Posvetitev

SVETOST

Posvetitev negujemo s spoštovanjem do sveta nevidnih razsežnosti, ki nas obdaja toliko kot dopustimo duhovne prisotnosti v srcu. Soočamo se s pomenom svetosti življenja. Prav v procesu preobrazbe, ki odpira naše globlje arhetipe po obstoju sobivanja, solidarnosti, sočutja in svetega trenutka v stiku z bolečino minljivosti. Večnost je prisotna v sedanjem stanju, ko bolečina dobi objem duše. Da resnično razumemo vzporedne dimenzije, je ključno biti odprt za delitev dobrega do okolja.

SLOVO OD STAREGA IN NASTAJANJE NOVEGA

Ko se poslavljamo od starega obdobja je vredno se zahvalit za skupno izkušnjo in naredit čist prostor za nastajanje novega. Enako koristno je povedati drugemu kar nam leži na srcu, da zaokroži skupno spoznanje. Tako spoštujemo prehode med cikli.

NOVI PRIČETKI

Pričetki so pomembni za zagon novih načrtov. Kadar jih izvedemo učinkovito, se nam odpre kreativnost prevzemanja odgovornosti. Odločitve so v tej fazi sestavni del odpiranja procesa preobrazbe. Zakonitosti preobrazbe nam govorijo pomen poistovetenja s cikli življenja.

Borba s problemi je zavajujoča, saj ne daje preboja vkolikor se duša ne postavi ven iz kletke. Tako se učimo razvijati pot preobrazbe, ki je ven iz idealiziranja in dramatiziranja. Skrajnosti smo se že naveličali. Postalo je že logično da je novo obdobje združevanje različnosti v temi in svetlobi skupaj.

Vzorec civlizacije je v vsakem osebno navzoč v usedlini podzavesti. Izziv je posvetitev z dušo vse do podzavesti, kjer se lotevamo glavne naloge v spremembi življenjskega sloga, drugačne paradigme delovanja v delu in skupnosti.

Opraviti je potrebni izpit v skupni šoli preobrazbe. Ta nam je nastavljen v skladu z inteligenco življenja. Da lahko ta izpit opravimo, je pogoj združevanje znanja, volje in srca.

NAČRTI ZA PRIHODNOST

Ko se spremenijo načrti za prihodnost je najprej potrebno odpustit preteklost, da lahko nova sodelovanja obrodijo sadove. Vse podtalno naložene zamere, zastoje in zavozlane potenciale velja odstranit iz zavesti, da omogočimo čisto kreacijo na novo. Ko se poslavljamo od starega, ji je treba dati mesto v svoji zgodbi, ki nas je veliko naučila. Vse ostale nalepke obsojanja dogodkov pa so breme, ki rabi očiščenje in nevtralizacijo. Tako se pripravimo za vstop novih impulzov konstelacije preobrazbe.

ODPRETI SE TOKU SPREMEMB

Današnji čas in prostor dobiva nove razsežnosti prežetosti s subtilnimi preobrazbami. Kadar tega ne prepoznavamo kot priložnost za prehode v novo obdobje, se oglašajo protisile. Javljajo se kot strupena podoba, ki zastruplja zavest z dramatičnimi in nevarnimi tendencami k destruktivnemu delovanju. Zato ker se prvinska sila razpadanja starega ne postavi na svoje mesto s svojo vlogo. Dobi senčno prevlado dekadence. Nemudoma velja senčne ovire osvoboditi iz svojega osebnega oklepa strahu in se odpreti toku sprememb.

Strah pred spremembo je uničil preveč potencialov našega skupnega družbenega organizma. Zato se velja vprašat pravočasno kako aktivno vzljubit predočeno preobrazbo v sebi. Odpori, zanikanja, sprenevedanja ali panika so nalepke, ki jih prvenstveno daje samemu sebi prav ta povzročitelj strah. Iz njega se producirajo številne motnje vedenja in delovanja. Ko bomo končno postali posvečeni zdravljenju svojega notranjega sveta, se bo odprlo okno novih priložnosti.

ZAUPANJE V PREIZKUŠNJE

Odločitev je na nas: ali strah ali zaupanje. Tako preprosto se zdi prepoznati razsežnosti zaupanja. Je naša notranja gonilna sila preobrazbe, razvoja in zdravljenja. Izkaže se kot presežno delovanje, nad enoličnim predvidevanjem dvomov, špekulacij in kalkulacij. Po drugi strani je strah zamegljen, zamaskiran, zakompliciran in zakodiran. Ko ga podpiramo v sebi postanemo prozorni pri preobrazbi. Prestrašenost je bolezen sedanje družbe. Temelji na kolektivni in osebni izgubljenosti iz vira. Smo pred skupno preizkušnjo kako si pomagat pri dekodiranju pojavov strahu in krepitvi upanja, zaupanja in zasidranosti z Zemljo.

NOVA REALNOST

Dovolimo si pogledat v novo resničnost. Ne samo zato ker smo sredi novega koledarskega leta 2023. Predvsem ker je proces preobrazbe Zemlje v nas prevladujoča značilnost obdobja, zaznamovanega z izrazitimi transfomacijami časa in prostora civilizacije. Bodimo strpni in potrpežljivi do dolgotrajnih procesov, ki se prelivajo med nami v okolju. Enako šteje edino izvajanje sprememb praktično na lastnem pragu v dnevnih izzivih. Velja si skupaj voščiti srečno na nova skupna srečanja s spremembo.

PRILAGODITEV NA NOVE RAZMERE

Smo pred novimi izzivi. Premiki naprej v učinkovite spremembe- so vprašanja na dnevnem redu vsakega iskalca odgovorne preobrazbe. Da dosežemo uresničevanje svojih ciljev, za zdravje, delovno in osebno napredovanje, je potrebna prilagoditev na nove razmere. To pomeni pridobiti spretnosti za spremembo, ki zmore zaobjeti zunanje in notranje dejavnike v skupno rešitev. Reševanje svojih izzivov in izpolnjevanje svojih potencialov je proces, praktično delo in trening.

ODLOČITEV ITI NAPREJ

Koliko smo pripravljeni iti naprej je na naši odločitvi. Vse zunanje okoliščine so samo ogledala. Posebna interakcija sporočil so poglobljeni odnosi. Ti se razvijajo s prijateljstvi, sodelovanjem, terapijo ali izobraževanjem. Tudi preko njih pride do ogledal, ki nas učijo kakšni smo do sebe. Horizontalni princip učenja je dvosmeren. Tako se učimo v medsebojni povezanosti v hologramu, ki ga imenujemo duhovna praksa v osebni izkušnji.

ZAKONITOSTI ZAKONA PRIVLAČNOSTI

V soočanju z zakonitostmi življenja smo pred izzivom kako uporabljat ustvarjanje svoje vizije, razreševanje izzivov, razvijanje dobrega počutja, imunskega sistema in učinkovitosti. Zakonitosti zakona privlačnosti in kreiranja so del naše duše. To poznamo kot globlji del našega čutenja in usmerjanja toka dogodkov. Da postanemo ustvarjalci svoje zgodbe, v skupni postavitvi preobrazbe Zemlje, je potrebna duhovna praksa, ki zmore prizemljiti naše cilje v novo realnost.

VIZIJA

Vizija je vrednotena tako kot vidimo svoj cilj in uresničenje življenjske naloge. Je lahko zmuzljiva, zamegljena, jasna ali prizemljena. Samo določamo ali se vizija manifestira. Vkolikor delujemo brez vizije smo izgubljeni v množici številnih aktivnosti, ki kljub vsemu nimajo integritete. Vizija je naše naravno stanje ko se odpremo želji popolnoma odprto, brez balasta idealiziranja ali špekuliranja. Takrat prične glava delat napačno, če smo obremenjeni s predsodki. Vizija je videnje čiste slike hrepenenja duše.

Vizija je večkrat pri sleherniku zataknjena, ko se ujameš v zanko obstoječe drame. Počasi posledično vidiš sivino in se barvna slika zamegli. Ukrepat velja čimprej, sicer postaneš pesimist. Tudi trdi realizem ima svoje pasti. Zato je negovanje perspektive preobrazbe nujno za osebno zrelost

Vizija v procesu zdravljenja nosi v sebi arhetip upanja, zaupanja in milosti. Je nosilec vnašanja novega programa življenja, pri odpravljanju starega ki je povzročil bolezen. V tem primeru vizija vključuje odpiranje skritih želj, ki so bile dolgo obdobje spravljene v podzavesti. Prav to je proces zdravljenja. Prisluhniti sebi odkrito.

KREATIVNOST

Pogledati čez zaveso je razburljivo. Zavesa je zastor nastavljen od omejujočih prepričanj, ki smo si ga nastavili sami sebi. Najboljši način za tovrstno napredovanje je kreativnost. Omogoča nam neprenehno širjenje zavesti in odpiranje percepcije v nevidni svet vzročnih potencialov. Brez kreativnega delovanja in sodelovanja smo ujeti v monotono formulo, ki daje končni rezultat v negaciji čudežnosti življenja. Ta je nujna za hrano duše. Čudežnost je dana vsakomur, ko si priznamo vrednost ustvarjanja.

DELO NA SEBI

Razrešitev notranje praznine je razvoj zdravljenja sebe. Ko se notranje izpolnemo duhovno rastemo. Takrat smo bolj koristni za okolje, ker smo v stanju boljšega počutja. Notranja izpolnitev se doseže z meditacijo, ustvarjalnostjo, avtentičnim delom na sebi in odkrivanjem notranjih potencialov zdravja v stiku z Zemljo.

Brez sprotnega ukvarjanja s svojim notranjim svetom, bo zunanji svet siv in dvoličen. Prekladanje procesov v predal povzroča pozunanjeno in površno delovanje. Tako je tudi prav vkolikor je opredelitev poštena in realna: v kakšnem okvirju potem gledaš samega sebe.

Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti, v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja s subtilnimi svetovi Zemlje.

ZDRAVLJENJE

Globoka tema potrebuje luč razsvetljenja. Ta se zgodi ko stopimo skupaj in zacelimo rano odtujenosti. Vse kar je prizadeto in ranjeno potrebuje zdravilo iz srca. Kako naj srce aktivno opravlja svojo vlogo nam kažejo primeri skupnih izkušenj, ko presežemo zadržke za zaobjet zgodbo sebe- družine- skupnosti.

Iskanje skritih resursov za zdravljenje in preobrazbo je predočeno vsakemu ki se odloči iti v raziskovanje svoje duše. Ker je potrebno ponotranjit sebe, se odpremo tudi univerzalni zavesti skupne duše bivanja. Še posebej ko si medsebojno pomagamo na tej poti raziskovanja. Srečamo številne podobe, simbole in znamenja. Sporočajo nam kako prepoznati vir, ki spreminja temo v svetlobo.

Zdravljenje spreminja nesrečo v srečo. Ko se bolezen prične spoznavat v svojih vzrokih in najde načine za aktivacijo čiščenja in regeneracije, se negativni naboj opušča. Okoliščine življenja postajajo bolj naklonjene za premike ki si jih želimo. Srečo si torej ustvarjamo sami. Da pa pride do njenega nasmeha, je potrebno nesrečne okoliščine pogledat kako kličejo k preobrazbi.

Terapija je potencial, ki ga nosimo v sebi. Potrebno ga je prebudit, da prične preobrazbo in izvaja celoten spekter učinkovanosti za naše stanje ranljivosti. Ko se odločimo in odpremo notranjemu viru, v stiku z Zemljo, pride do presenečenj kako drugače pričnemo gledati na svoje neznanke. Predvsem se prične preplet med odtujenimi deli sebe v skupno zavedanje kdo sem in kako se dobro počutimo

Proces zdravljenja je nekaj tako izjemnega, da lahko služi kot darilo samemu sebi za izpolnitev svojih hrepenenj. Zdravljenje je tudi stanje ustvarjalnosti, ko pričneš dajati iz sebe tok informacij in spoznanj za skupno dobro.

Dobro je posebej poudarit ko se ukvarjamo z zdravljenjem kolikšen obseg vsebin zajema podzavest. Zapora med zavednim in nezavednim se v zdravljenju sprošča. To je temeljni kriterij kako se odpiramo potencialu preobrazbe. Latentni viri samozdravljenja potrebujejo pozornost in podporo da pridejo v ospredje. Potrebno jih je prepoznat kdo so. To so naše osebnostne kvalitete, v stiku z naravo in odnosi, ki so bile dolgo obdobje zastrte in neprepoznavne. Ko jih srečamo je znak spremembe.

PODPORA PREOBRAZBE ZEMLJE

Nahajamo se v obdobju z novimi izzivi. Potrebujemo podporo preobrazbe Zemlje, ki si jo ustvarjamo sami s svojimi prepričanji in prakso soustvarjanja. Temelj je učinkovita skrb za svoje zdravje, uresničevanje potreb po dobrem počutju in učinkovitost delovanja v aktualni dinamiki skupnih sprememb.

HOLOGRAM ŽIVLJENJA

Preobrazba z Zemljo je danes neizbežna. To pomeni da je del naše skupne zavesti, evolucije in transformacije. Mi smo v neposredni izkušnji apela po koreniti spremembi stanja zavesti. Bolj kot to upoštevamo s spremembo na lastnem pragu, bolj se nam odpirajo priložnosti preobrazbe. Iz tega stališča holograma življenja je pristop preprost, toda odločilen. Vse kar se nam dogaja zunaj, je odraz našega notranjega stanja. Pristop notranje preobrazbe podpirajo zdravilni procesi Zemlje. Z zavestno prakso dela na sebi, povezovanja z naravo in meditacij, se posvečamo samozdravljenju in prebujanju svojih potencialov za aktualno novo obdobje.

VADBA JE MERILO NAPREDKA

Trenirati vzdržljivost za aktualne izzive je več kot priporočljivo. Posebej kot poseben trening duha in telesa. V soočanju z neznankami in zahtevnimi preizkušnjami bo učinek vadbe opravil svoje. Sicer se lahko dogaja nenadni kratek stik, kolaps ali odpoved zavedanja, kar vodi v izgubo učinkovitosti. Potem nas povozi problem, namesto da bi mi držali vajeti v svojih rokah. Zato je vadba duhovne kondicije merilo koliko napredujemo v preobrazbi.

VADBA ZA VITALNOST

Zakaj potrebujemo vadbo? Brez vadbe se naša vitalnost v teh divjih časih troši. Brez vadbe v naravi je ozemljitev vprašljiva. Poleg tega se odtujenost od Zemlje, nastavljena od negativnih globalnih trendov, zasidra v sleherniku kot duhovni virus moderne bolezni, imenovana odtrganost od toka življenja.

POMEN MEDITACIJE

Danes je v ospredju potreba po varnosti in povezanosti s potenciali preobrazbe. Meditacija nam pomaga v skrbi zase za doseganje notranje varnosti, osredinjenosti in sodelovanjem z inteligenco Zemlje. Postaja pomoč zase in za okolje, za zdravljenje in spodbujanje sprememb med nezavednim in zavednim, notranjim in zunanjim delom našega življenja.

Naučiti se meditacije za odpravljanje stresa, vadbe umirjenosti in ustvarjanje vizije je koristno zato ker privlačiš prijetne vibracije. Ko poglabljaš meditacijo v povezovanju z Zemljo, privlačiš prijetne vibracije primarne prizemljitve z naravo. Ko se posvetiš sodelovanju z Gajo, za skupno dobro okolja, privlačiš duhovno zavest matere Zemlje

REGULIRANJE ENERGIJE

Današnji čas je velika priložnost za spremembo. Soočamo se s trenjem, ki ga neposredno gledamo dnevno pred očmi. Je znak izrazite napetosti in vrenja, ki išče pot k preobrazbi. Na nas je kako reguliramo to energijo, kako jo izkoristimo za pogledati vase in se postavimo na nove temelje.

NADALJEVANJE NAPREJ

Vrtenje v začaranem krogu je prevladujoča past pasivnega pristopa, oziroma da se stoji na mestu. Ni dovolj da se odpravi ponavljanje starih vzorcev. Potrebno je nadaljevati od tam kjer si se ustavil, na nov način. Tako se ciklus naših sprememb razvija, v preobrazbi starega v novo obdobje. Nova formula rešitve daje enako motivacijo kot opuščanje starega balasta, za aktiviranje dejanske spremembe.

OPUŠČANJE AVTOPILOTA

Avtopilot običajnega razmišljanja in vedenja, navad in obnašanja- je eden od značilnih nasprotnikov našega napredovanja. Tega hranimo dnevno s svojim rutiniranim delovanjem. Zakaj tako težko pride do odpravljanja tega avtopilota? Kadar se pojavi zavedanje, da je ta avtopilot naša lastna omejenost, zaplankanost in tudi ujetost v status quo okvir, potem se oglaša potreba po spremembi.

RAZISKOVALNOST

Nasedanje na manipulacije je odraz izgubljanja zavedanja. Časi današnje nervoze in negotovosti množičnega negativnega trenda stresa- povzročajo ranljivost na značilne manipulacije. Tako se začaran krog zaključi, vkolikor z njim igraš igro žrtve. Vabi z zavajanjem da se tudi ti pridružiš tej edini realnosti drame. Obstaja pa tudi druga pot. Odpre se popolnoma drugače, ko se odločimo biti raziskovalni v učilnici psihologije množice in sakralne geografije okolja.

ČIŠČENJE MOTENJ MIŠLJENJA

Premiki na ravni kolektivne zavesti so dolgotrajni, toda ko to izvajamo na lastnem pragu praktično, čeprav na dolgi rok, nas spremlja razsežnost presenečenj. Eden od premikov te vrste, ponujeno kot izbira za duhovno prakso, je razčiščevanje finih karmičnih kod. To so vnaprej določena družbena prepričanja, zažrta v osebnem mišljenju, ki silijo v podrejanje sistemu in povzročajo osebno razvrednotenje. Ko jih resetiramo v razmišljanju, nastane nov prostor za večjo stopnjo svobodnega odločanja.

ŠIRJENJE SPEKTRA SPREMEMB

Bolj kot napreduješ k svetlobi, več sence se pojavi za jo preobražat. Tako imamo na izbiro: ali ostajamo v istem okvirju ali pa širimo spekter svetlobe in teme v srčni funkciji zdravljenja, sodelovanja in čutenja realnosti.

RAZŠIRJENA STANJA ZAVESTI

Razširjena stanja zavesti zdravijo, sproščajo in omogočajo uvide. Do njih se pride z vadbo. Geomantično doživetje uči spajanje z naravo kot temeljno zdravilo za odpravljanje stresa in razvijanje zdrave osebne rasti, z duhovnim učenjem v večdimenzionalni zavesti Zemlje.

ZNAČILNOST MEDITATIVNE PRAKSE

Meditacija je danes ena od nosilnih kvalitet preobrazbe, za biti uglašen s stanjem zavesti Zemlje in osebnih sprememb. Sicer obstaja splošna podvrženost stresni frekvenci v sebi, s kombinacijo motilcev pozornosti iz stresnega okolja. Razvijanje fokusa, osredotočenosti in ustvarjalnosti z večdimenzionalnim potencialom življenja- je značilna rezultanta meditativne prakse.

ENOST Z ELEMENTI NARAVE

Meditacija z Zemljo v naravi pomeni da utišaš um in dovoliš govoriti govorici narave v tvojo zavest. Ta govori v ritmu, melodiji in harmoniji, z različnimi sporočili in tišino – ko si eno z drevesi, rekami, gorami, živalmi in kamn. Oživlja zavest poglobljenega stika z Zemljo in našo skupno notranjo izvirnostjo z izvorom. Značilen je po enosti med duhovno in zemeljsko razsežnostjo bivanja, sobivanja in soustvarjanja.

POSTATI PREOBRAZBA

Ko se posvetimo spremembi je indikator prepričljivosti prizemljitev z Zemljo. To pomeni posvečanje svoje vizije v univerzalni zavesti. Z vadbo pridemo k preobrazbi tako da postanemo del nje.

Ko premikamo velike zgodbe v preobrazbo ni potrebna samo kvantiteta pristopa, ampak enako tudi kvaliteta. Tako se lahko globlje potenciale zaobjame v integriteto. Kvaliteta je danes značilna po pozornosti do običajno spregledanih vsebin. Ukvarjanje z njimi z veščino zdravljenja in novega razvoja je odločilno da se odprejo novi pogoji za sodelovanja.

Predajamo izkušnje naprej v novi ciklus. Ko nekaj osvojimo, nadaljujemo naprej. To dosežemo takrat, ko zmoremo deliti brez zadržkov in brez pogojev. Preprosto podeliš spoznanja za skupni premik v preobrazbo. Tudi ne pričakuješ nazaj kakršnekoli nalepke. Kar se zgodi je naravni tok dajanja in prejemanja, ki nas vodi k novim izkušnjam.

Ko posreduješ v okolje spoznanja ki so univerzalna, se zgodi prenos med informacijskim poljem kolektivne zavesti in aktualno preobrazbo. Pleteš most informacij med mentalno in duhovno razsežnostjo. To pomeni da posredovana znanja inspirirajo in nagovarjajo k sodelovanju.

PRVI VTIS SRCA

Ko se ti kar naenkrat pokažejo druge koordinate sodelovanja, tudi če so nenavadne, jih sprejmi kot znak spremembe. Bistveno jih je prepoznat zakaj se tirnica skupnega delovanja kaže kot drugačna. Ali je plod projekcij ali napredka? Vedno je vredno prej preveriti kako pričenjamo odnose v novih prilikah preobrazbe. Ko smo dovolj odprti s trezno glavo- to pove že prvi vtis v srcu.

SKUPNO SPORAZUMEVANJE

Izrečene besede pustijo pot k odpiranju skupnih vsebin. Seveda besede take vrste ki so ustvarjalno naravnane, z namenom sporazumevanja za skupno preobrazbo. Besede in stavki številnih razmišljanj se kakorkoli oddajajo v prostor. Tudi če tega nočeš. Druga stran to začuti. Ko se pa odpremo zavestnemu komuniciranju, tudi ko pride do zapletenih tematik, potem ustvarjamo polje medsebojne podpore kjer srce prevzema osrednjo vlogo.

POSVETITEV

Posvetitev je poseben potencial. Uporabljamo jo lahko pri zdravljenju, pričetku novega, zagonu projektov ali reševanju sporov. Posvetitev pomeni aktivirati stik s svetim, ki se umesti v dogodek med ljudi in v prostor. Da deluje posvetitev je potrebno spoštovati zakonitosti etike in energije večdimenzionalnosti. Vedno ko vzpostavimo povezavo med več ravnmi pletemo mrežo. Da bo posvetitev delovala, je bistven namen. Izraziti namero pomeni spoštovati dušo zgodbe. Svojo posvetitev v novo neguj kompaktno kot kristal. Taka je narava energij kreacije novega.

INTEGRACIJA NOTRANJEGA Z ZUNANJIM

Holističen pristop obravnava izzive celostno. Vse kar se nam dogaja ima vzročno posledično matriko. Učenje na osnovi razvijanja sinteze daje zagotovilo da razrešujemo zaplete zastojev in se odpiramo novemu, da odpravljamo ponavljanja in se prepustimo toku spremembe s pravimi rezultati. Na voljo nam je nov način poglabljanja in odpiranja poti spremembe.

Holistično šolanje je integracija svojega notranjega sveta z zunanjim. Temelji na notranji spremembi, ki se odpira navzven iz našega vira dobrega počutja, potenciala preobrazbe in vizije. Kreiranje svojih ciljev tako postane duhovna rast, skupaj s skrbjo za zdravje v stiku z Zemljo.

NOVA ŠOLA ŽIVLJENJA

Najbolj izrazita značilnost nove šole življenja je celovit odnos do sebe in okolja. Na voljo so nam nova orodja samozavedanja in ustvarjalnosti, ki zagotavljajo preobrazbo. Predstavljajo univerzalni vir. Navzoč je v nas in zavesti Zemlje. Deluje neposredno z novimi vpogledi in spoznanji za preboj.

VIR PREOBRAZBE

Naši skriti potenciali rešitev so navzoči v nezavednem področju. To je vir preobrazbe. Spoznavamo kako deluje, kako smo do sebe naravnani in kakšni pristopi vzpostavljajo odpiranje vira v zavest. Ko aktiviramo ustvarjalne procese, skupaj z zavestjo Zemlje, odkrivamo samega sebe v globljih arhetipih. Ti so značilni po izpolnjevanju naših notranjih potreb po dobrem počutju in samouresničevanju.

POSVETITEV V NOVO POSTAVITEV

Smo v obdobju ki ponuja posvetitev v novi cikel. To pomeni da svetlobo vizije umestimo na svoje mesto, v novo postavitev sebe v čas in prostor. Vključuje preobrat iz starega v novo, preobrazbo in preboj. Takrat postanemo ponovno funkcionalni, toda na nov način, ki ustreza našim novim potrebam in ciljem. Preboj je najbolj prepričljiv dokaz prizemljitve spremembe. S tem namenom vas obveščamo o aktualnemu programu:

PROGRAM SINTEZE

Učenje preobrazbe je danes spretnost, vadba in notranji projekt samega sebe. Šolanje te vrste se učimo skupaj, izmenjujemo si spoznanja, interaktivno odkrivamo ogledalo in ga gledamo kot sporočilo: kako se vključiti v nove priložnosti

Učinkovitost preobrazbe dosegamo s preizkušenim programom, v sodelovanju z zavestjo Zemlje in podpornim okoljem seminarja. Program temelji na duhovni praksi sinteze.

Online HOLISTIČNI SEMINAR NOVA POSTAVITEV: december 2023 in januar 2024
Program za osebno preobrazbo, zdravje in učinkovitost.
Holistične vaje in COACHING
Meditacije in interaktivno učenje
Mentorsko voden holistični program: Preobrazba Zemlje in človeka

Preberi več: Seminar Nova postavitev – Geomantija