Posvet EIP

Projekt Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij” (EKSRP), kjer sodelujemo z Zavodom Anima Mundi kot partner, je bil predstavljen na 38. posvetu javne službe kmetijskega svetovanja na Bledu (21.- 22.11.2023).  

Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije – EIP so bili predstavljeni novi projekti EIP v začetni fazi izvajanja, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer napredne digitalne tehnologije za pridelavo kakovostne hrane, precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, tehnološke rešitve za zaščito pridelka pred pozebo v sadovnjakih, ekološka pridelava hmelja in še mnogo več. Za spodbujanje tovrstnih projektov so bili z letošnjim letom uvedeni tudi inovativni posredniki, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in so regijsko razporejeni po vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih. Več o njihovem delovanju izveste na spletni strani EIP Vem točke.

Na Bledu se je v sredo, 22. 11. 2023, zbralo okrog 300 kmetijskih svetovalcev, vodilnih partnerjev projektov in kmetov, ki so prisluhnili izhodiščem, ki si jih je zastavilo 12 novih EIP projektov. Namen projektov EIP je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji skupaj obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (na primer v hlevu, na polju, v trajnem nasadu ali v proizvodnji). Preizkušene praktične rešitve in znanje o doseženih rezultatih pa se razširjajo med druge kmete in med širšo javnost. Na voljo so tudi predstavitve vseh dvanajstih projektov EIP v začetni fazi izvajanja.

Preberi več: Dvanajst novih projektov s področja inovacij v kmetijstvu (EIP) (skp.si)