečanja, timbildingi z vodenjem k uspešni razrešitvi, meditacije, praznovanja, prenove ambienta z ritualnim pridihom in vsekakor vse skupaj zaobjeto z ljubeznijo do matere Zemlje, kjer hiša stoji in prebiva z ljudmI.

DOMOVALIŠČE

Najbolj očitni premiki v zavesti okolja so prav v domovališču lokalne skupnosti. Ti so pokazatelj naših temeljev. Matrika delovnega in bivalnega okolja nas umešča v dobro počutje in krepi pogoje za učinkovito sodelovanje.

POKRAJINA

Postavitev pokrajine je definirana kot geomorfološko polje terena, naravna in kulturna dediščina, osi horizonta sonca in območja sence, voda, skale, hribovje, naravni fenomeni in tudi umetni posegi z deformacijami prvinskega značaja prostora.

EKOSISTEM

Največse bomo naučili v okoljski krizi, ko vključimo soodvisnost sebe s celotnim sistemom dogajanja. Ekosistem je v nas prisoten na več ravneh bivanja. Duhovno delovanje pomeni skrben in zavesten odnos do narave, ljudi, bitij Zemlje in družbenega organizma. Prostor nas potrebuje za obsežno preobrazbo. Pričnimo pri svoji matriki domovanja in to zavest zdravljenja širimo čim dlje in čim globlje, toliko kot je zrelo za naše zmožnosti pomagat.

OZADJE PODNEBNIH SPREMEMB

Veliko pojavov je v prostoru v pripravljanju presenečenj. Značilna so za podnebne spremembe in številne fenomene ekoloških ekstremov. Raziskovanje energijskega ozadja nadaljujemo z novimi pristopi, na podlagi izkušenj analiz po požaru na Krasu in po poplavah. Ekosistem okolja kaže svoje kritične točke po pokrajini, potrebne preobrazbe.

SOUSTVARJANJE Z NARAVO

Ker smo kot civilizacija postavili za krono razum in digitalizacijo, nas čaka veliko dela pri duhovnem prebujanju in prizemljevanju. Potrebujemo strokovna znanja, ki soustvarjajo z inteligenco narave, si medsebojno pomagajo pri odpiranju srčnih vrednot in razvijajo kreativnost za boljši jutri. Temelj nastajanja novega je večdimenzionalno sobivanje z Zemljo. Preprosto povedano: dovolimo duši da živi odprto in nas navdihuje.

SLIKA SVETA

Ko se občasno izgubiš v kaosu družbenih preizkušenj, hitro poglej ozadje te vabe. To lahko naredimo preprosto z vajo opazovanja notranjih vtisov. Kažejo sliko sveta v tvoji duševnosti. Ko prejmeš zaznavo ukrepaj pri spremembi stanja zavesti in ponovnem zavedanju resničnosti.

CIVILIZACIJSKO VPRAŠANJE

Koliko nasprotnikov imaš, ki ti gredo na živce? To civilizacijsko vprašanje trka na vrata vsake hiše. Sprašuje koliko odpuščamo ko je potrebno izkazati zdravljenje in koliko dopuščamo nove možnosti odpiranja preobrazbe

PRILOŽNOSTI PREOBRAZBE

Večina dejavnosti je na avtopilotu. Kljub temu da to dobro vemo, se kot družba obnašamo še naprej po istem vzorcu vedenja. Zrcali se v odnosih, delu, zdravju in skritih resursih rešitev preobrazbe. Odpiramo jih z voljo postati drugačni, boljši in bolj učinkoviti pri izvajanju sprememb.

Kdo je slabič in kdo si upa pokazat zobe provokacijam? Testiranja današnjega časa globalnega kaosa so senčni lik tega provokatorja. Vkolikor nasedemo na te spletke, postanemo sodelavci z diktati vplivnih moči. Pokažimo moč zdravljenja, ko se pokaže priložnost izraziti resnico. Tudi do tistih, ki se jih gleda z obzirom nedotakljivosti. Morda je že ena beseda dovolj, da sproži plaz skupne spremembe.

Predstave se v naši glavi spreminjajo, ko srečamo priložnosti za ustvarjanje novega. Te vrste priložnosti so dotik neba v našo zavest. Pride neposredno, mehko, prijazno, navznoter in s silovito sporočilnostjo o spremembi, ki je nujna za uvajanje novih zamisli. Poglej ko se srečaš s takim impulzom, kako kaže pomembnost sodelovanja

KREATIVNI REALIZEM

Pusti pesimizem, ker je lahko nevaren. Raje začni na novo kreativni realizem. Ta vedno gleda s kritičnim mišljenjem do neumnosti. Optimistično dodaja dodatno vrednost zaupanja, v pomen lekcij življenja. Pesimizem je lahko ubijalski za ustvarjalni značaj delovanja. Zato bodimo v zaščiti, kadar bo potrebno reči ne vabilom kolektivne sence. Vadimo se v tovrstnih preizkušnjah in iščimo namesto črno-bele barvno percepcijo izzivov.

PREOBRAZBA V SKUPINSKEM DELU

Premalo se uporablja notranja preobrazba v skupinskem delu, projektih, podjetjih in družinskih situacijah. To potrjujejo številni primeri kratkih stikov v procesih, ki so zataknjeni. Navznoter se da karte na mizo, osvetli hologram skupne zgodne in prične na novo kreirati vizijo.

REŠEVANJE TEŽAV

Kako gledaš na problem? Ti je trn v peti ali izziv? Te žuli znotraj dnevne rutine ali ti predstavlja potencial preboja novega? Kako gledamo na problem kaže kako smo naravnani do preobrazbe. To je eno prvih vprašanj pri procesu holistične pomoči.

TERAPIJA

Bojim se spremembe, govori notranji upornik, ki priznava kako ga je strah novega. Na vse pretege se upira, zavira in kljubuje lastni transformaciji. Navidez je sodelovalen. V resnici pa taktizra in druge obsoja za nekaj, kar ni vredno komentirati. Bolje je opustiti te pritiske in se soočiti zakaj ne verjameš vase. Tako govori proces terapije, ko se prepustimo toku delovanja sile preobrazbe.

USTVARJALNOST

Spopadanje z življenjskimi izzivi ni spopad z nasprotnikom. Kako lažje je doseči uspehe, ko se v svoje notranje potrebe usmeriš kreativno, brez da bi pritiskal nase kako se boriti z okoljem. Okrog svojih predstav pritiskanja izberimo raje preobrazbo, ki vključuje ustvarjalno radovednost, ki se vedno zanima za poistovetenje z naravnimi kvalitetami; kot so lepota, ravnovesje, tok sprememb itd

Delavnica geomantija Rogla.

TEAMBUILDING

Teambuilding geomantije se posveča podpori podjetjem in projektnim skupinam, za krepitev notranjega stika z izvorom skupnega poslanstva. Pod pogojem da se udeleženci povezujejo s podporo Zemlje. Tako se številne mentalne obremenitve sprostijo v primerne rešitve in prizemljijo v učinkovito formulo za doseganje ustvarjalne učinkovitosti. Predvsem pri aktiviranju duhovnih kvalitet v krogu skupine, kot so razvijanje intuitivnega odločanja

SODELOVANJE

Mreža sodelovanja se širi, ko vidiš v prostoru priložnost za pomagat, poslušat kaj govori okolje in prispevat k skupni preobrazbi. Mreža razpada, kadar je problem večji kot rešitev, v stanju krča kritične mase sodelujočih. Naveden vzorec se dnevno kaže povsod okrog nas, kot negativen ali pozitiven. Na nas je kako kreiramo zavest te mreže

Kaj nas vrže iz tira v sodelovanju? Najbolj se pokažejo izraziti šibki členi. To so kritične točke v skupinah, projektih, prostoru ali skupnosti. Izrazijo se skozi posameznike, ki so obremenjeni, ali skozi tiste, ki preveč prevladujejo s svojo samovoljo. Takrat se krožnica sodelovanja pretrga. Učimo se vzdrževanja kroga, pri medsebojni pomoči do šibkih členov, za doseganje preobrazbe.

ZDRAVLJENJE

Za zdravljenje je potrebno biti pripravljen. Ali si želiš spremembe? Koliko si pogledal v zrcalo svoje zgodbe, da ukrepaš z ljubeznijo do sebe? Koliko izkušenj še potrebuješ zadreg na telesni in duhovni ravni bivanja, da potegneš črto pri definiranju kdo si in kdo nisi?

POMOČ

Ko imaš priložnost pomagat drugim, si v privilegiju delit tok preobrazbe. Pri tem se ne naslanjaj na bolečino. Pusti da jo zaobjame sila zdravljenja, ki vstopi v prostor tvoje naloge. Sodeluj zbrano in opazuj kako nastaja nova resničnost.

VITALNI POTENCIAL ZEMLJE

Prostor potrebuje okrepitev takrat ko je vitalni potencial Zemlje bioenergijsko neozemljen ali nefunkcionalen. Litopunktura pomaga pri poživljanju biopolja Zemlje in prizemljitvi prostora bivanja.

Geomantijska pomoč za prostor bivanja, domovanja in stika z naravo je litopunktura. Izboljša bioenergijsko stanje lokacije, parka, hiše ali pokrajine.
V aktualnem času pomaga pri prizemljitvi prostora z Zemljo, krepitvi zaščite pred geopastkim stresom in uravnovešanju vitalnih energij mikro in makro okolja

Klesanje kozmograma in postavitev v okolje na krajinsko križišče. Za uravnavanje odklona življenjske energije.

Postavitev labirint, v središču kozmogram, vrtec Nova Gorica.

Postavitev litopunktura park Kosovelje, Kras.

Po tradiciji svete geometrije in ljudskem izročilu je zdravilni kamen poznan kot menhir, geometrijsko znamenje kot rozeta. Litopunktura se avtentično izdela na podlagi geomantijske analize. Je metoda za vitaliziranje biopolja Zemlje. Unikatno zdravilno znamenje kozmogram je označevalec identitete in vitalnosti prostora.

Postavitev litopunktura otok Rab.

GEOMANTIČNA POSTAVITEV

Postavitev geomantičnega kamna litopunkture se izvaja po starih znanjih svete geometrije. Kamen je postavljen skladno s strukturo duhovno energisjkih osi med Nebom In Zemljo, po vertikalni in horizontalni koordinati, v smeri preslikave neba na zemljo, ter vitalno energijskega omrežja horizonta pokrajine.

Postavitev litopunkturnega kamna poveže Nebo in Zemljo skupaj na nosilni geomantijski točki.

Postavitev litopunktura Vila Astra Lovran, za terapevtsko vrednost turističnega ambienta.

NOVA POSTAVITEV

Nova postavitev pomeni začeti na novo. Holističen proces preobrazbe obravnavamo kot celovit pristop, ki temelji na notranji in zunanji resničnosti. Ti dve sta vedno medsebojno povezani. Tudi prostor občutimo v realnosti svoje veličine, ki nas obkroža in daje ogledalo: kako se v preobrazbi posvetit novemu. Preberi več: Nova postavitev – Geomantija

NOVI TEMELJI

Postavimo nove temelje za naše odnose bivanja. To je odločilni izziv. Omogoča nove pogoje za boljše sodelovanje in uvajanje nove paradigme. Naj se nova postavitev aktivira kot skupna gonilna sila raziskovanja novega, ki se poraja kot nova Zemlja.

Robi Lavin, junij 2024